Chodili jsme plavat

Plavání

Plaváním a saunováním si utužujeme své zdraví.
Kurzy plavání probíhají citlivě a metodicky formou her, za pomoci říkadel, písniček a speciálních plaveckých pomůcek.
 


Návštěva seniorů v domě Pohoda

Návštěva seniorů v domě POHODA

Babičky a dědečky jsme byli potěšit písničkami a pohádkou O Budulínkovi.

 


Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Na návštěvě u kamarádů

NÁVŠTĚVA U NAŠICH KAMARÁDŮ

Našim kamarádům už je 8 let a chodí do 3. ročníku.
Pozvání do vyučovací hodiny jsme nemohli odmítnout, moc jsme se těšili.
Školáci pod vedením p. uč. Ciencialové si pro nás připravili zábavné vyučování.
Předškoláci plnili různé úkoly, za které dostávali známky do malých žákovských
knížek.
Moc děkujeme.