Mateřská škola Hornická

Projekt Sluníčka

Celoroční projekt "SLUNÍČKA"

Každou středu chodily děti do keramické dílny na ZŠ Slezská. Pod vedením p. Labašové se učily základům práce s hlínou. Během celého roku si vyráběly i sluníčka podle ročního období.. A tady je dílo za celý rok.


Slavnostní pasování

Slavnostní pasování 2016

Slavnostní a radostné odpoledne s našimi nejstaršími předškoláky a jejimi rodiči.
" Po prázdninách v prvním ročníku základní školy - AŤ SE VÁM DAŘÍ!"


Ukončení roku

Oslava k ukončení školního roku

V pátek 24. června 2016 přijeli na naši školní zahradu klauni Fído a Kvído, aby s námi oslavili konec školního roku. Klauni připravili pro děti dopoledne plné tance, soutěží a legrace. Děti byly nadmíru spokojené a učitelky také. Děkujeme ženám z firmy Knoflíkův svět za spolupráci. Oceňujeme jejich nasazení a profesionalitu.
 


Návštěva v senior domě Pohoda

Návštěva v senior domě "Pohoda".

V červnu jsme s dětmi 2. třídy navštívili poprvé senior dům "Pohoda".
Děti ze začátku nevěděly, co je to za dům.
Vysvětlili jsme si, že je to dům, domeček, plný dědečků a babiček.
Před vystoupením nás přivítala aktivizační pracovnice p. Adriana Gašová a my jsme s radostí zahráli a zazpívali dětský muzikál "Popletená zvířátka":
Na konec jsme předali všem malé dárečky a popřáli sluníčkové dny.

Aby všichni dobře slyšeli, ozvučil nás tatínek naší Julinky p. Kaczmarczyk - děkujeme.
Děkujeme všem v domě "Pohoda" za hezké, společně prožité dopoledne a za krásný dárek - foto 7,8.
 


Školní výlet 1. třídy

V úterý 31.5.2016 jsme se vydali na školní výlet. Nejdříve jsme navštívili Jízdárnu Vitality v Bystřici. Pak jsme pokračovali až do Horní Lomné k Penzionu U studánky. Počasí nám přálo a v lese nám bylo báječně. Výlet se letos opravdu vydařil. Sláva, nazdar!


Oslava Dne dětí

Oslava Dne dětí v MŠ Hornická

Součástí zábavného programu pro děti bylo i netradiční malování na chodníku.
Zhlédněte fotky a přesvědčte se, že máme ve školce děti jako malované.
 


Den dětí

Den dětí v MŠ Hornická

Dopoledne veselých soutěží a her ve školce i na školní zahradě. Nechybělo ani letní pohoštění a tanec.
=
 


Okénko z 2. třídy

Co dokážou naše děti

Minulý týden jsme si povídali o našem městě, naší republice, Zemi a vesmíru.
Na první pohled, téma těžké, ale děti v každěm dni překvapovaly svými znalostmi a svým zájmem.
Uprostřed týdne, hlavně kluci, prohlíželi mapy, poznávali vlajky, hledali své domy na mapě města, ...
V pátek, po posledním povídání o zeměkouli, překvapila děvčata.
Koukněte - jejich mistrovské dílo - bez nadsázky.
Jen škoda, že tu krásu smyl déšť.
 


Divadélko Kaňka opět v MŠ

Pohádka O neposlušném autíčku

Poučný příběh o bezpečném přecházení silnice.Děti si procvičily určování směru vpravo a vlevo, zopakovaly si, jak se chovat na přechodu pro chodce
a upevnily si své vědomosti o funkci semaforu pro chodce i automobily.
 


Děti 3. třídy svým maminkám

Oslava Dne matek
 

Děti ze 3. třídy si připravily pro maminky k svátku Kytičku básniček, písniček a tance. Na vystoupení se nepřišly podívat jen maminky, ale i tatínci a prarodiče. Strávili jsme společně příjemné pozdní odpoledne. Děkujeme.
 


Připomenutí Dne matek

Besídka ke Dni matek
 

Děti ze II. třídy si připravily pro své maminky muzikál "Popletená zvířátka".
Předškolní děti překvapily básničkou ušitou na míru - co s maminkou dělají, zážitek z výletu, ...
Besídka se dětem povedla a maminky se neubránily slzám dojetí a radosti.
 


Závěrečná lekce plavání

Kurz plavání

Desátá - závěrečná lekce kurzu plavání. Někteří rodiče přijali pozvání a přijeli se podívat na pokroky svých šikovných "plaváčků". Děti úspěšně dokončily kurz a dostaly mokrá vysvědčení s hodnocením: Vody se nebojí a plave jako pulec!


Přijelo k nám divadlo

Pohádka o Plecháčkovi a Hadráčkovi

V pondělí 25.4. navštívilo naší MŠ interaktivní divadlo s ekologickou pohádkou zaměřenou na třídění odpadu, obohacenou logopedickými hrami a velice zajímavě pojatými interaktivními vstupy. Celá pohádka byla doplněna původními písničkami.