Poděkování

Dobrý člověk je potřebnější než kamenný most.“

Vážení a milí rodiče.

Naše setkávání ve školním roce 2009-2010 je u konce.    S Vaší snahou a pomocí se nám podařilo obohatit společné školní akce pro radost dětí i zkrášlit prostředí naší mateřské školy.

Děkujeme Vám všem za výbornou spolupráci, vstřícnost, dobrou náladu     a úsměv při našich společných aktivitách. Věříme, že naše setkávání v příštím školním roce bude stejně pohodové a aktivní.

Přejeme Vám krásné a slunečné prázdniny.

 Kolektiv zaměstnanců MŠ Ostravská

 


Loučení s předškoláky

25.6.2010 se konala závěrečná akce naší MŠ ve školním roce 2009/2010. Pro nepřízeň počasí jsme akci připravili v tělocvičně ZŠ Ostravská.
 "BUĎ FIT" bylo naše motto programu.  Ve volném programu  bavil děti KLAUN HOSALÍN.  Skákací hrad je rovněž oblíbenou atrakcí dětí.

Děkujeme všem maminkám a babičkám za výborné občerstvení, které pro nás všechny připravily.

Děkujeme Vám rodiče za ocenění naší práce a manželům Šlapotovým za krásné sladké SLUNÍČKO.


Setkání s hasiči, policisty i záchranáři

V měsíci červenu jsme věnovali bezpečnosti a ochraně zdraví před blížícími se prázdninami. V rámci této aktivity se nám podařilo zajistit dětem besedy s praktickými ukázkami -
s HASIČI, POLICIÍ ČR  A  ZÁCHRANNOU SLUŽBOU.  Pro děti to byl velký zážitek.


Den otců

10.června 2010 jsme oslavili Den otců.  Název "Putování s písničkou" již napovídá, co bylo námětem setkání. Tatínkové si přinesli hudební nástroje, na které nám zahráli a společně jsme si zazpívali.
Ve velkém orchestru nás všech jsme pod vedením p. uč. Katky hráli společnou skladbu "Zametání lesa", která měla u tatínků velký úspěch. Opékání párků na školní zahradě byl pro děti i tatínky příjemný relax.


Školní výlet

7. června jsme se vypravili na výlet "POZNÁVÁME KRÁSY ČESKÉHO TĚŠÍNA" kolem přehrady.  Počasí nám přálo, děti pozorovaly zvířata, poznávaly stromy, jedovaté byliny, dodržovaly bezpečnost při přecházení silnice. Do mateřské školy jsme se vrátili spokojeni a příjemně unaveni.


Den matek

Pro maminky jsme si připravili cvičení, tanečky, pohybové a relaxační hry na téma VEČERNÍČEK. Radostné oči dětí, písničky, cvičení a dáreček odměnily maminky sladkými dobrotami.

 


Plavání a saunování

V měsíci dubnu děti absolvovaly kurz plavání v Plavecké škole ve Svibici. V rámci dvouhodinové lekce vavštěvovaly saunu. 
Za odvahu a zvládnutí plaveckých disciplín byly oceněny diplomem.


Velikonoce 2010

Před velikonočními svátky jsme třídu provoněli upečenými zajíci z perníku. Voněli krásně a chutnali ještě lépe.


Pobyt v Koňákově - 23.2.2010 - 26.2.2010 a 9.3.2010 – 12.3.2010

Při ozdravném pobytu v Koňákově jsme ještě zastihli poslední sníh. Celý týden jsme si obě třídy báječně užili.
 


25.2. 2010 - Recyklohraní

V rámci projektu Recyklohraní jsme se zapojili do výtvarné soutěže: ,,Nejoblíbenější elektrospotřebič.“ U dětí zvítězil počítač a lednice.