Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol k 1.9. 2017

V příloze naleznete přehled o přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol k 1.9. 2017.


Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.


Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit do MŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit k 1.9. 2017 do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., že tiskopis žádosti si mohou vyzvednout ještě dnes (28.4.) i v úterý 2. dubna 2017 v příslušné MŠ!

Děti MŠ Ostravská v Těšínských minutách

Nejmenší oddělení MŠ Ostravská má reportáž v Těšínských minutách (nejlépe YOUTUBE) Vynášení Moreny - čas od 7,30 do 9,38 min.


Barevný karneval

Celý rok se všechny děti těší na karnevalové veselí a také na to, až se budou moci předvést jako jejich obdivované postavy z filmů či pohádek.


Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ Ostravská

Ti naši předškoláci toho už umí! Společně s p. uč. Koždoňovou si pro nás připravili vyučovací hodinu plnou zajímavých úkolů. Dětem se ve škole moc líbilo.


Městské oslavy Dne učitelů

Dne 27. dubna 2017 proběhlo letošní ocenění nejlepších pedagogů těšínských základních škol. Za Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina byla vyznamenána paní Jana Pfefferová, učitelka mateřské školy na Ostravské ulici.

Reportáž o oslavě učitelů je v Těšínských minutách z 29. března 2017.