Rozloučení se školáky

Dne 28. 6. 2011 proběhlo v naší zahradě slavnostní ,, Rozloučení se školáky “ a setkání všech přátel MŠ Ostravská.
Program jsme zahájili pochodem při písni  ,,Kdo má děti rád“ a dál jsme pokračovali v duchu čtyř ročních období, na která jsme si připravili krátká vystoupení. Samozřejmě, že se nám předvedli i samotní předškoláci, protože to byl vlastně jejich ,,Velký den“. Při závěrečném představování obdrželi knihu s citátem, pamětní list a pytlík na záda se jménem.
A co dál? Děti se náramně bavily s Hopsalínem, dováděly ve skákacím hradu a dokonce si opekly s rodiči i párky. Nesmíme zapomenout na naše skvělé maminky a babičky, které opět přinesly spoustu buchet, bublanin, bábovek, sušenek, melounů a různých dobrůtek.

Všem děkujeme za účast, dobrou náladu a pomoc při úklidu zahrady.


Návštěva Stanice mladých přírodovědců v Karviné

Což takhle výlet za zvířátky? Vydali jsme se za nimi autobusem do Karviné – do ,,Stanice mladých přírodovědců“. Počasí nám ten den moc nepřálo, ale zato
u zvířátek si to děti pochvalovaly.


Pohádkování

V rámci akce  ,,CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ jsme zhlédli v kavárně Noiva pohádku ,,Truhlice plná pohádek“.


V MŠ nás pak navštívili žáci 5. ročníku naší ZŠ  pod vedením p.uč. Ruszové s programem ,,Pohádkování“. Společně jsme prožili pohádkové dopoledne nejprve ve třídě, kde nám žáci  četli a pak následovaly hry na naší školní zahradě.
Děkujeme za milou návštěvu a dárečky, které školáci pro děti připravili.


Den otců aneb Pohádková zahrada

Na tuto akci jsme tatínkům vyrobili pohádkové hodinky, které jsme zdobili pohádkovými razítky za splněné pohádkové úkoly.

Tak například –    UBROUSKU, PROSTŘI SE – hádání předmětů
                            ZA SEDMOU HOROU – zdolání prolézačky s upevněním barevné stuhy
                           POPELÁCI – přebírání hrachu a fazolí ...
a jiné disciplíny.
Počasí i akce se vydařily. Tatínkům děkujeme za účast a maminkám za pohoštění.


Den matek v 2. třídě

Den matek - ,,SALON KRÁSY“

Letošní svátek maminek jsme slavili netradičně, bez dětí.
Děti se podílely pouze na pohoštění pro maminky. Připravili jsme miminka v peřince – páreček v listovém těstě a srdíčka – sladká buchtička. Na odpoledne jsme pozvali kadeřnici, kosmetičku a masérku, které nás všechny příjemně opečovávaly.
Moc děkujeme pozvaným odbornicím za jejich čas a maminkám za odvahu.


Den matek v 1. třídě

Den matek jsme prožili s pohádkou ,,O živé vodě“ podle pedagoga Franze Ketta.
Zatančili jsme si ,,Studnový tanec“ a každý měl možnost vytvořit si ,,Zlatou cestu“.
Prožili jsme příjemné odpoledne.


Jezdili jsme na bazén

Každoročně jezdí naše MŠ na krytý bazén.Každá třída absolvovala pětkrát plavání i saunování.
Děti se na vodní hry vždy těšily a také se pořádně vyřádily.


V Divadle loutek

Za kulturou jsme se rozjeli do Ostravy a to do ,,Divadla loutek“. Představení ,,Broučci “ bylo pro děti  krásným zážitkem. Cesta autobusem se dětem zamlouvala,  moc se nám líbilo i samotné divadlo.
Výlet se vydařil.


Opět Divadélko Šamšula

Opět k nám dorazilo divadélko Šamšula  v podání dvou skvělých hereček.
Připravily si pohádku ,,Jak čmeláčci čistili palouček “. I tentokrát měla pohádka
výchovný cíl a děti se přitom náramně bavily.


Karneval

Náš dopolední karneval se nesl v „indiánském“ duchu. Rodiče byli vyzdobeni čelenkamia, naše děti představovaly pohádkové bytosti a malé dospěláky. Na úvod jsme si připravili krátký program a pak už následovaly zábavné hry a pohoštění.  
V obou třídách byla bujará nálada.


2. třída - Odkrývání vánoční hvězdy

Vánoční posezení  se neslo v duchu pohody, klidu a příjemné nálady. Paní uč.Jana Pfefferová společně s dětmi odkrývala hvězdu, která byla symbolem celého příběhu. Poté mělo každé dítě s rodiči možnost sestavit si hvězdu podle své fantazie. K dispozici měli různé doplňky, kamínky i třpytivé dekorace. Čajové svíčky uprostřed každé hvězdy dodaly nakonec onu nebeskou atmosféru. Melodie houslí, zpěv koled a ochutnávka cukroví zakončily naše vánoční posezení.
                                                              Všem děkujeme.


1. třída - Posezení při svíčkách aneb ,,Vánoční příběh trochu jinak“

Letos jsme s dětmi pro rodiče připravili stínové divadlo a navodili tak vánoční atmosféru. Ochutnávka cukroví našich maminek byla sladkým a  příjemným obohacením.
Děkujeme rodičům za emocionální prožitek ve společenství naší MŠ.


Divadélko Šamšula

Do naší MŠ zavítalo divadélko Šamšula s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou vařili“.
Dokázalo děti úžasně pobavit a navodit skvělou atmosféru.
 teď se těšíme na jejich jarní návštěvu.


Chodíme do tělocvičny v základní škole Ostravská

Každou středu navštěvujeme s předškoláky tělocvičnu v naší ZŠ.
Zvyšujeme tělesnou zdatnost dětí, uspokojujeme jejich potřebu pohybu a zdokonalujeme koordinaci motoriky. Nezapomínáme ani na společenské hry, které mají děti nejraději.


II. třída: AKCE S RODIČI:

,,MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT „

 

HRA – je pro děti nejpřirozenější činnost a proč si nepohrát i s rodiči? Nejprve jsme rodičům předvedli, co jsme se od září naučili, a pak už byly připraveny společenské hry s rodiči – např. VLÁČEK PŘÁTELSTVÍ, TANČÍME LABADU, NA SOCHY, POZNÁTE SVÉ DÍTĚ? atd. Všichni společně jsme si pochutnali na jednohubkách a různých dobrotách, které přinesli naši drazí rodičové.

Moc děkujeme těm, co si udělali chvilku času a pobyli s námi.