Projekt Král pohádek.

Projekt Král pohádek - rozvíjení čtenářské pregramotnosti ve všech třídách MŠ. Tvořivá hra s paní knihovnicí a panem knihovníkem - výroba maskotů z příběhů a pohádek, které se dětem nejvíce líbily.


Velikonoční tvořivé odpoledne ve 3. třídě.

Děti s rodiči při výrobě velikonoční dekorace.


Odpolední "dílny" s rodiči - výroba velikonočních dekorací

Děti s rodiči 1. třídy při tvořivé hře.


Projekt Král pohádek.

Děti s paní knihovnicí Katkou Šildrovou hodnotily, který příběh se jim nejvíc líbil a stal se Králem pohádek.


Interaktivní divadlo v MŠ.

Dopravní výchova předškoláků v pohádce O neposlušném semaforu.


Návštěva dětí z MŠ Hornická v domově pro seniory Bílá podkova.

Děti babičkám a dědečkům zazpívaly a přednesly básničky o jaru.