O Koblížkovi

O KOBLÍŽKOVI

V naší mateřské škole nezapomínáme oslavovat svátek babiček a dědečků.
K této příležitosti jsme si připravili známou pohádku, kterou jsme doplnili
písničkami.
Po představení jsme si smlsli na dobrotách našich babiček.
 


Divadlo loutek

DIVADLO LOUTEK

Každý rok se naše MŠ vypraví za kulturou do Divadla loutek v Ostravě.
Tentokrát to byla pohádka „O blýskavém prasátku“.
Největší zážitek měly děti z jízdy v nádherném, červeném autobusu.
 


Předškoláci z MŠ Ostravská v 1. třídě ZŠ

Společná hodina s předškoláky

Ve čtvrtek přišli za prvňáčky na návštěvu předškoláčci z MŠ Ostravská. Ve dvou vyučovacích hodinách si děti povídaly o důležitosti rodiny, o mamince, tatínkovi a jejich dětech. Žáci ukázali předškolákům, jak umí číst a přečetli pohádku O Smolíčkovi.
Společně pak skládali postavu maminky a tatínka, dokreslovali ji a povídali si o nich.
Žáci pantomimou předváděli povolání tatínků a maminek a předškoláci hádali, nakonec si spolu zazpívali známé písničky. Na závěr hodiny se všichni podívali na kreslenou ukázku pohádky O Smolíčkovi.
V pondělí pak na oplátku předvedli předškoláci dramatizaci pohádky O Budulínkovi školákům. Moc se to všem líbilo a prvňáčci se už na své kamarády ze školky těší.
Třídní učitelka, Mgr. B. Raszyková
 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., sděluje, že zákonní zástupci dětí, které byly přijaty do některé z těchto mateřských škol, si mohou kladná rozhodnutí o přijetí převzít proti podpisu od pondělí 16. května 2016 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Moréna

Jaro je tady!

V pondělí 21. 3. děti ze třídy Mrňousků se svými p. učitelkami, za zpěvu písničky, vynesly Morénu - královnu zimy a rozloučily se s ní.

„Společně jsme ji vhodili do řeky Olzy. Popluje až do moře a zima s ní. Nastoupí paní Vesna - královna jara. Přivítali jsme jaro říkadlem Přišlo jaro do vsi.
Na mostě jsme se setkali s dětmi z Polska, které rovněž nesly svou Marzenu. Následně jsme ji doprovodili po proudu vody až ke druhému mostu. Byla to delší procházka, kterou jsme statečně zvládli. Je to pěkná tradice.“