Zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 (předběžná informace)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

sdělujeme vám, že po předběžné dohodě s Městským úřadem Český Těšín, zřizovatelem našich mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., se zápis pro školní rok 2014/2015 uskuteční takto:

Pro děti, které k 1.9. 2014 dovrší alespoň 2 1/2 roku a nepřekročí 3 roky se zápis uskuteční 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v MŠ Ostravská

Pro děti, které k 1. září 2014 dovrší 3 let nebo jsou starší, proběhne zápis ve dvou dnech, a to 17. a 18. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v příslušných MŠ na Hornické, Hrabinské a Ostravské ul.

Zdůrazňujeme, že i v letošním roce mají absolutní přednost v přijímání děti, tzv. předškoláci, tedy děti, které 1.9. 2015 nastoupí do 1. třídy základní školy.

Upozorňujeme na to, že v termínech může ještě dojít ke změně!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vánoční besídky

V týdnu od 16.12. 2013 do 20.12.2013 proběhly na všech třídách vánoční besídky s rodiči s vystoupením dětí a posezením u vánočního cukroví.


Hasiči na zahradě MŠ

Na pondělí 30.9.2013 se děti velice těšily. Čekala je návštěva hasičů přímo v prostorách školní zahrady. Hasiči předvedli
dětem oblečení,které používají k zákroku, hasičské a dýchací přístroje. S dětmi si povídali o možných nebezpečích v přírodě
a jak řešit situaci. Prohlédly si hasičské auto i s vybavením a vyzkoušely si, „ jak se hasí požár „.
 


Návštěva Stájí u Luka

Milí rodiče,
srdečně Vás vítáme v novém školním roce 2013 – 2014 a těšíme se na spolupráci a příjemné chvíle strávené s Vámi.

Stáj u Luky
V měsíci září se konala 1. společná seznamovací akce v Chotěbuzi Stáj u Luka. V příjemném prostředí jízdárny si děti mohly s rodiči
prohlédnout stáje, jak se o koně starají a co všechno koně potřebují k životu. Viděli jsme ukázku voltiže – sport, který lze zjednodušeně
označit za gymnastiku na koních, děti se účastnily jízdy na konících a ponících. V závěru akce se konaly soutěže pro děti a odměny.
Poděkování patří slečnám Ivaně a Darči za vzornou a zdařilou přípravu akce.
 


Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Závěr školního roku - poděkování

Závěr školního roku 2012/13.

Ve všech třídách naší mateřské školy tradičně proběhlo pasování školáků spojené s vystoupením pro rodiče. Poděkování rodičům II. třídy MŠ Hrabinská Milí rodičové II. třídy, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne s Vámi a dětmi a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se na jeho průběhu podíleli.
Děkujeme vodníkům – p. Amborské a p. Polokové, čertům – p. Müllerové a p. Dziadkové, Karkulce a vlkovi – p. Konvičkové a p. Taskové, lišce a Budulínkovi – p. Przybylové a p. Michalíkové, princeznám – p. Pošvancové a p. Spratkové za kouzelné provedení dětí soutěžemi.
Velký dík patří rodičům Hořčicovým za skákací hrady a malování na pusinky dětí. Bylo to pro všechny milé překvapení a radost v očích dětí byla odměnou všem. Děkují děti a paní učitelky 2. třídy

Všem rodičům a dětem mateřské školy Hrabinská přejeme krásné sluníčkové prázdniny plné odpočinku a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2013/14.
                         Zaměstnanci MŠ Hrabinská


Sportovní dopoledne

Vztah k pohybu rozvíjíme a podporujeme od útlého věku. V rámci spolupráce s DDM Český Těšín, jsme navštívili ZŠ Svibice – Cihelní, kde si pro nás připravili zábavné hry a překážkovou dráhu. Děti měly radost z pohybu i z odměny.


Den dětí 2013

Den dětí byl skvělý, i když nám počasí nepřálo, bavili se všichni. Třídy MŠ se proměnily ve skákací hrady, kde se děti dostatečně „vyřádily „.Hopsalín si zahrál s dětmi na indiány, plnily soutěže se sladkou odměnou a talismanem na závěr, „bledé tváře „mohly jenom závidět.


Rozloučení s předškoláky - 1. třída

Děti 1.třídy se vydaly do Afriky s poznáváním zvířat a ukázkou co se naučily. V závěru programu jsme se rozloučili s předškoláky a popřáli jim zdařilý start ve škole.


K připravovaným zápisům do 3. třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská

Na četné telefonické dotazy, zda již byl oznámen termín zápisu do třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská, sdělujeme, že zatím nikoli. Učiníme tak v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou, zákonné zvýšení kapacity krajským úřadem apod. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení zápisu mohlo dojít kolem 20. června 2013.
Je proto třeba pravidelně sledovat internetové stránky školy!
        Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel