Důležité akce v týdnu 8. až 12. září 2014

V týdnu 8. až 12. září 2014 proběhnou v našich ZŠ, MŠ a ŠD tyto důležité akce

Pondělí 8. září:           V.B (ZŠ Slezská)  9.45 hod.   praktický výcvik z dopravní výchovy

Úterý 9. září:               IV.A (ZŠ Ostravská) 8.00 hod.  praktický výcvik z dopravní výchovy

                                    III.A (ZŠ Ostravská) 10.10 hod.  plavecký výcvik

                                    MŠ Ostravská  16.30 hod. "Narozeninové koruny" akce s maminkami

                                    MŠ Hrabinská  15.30 hod. Třídní schůzky

Středa 10. září          III.B (ZŠ Slezská)  7.40 hod.  plavecký výcvik

                                   IV.B (ZŠ Slezská)  8.00 hod. praktický výcvik z dopravní výchovy

                                   II.B (ZŠ Slezská)  10.10 hod.  plavecký výcvik

Čtvrtek 11. září:        II.A  (ZŠ Ostravská)  7.40 hod. plavecký výcvik

Pátek 12. září:          VII.B (ZŠ Slezská)  10.00 hod.  Těšínský krmáš 


Bublifukový den

18.7.2014 jsme byli ve školce v tomto školním roce naposledy. Vyhlásili jsme bublifukový den a doufali v hezké počasí. Sluníčko nám krásně svítilo, maminky dětem koupily bublifuky, a tak jsme si vše náležitě užili.


Rozloučení s předškoláky

24.6.2014 jsme se rozloučili s předškoláky. Školkou zněly písničky, básničky a hudba k tanci . Dětem se vše podařilo a v rukou rodičů jsme viděli nejen fotoaparáty, kamery, ale i kapesníčky. Teď jen šťastně vykročit do další životní etapy.


Výroční den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

Ve čtvrtek 26. června 2014 se uskutečnil tradiční Výroční den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina.
V jeho průběhu ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler stručně zhodnotil právě skončený školní rok. V další části, po krátkém kulturním programu, byli oceněni nejlepší žáci školy, především ti, jimž byla udělena pochvala ředitele školy. Kromě žáků byli ředitelem školy ocenění i Pedagogové roku, učitelé, kteří svými výkony v letošním roce nejvýrazněji naplňovali cíle školního vzdělávacího programu. Své ceny pro nejoblíženější učitele předala i školní žákovská samospráva. Ocenění převzali rovněž někteří rodiče. Škola už tradičně vyznamenává ty z nich, kteří škole v některé oblasti pomohli. Hlavní část výročního dne tvořilo loučení se s vycházejícími deváťaky, ale i naopak, loučení se deváťáků se svými učiteli!

Z akce přinášíme několik fotografií, které pořídila Mgr. Potyszová


Pasování školáků

V pátek 20.6.2014 jsme pasovali předškoláky na školáky. Program, který z důvodů nepříznivého počasí proběhl ve školce, zajistili klauni Kvído a Fído. Dětem to ale vůbec nevadilo a vše si pořádně užily.
 


Sběr PET víček

Ve sběru víček jsme byli ve školním roce 2013/14 zase o něco úspěšnější. Postupovali jsme z 24. na 14. místo a v roce 2013/14 jsme obsadili 9. místo.Za spolupráci všem děkujeme a doufáme v úspěšné pokračování.
 


Několik volných míst v mateřských školách na Hornické a na Hrabinské ul.

Vážení rodiče, ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že v MŠ Hrabinská a Hornická se uvolnilo několik míst, takže můžeme pro školní rok 2014/2015 přijmout dodatečně několik dětí.

Přihlášky si můžete stáhnout z našich internetových stránek a můžete je odevzdat v kanceláři školy na Ostravské ul. Případné dotazy vám zodpovíme buď přímo v uvedených mateřských školách, nebo v kanceláři ZŠ.

         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Projektový den "Cesta za pokladem"

Cesta za pokladem
Ve středu 11.6.2014 proběhl na naší MŠ projektový den s názvem Cesta za pokladem.Tak i náplň akce musela být dobrodružná - pátrání po pokladu vedlo od naší MŠ kolem přehrady, lesoparkem a končilo v DDM. Tam děti plnily celkem 6 úkolů, po jejich splnění obdržely žetony, které směnily za vytoužený poklad.
 


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 9. až 13. června 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 9. až 13. června vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 9.6.:

ZŠ Slezská: Exkurze v rámci projektu NatTech do Ostravy, VII.B

MŠ Hrabinská: Plavecký výcvik v Karviné - závěrečná lekce s rodiči

Úterý 10.6.:

MŠ Ostravská: 15.30 hod. Den otců

ZŠ Ostravská + ZŠ Slezská: Okresní kolo ve volejbalu - starší dívky

Středa 11.6.:

ZŠ Ostravská:  Testování v V.A, VII.A, IX.A - čtenářská gramotnost

ZŠ Slezská:  Knihovnická lekce, I.C

MŠ Hornická:  Projektový den ve spolupráci s DDM "Putování za pokladem"

ŠD Slezská: 13.30 hod., Soutěž "Švihadlová princezna"

Čtvrtek 12.6.

ZŠ Slezská:   Postojové testování v V.B, VII.B, IX.B

ZŠ Ostravská + ZŠ Slezská:  Soutěž o nejlepší žákovskou práci

MŠ Hrabinská:  15.00 hod. Akce s rodiči: Pasování školáků ve třídách

                         15.30 hod. Akce s rodiči: Dětské radovánky "Pojedeme na Havaj"

Pátek 13.6.:

ZŠ Ostravská: plavecký výcvik I.A, II.B                  

ZŠ Slezská:  8.00 Knihovnická lekce IV.A