warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

V ZOO

Výlet do ZOO Ostrava.

Milí rodičové a děti, vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na chvíle strávené s Vámi.

Dne 20.9 2016 jsme odjeli do ZOO Ostrava se podívat na cizokrajná zvířata, ale nejvíce se dětem líbilo na „ statku „ a hlavně, možnost si pohladit kozy a morčata. Děti byly nadšené z terárií s pavouky, varany, žábami, želvami. Na zpáteční cestě vláčkem viděli děti části ZOO, které jsme nestačili navštívit, a v autobuse si vyprávěly, které zvíře se jim nejvíce líbilo nebo bylo zajímavé.


Výroční den školy 2016 v Těšínských minutách

K letošnímu výročnímu dni se vracíme informací, že na část akce se můžete podívat v Těšínských minutách z 12.7. 2016.


Stanovení úplaty v mateřských školách a ve školní družině pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 123 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje po projednání se zřizovatelem ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., a Ostravské ul. a dále školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., takto:

1) Úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 4 200,- Kč za školní rok, tedy 420,- Kč při deseti měsíčních platbách;

2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 1 500,- Kč za školní rok, tedy 150,- Kč při měsíčních platbách.

                            Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výroční den školy 2016

Deváťáci se loučili se svými školami

Dne 28. června 2016 se uskutečnil tradiční Výroční den školy, v jehož průběhu vystoupily na úvod děti z mateřské školy na Hrabinské ulici, ředitel školy spolu se svými zástupci předal pochvaly žákům, ocenění učitelům a rodičům. V další části se ředitel školy a třídní učitelé rozloučil s vycházejícími žáky a naopak deváťáci zavzpomínali na léta strávená ve svých školách. Závěrem jim při odchodu ze školy popřála za město Český Těšín i osobně za sebe hodně dalších úspěchů v životě místostarostka Českého Těšína paní Hřebačková.

Na svých fotografiích zachytila slavnostní průběh Mgr. Vlasta Potyszová


Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky
 

Rok utekl jako voda, a nastala opět slavnostní chvíle rozloučení s našimi školáky. Přejeme našim školákům hodně úspěchů v nové etapě života, ať svou pílí dojdou k svým vysněným cílům.

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

Milí rodičové, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne s Vámi a dětmi a chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří se na jeho průběhu podíleli (pečení dobrot, drobné dárky pro děti, pomoc při úklidu zahrady….)
Velký dík patří rodičům Hořčicovým za skákací hrady, zábavný program a oblíbené tetování dětí. Bylo to pro všechny milé překvapení a radost v očích dětí byla odměnou všem
Děkují děti a paní učitelky tříd

PŘEJEME VŠEM SLUNÍČKOVÉ A PŘEDEVŠÍM POHODOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.
 


Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Spolupracujeme s DDM

SPORTUJEME RÁDI

V měsíci květnu jsme navštívili, v rámci spolupráce s DDM na ulici Hrabinská, tělocvičnu ve Svibici, kde byly pro nás připravené soutěže zaměřené na pohybovou aktivitu. Děti byly spokojené a měly radost z dárečku.


Výlet na Hukvaldy

Výlet na hrad Hukvaldy.

V úterý 31.5.2016 jsme si vyjeli autobusy na výlet – hrad Hukvaldy, sluníčko nám svítilo, ptáčci notovali do kroku a už jsme se těšili, až budeme nahoře na hradě. Po cestě jsme viděli v oboře daňky, lišku Bystroušku, studnu, v které ztratil panovník hodinky, velkého draka ve sluji, zazpívali si v kapli a měli jsme krásný výhled do kraje. Všem se výlet moc líbil.