Vedení mateřské školy na Hrabinské ul.

Ředitel mateřské školy:

Mgr. Rudolf FIEDLER

Vedoucí mateřské školy:

Jana POLOKOVÁ