Svátek brambor

SVÁTEK BRAMBOR – 14.10.2016 v DDM Český Těšín, ul. Hrabinská.


Pouštění draků

Drakiáda - pouštění draků – 7.10.2016

Tradiční drakiáda pro děti i rodiče MŠ se spoustou zajímavých soutěží a pouštění draků se konala v pátek v areálu zahrady DDM ul.Hrabinská, Český Těšín. Děkujeme zaměstnancům DDM za přípravu a zdařilý průběh drakiády a také teplé občerstvení.
 


Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach.
 

Ve středu 5.10.2016 byl v MŠ vyhlášen cvičný požární poplach, jehož účinnost se prověřuje jednou za rok. Zaměřili jsme se na rychlou evakuaci osob, zajištění první pomoci, děti si prohlédly hasičské vozidlo a hasiči jim ukázali potřebnou techniku k likvidaci požárů a k vyproštění řidičů z havarovaných vozidel.
 


V ZOO

Výlet do ZOO Ostrava.

Milí rodičové a děti, vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na chvíle strávené s Vámi.

Dne 20.9 2016 jsme odjeli do ZOO Ostrava se podívat na cizokrajná zvířata, ale nejvíce se dětem líbilo na „ statku „ a hlavně, možnost si pohladit kozy a morčata. Děti byly nadšené z terárií s pavouky, varany, žábami, želvami. Na zpáteční cestě vláčkem viděli děti části ZOO, které jsme nestačili navštívit, a v autobuse si vyprávěly, které zvíře se jim nejvíce líbilo nebo bylo zajímavé.


Výroční den školy 2016 v Těšínských minutách

K letošnímu výročnímu dni se vracíme informací, že na část akce se můžete podívat v Těšínských minutách z 12.7. 2016.


Stanovení úplaty v mateřských školách a ve školní družině pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 123 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje po projednání se zřizovatelem ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., a Ostravské ul. a dále školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., takto:

1) Úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 4 200,- Kč za školní rok, tedy 420,- Kč při deseti měsíčních platbách;

2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 1 500,- Kč za školní rok, tedy 150,- Kč při měsíčních platbách.

                            Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výroční den školy 2016

Deváťáci se loučili se svými školami

Dne 28. června 2016 se uskutečnil tradiční Výroční den školy, v jehož průběhu vystoupily na úvod děti z mateřské školy na Hrabinské ulici, ředitel školy spolu se svými zástupci předal pochvaly žákům, ocenění učitelům a rodičům. V další části se ředitel školy a třídní učitelé rozloučil s vycházejícími žáky a naopak deváťáci zavzpomínali na léta strávená ve svých školách. Závěrem jim při odchodu ze školy popřála za město Český Těšín i osobně za sebe hodně dalších úspěchů v životě místostarostka Českého Těšína paní Hřebačková.

Na svých fotografiích zachytila slavnostní průběh Mgr. Vlasta Potyszová


Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky
 

Rok utekl jako voda, a nastala opět slavnostní chvíle rozloučení s našimi školáky. Přejeme našim školákům hodně úspěchů v nové etapě života, ať svou pílí dojdou k svým vysněným cílům.

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

Milí rodičové, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne s Vámi a dětmi a chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří se na jeho průběhu podíleli (pečení dobrot, drobné dárky pro děti, pomoc při úklidu zahrady….)
Velký dík patří rodičům Hořčicovým za skákací hrady, zábavný program a oblíbené tetování dětí. Bylo to pro všechny milé překvapení a radost v očích dětí byla odměnou všem
Děkují děti a paní učitelky tříd

PŘEJEME VŠEM SLUNÍČKOVÉ A PŘEDEVŠÍM POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.