Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., sděluje, že zákonní zástupci dětí, které byly přijaty do některé z těchto mateřských škol, si mohou kladná rozhodnutí o přijetí převzít proti podpisu od pondělí 16. května 2016 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Moréna

Jaro je tady!

V pondělí 21. 3. děti ze třídy Mrňousků se svými p. učitelkami, za zpěvu písničky, vynesly Morénu - královnu zimy a rozloučily se s ní.

„Společně jsme ji vhodili do řeky Olzy. Popluje až do moře a zima s ní. Nastoupí paní Vesna - královna jara. Přivítali jsme jaro říkadlem Přišlo jaro do vsi.
Na mostě jsme se setkali s dětmi z Polska, které rovněž nesly svou Marzenu. Následně jsme ji doprovodili po proudu vody až ke druhému mostu. Byla to delší procházka, kterou jsme statečně zvládli. Je to pěkná tradice.“
 


Otvírání lesa

Mrňousci z 3. třídy probouzeli les ze zimního spánku.

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi, a teď už je za horami.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!
 


Znovu přijelo Divadlo Šamšula

Divadlo Šamšula

Opět k nám dorazilo divadélko Šamšula v podání dvou skvělých hereček.
Připravily si pohádku „Jak čmeláčci čistili palouček “. I tentokrát měla pohádka
výchovný cíl a děti se přitom náramně bavily.
 


8. Těšínský Fortuna běh

Zveme na 8. Těšínský Fortuna běh

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na tradiční městskou akci Těšínský Fortuna běh, který organizuje město Český Těšín. Běh se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v dopoledních hodinách. Bližší podrobnosti vám poskytne učitelka TV Mgr. Alina Chowancová nebo se s nimi můžete seznámit na plakátech, které jsou ve škole nebo v mateřské škole vyvěšeny.

Na 8. Těšínský Fortuna běh si vás dovoluje pozvat i vedení našich škol.