Jarní tvoření

Tvoření ve školní družině

Nastal čas jara a jarních svátků, proto vestibul školní družiny proměnil svůj kabát a zdobí jej jarní dětské výrobky. Děti pracovaly různými výtvarnými a pracovními technikami. Z keramické dílny si děti opět odnesly nádherné výrobky.