Na návštěvě u kamarádů

NÁVŠTĚVA U NAŠICH KAMARÁDŮ

Našim kamarádům už je 8 let a chodí do 3. ročníku.
Pozvání do vyučovací hodiny jsme nemohli odmítnout, moc jsme se těšili.
Školáci pod vedením p. uč. Ciencialové si pro nás připravili zábavné vyučování.
Předškoláci plnili různé úkoly, za které dostávali známky do malých žákovských
knížek.
Moc děkujeme.
 


O Koblížkovi

O KOBLÍŽKOVI

V naší mateřské škole nezapomínáme oslavovat svátek babiček a dědečků.
K této příležitosti jsme si připravili známou pohádku, kterou jsme doplnili
písničkami.
Po představení jsme si smlsli na dobrotách našich babiček.
 


Divadlo loutek

DIVADLO LOUTEK

Každý rok se naše MŠ vypraví za kulturou do Divadla loutek v Ostravě.
Tentokrát to byla pohádka „O blýskavém prasátku“.
Největší zážitek měly děti z jízdy v nádherném, červeném autobusu.
 


Předškoláci z MŠ Ostravská v 1. třídě ZŠ

Společná hodina s předškoláky

Ve čtvrtek přišli za prvňáčky na návštěvu předškoláčci z MŠ Ostravská. Ve dvou vyučovacích hodinách si děti povídaly o důležitosti rodiny, o mamince, tatínkovi a jejich dětech. Žáci ukázali předškolákům, jak umí číst a přečetli pohádku O Smolíčkovi.
Společně pak skládali postavu maminky a tatínka, dokreslovali ji a povídali si o nich.
Žáci pantomimou předváděli povolání tatínků a maminek a předškoláci hádali, nakonec si spolu zazpívali známé písničky. Na závěr hodiny se všichni podívali na kreslenou ukázku pohádky O Smolíčkovi.
V pondělí pak na oplátku předvedli předškoláci dramatizaci pohádky O Budulínkovi školákům. Moc se to všem líbilo a prvňáčci se už na své kamarády ze školky těší.
Třídní učitelka, Mgr. B. Raszyková
 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., sděluje, že zákonní zástupci dětí, které byly přijaty do některé z těchto mateřských škol, si mohou kladná rozhodnutí o přijetí převzít proti podpisu od pondělí 16. května 2016 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel