Atletický trojboj ve ŠD

Dne 2.10.2013 proběhl ve školní družině ATLETICKÝ TROJBOJ . Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií podle věkové stupnice : 1.třída, 2.třída, 3.třída , 4+5 třída.
První disciplínou byl sprint, druhou hod míčem a poslední třetí disciplínou byl skok z místa.
Z každé kategorie jsme získali 3 vítězná místa. Vítězové obdrželi diplom s věcnou cenou a všichni sportovní účastníci dostali sladkou odměnu.