Délka výuky v prvním týdnu školního vyučování

Upozornění pro rodiče:
Doba výuky v prvním týdnu školního vyučování škol. roku 2010/2011 byla stanovaena takto:
čtvrtek 2. září:          1. třída - 2 hodiny
                               2. až 9. třída - 4 hodiny
pátek 3. září:           1. třída - 3 hodiny
                               2. až 9. třída - 4 hodiny

Od pondělí 6. září se žáci v 1. až 9. třídě již vyučují podle stálého rozvrhu, který jim bude nadiktován nejpozději v pátek.