Kontaktní údaje

Adresa:

Hrabinská 51, 737 01 Český Těšín

Telefon:

558 736 962558 736 962

Telefon ředitelství:

558 737 284

e-mail:

ms.hrabinska@tiscali.cz

internetové stránky:

www.zshrabina.cz