Výroční den 2017

Dne 29. června 2017 se v sálu KaSS Střelnice uskutečnil tradiční Výroční den Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. V úvodní části stručně zhodnotil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler právě končící školní rok 2016/2017. Poté místostarostkyně Městského úřadu Český Těšín Mgr. Hřebačková pozdravila za představitele města především vycházející žáky devátých ročníků, ale také ostatní žáky, učitele školy, ale rovněž všechny provozní pracovníky. Za kulturní vystoupení patří ocenění dětem našich mateřských škol, letod dětem z MŠ Hrabinská a z MŠ Hornická. A pak už následovalo ocenění nejlepším žákům obou škol v podobě pochval ředitele školy, ocenění nejlepším učitelům, ale také také rodičům. Na závěr slavnostního dne se vedení škol a třídní učitelé rozloučili s odcházejícími žáky, kteří poděkovali všem učitelům, kteří je připravovali pro život.


Konec školního roku

Rozloučili jsme se s mrňousky a předškoláky.


Ozdravný pobyt v Koňákově

Poslední dny školního roku jsme trávili v Koňákově.


U hasičů

Návštěva mrňousků u hasičů.

Až vyrostu, budu hasičem.


Myslivecká výstava

Výstava Mysliveckého sdružení v Českém Těšíně byla velmi zajímavá.


V knihovně

Král pohádek

Zapojili jsme se s předškoláky do projektu ,,Král pohádek", a proto jsme moc rádi přijali pozvání na vítěznou pohádku do Městské knihovny na Havlíčkově ulici.


Kouzelnice

Nezvyklá kouzlení, správná mluva a ukázky pohybových cvičení nám předvedla zajímavá návštěva.


Otevírání studánek

Voda byla a je pro všechny velice důležitý prvek pro život i úrodu.

Společně s dětmi jsme tuto tradici ,,Otevírání studánek" přenesli i do naší třídy.


Popletená zvířátka

Pro babičky a dědečky jsme si s dětmi připravili pohádku, v které kouzelník začaroval zvířátkům na luční slavnosti rozum.

Byla z toho pořádná legrace.


Datová schránka

Sdělujeme, že adresa datové schránky Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace zní

ac6hiu


Úřední hodiny kanceláře ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. v červenci a v srpnu

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že úředním dnem pro návštěvy je o prázdninách (červenec a srpen) 

STŘEDA od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.30 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel