Loutkové divadlo Kašpárkův svět

Jak Kašpárek zachránil princeznu

Do školky jsme pozvali loutkové divadlo Kašpárkův svět.
Pohádka se jmenovala Jak Kašpárek zachránil princeznu.
 


Vánoční besídka 2. třídy

Vánoční besídka 2. třídy

Děti zahrály vánoční pohádku "Lesní chaloupka". Modrá vločka Natálka provedla děti pohádkou, zvířátka zjistila, proč slavíme Vánoce,
vločky a koníci zatančili svůj taneček. Nakonec děti vyzvaly rodiče a prarodiče ke společnému zpívání koled. Náš zpěv doprovázeli na kytaru dědeček Sidonky a maminka Julinky. Společně jsme si užívali předvánoční atmosféru.
 


Vánoční besídka

Vánoční besídka 1.třídy


Zápis do 1. ročníků základních škol Ostravská a Slezská

Vážení rodiče,

v některých materiálech týkajících se zápisu do 1. roč. pro školní rok 2015/2016 je uvedeno, že zápisy začnou ve 13.00 hod. a skončí v 18.00 hod. Údaj na našich www stránkách je s touto informací v rozporu. Chceme ubezpečit všechny zákonné zástupce, že pokud se dostaví se svým dítětem k zápisu již před 14. hodinou, budeme se jim věnovat a děti zapíšeme. Nebudou tedy muset čekat až do 14.00 hod.

Za dezinformaci se omlouváme!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Adventní spirála

Adventní spirála

Děti a paní učitelky ze 3. třídy připravily pro maminky a hosty vánoční posezení. Společně si u jednoho stolu zazpívali koledy a připomněli některé vánoční zvyky a tradice. Pak rozsvítili adventní spirálu, aby se Vánoce i letos povedly :-)

Trochu jsme "rozjímali", trochu jsme vzpomínali a koledy si zazpívali. Podařilo se nám vykouzlit příjemnou vánoční pohodu.

 


Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a školních jídelnách o vánočních prázdninách

Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a v zařízeních školního stravování (školní jídelna)


Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ul., školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. a dále v zařízeních školního stravování na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., po projednání se zřizovatelem 

a) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v mateřské škole 
      Hornická,
      Hrabinská,
      Ostravská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

b) v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 ve školní družině 
      Ostravská,
      Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

c) v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přerušuje provoz ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1.2016 v zařízeních školního stravování v
      ZŠS Hrabinská,
      ZŠS Ostravská
      ZŠS Zelená
s tím, že plný provoz bude obnoven 4. 1. 2016.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Divadélko Kaňka v MŠ

Divadélko Kaňka v MŠ s vánoční pohádkou Jak myšáci chystali dáreček.