warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Provoz mateřských škol, školních jídelen a školních družin v době hlavních prázdnin 2017

viz příloha

Pozor: Rozpis doplňujeme o informaci, že ŠJ Zelená bude vařit v době 31.7. až 18.8. 2017, avšak pouze pro cizí strávníky!


Nejlepší žáci, učitelé a rodiče školního roku 2016/2017

Pochvala ředitele školy:

Sportovec školy – 1. až 5. roč., ZŠ Ostravská:  MIRGA Jiří, V.A

Sportovec školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: FELIX Jakub, V.B

Sportovkyně školy - 1.až 5. roč., ZŠ Ostravská: CIASNOCHOVÁ Nela, V.A

Sportovkyně školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: BITTOMSKÁ, Aneta, I.B

Sportovec školy – 6.až 9., roč., ZŠ Ostravská: BENEK Štěpán, VIII.A

Sportovec školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Sportovkyně školy – 6 až 9. roč., ZŠ Ostravská: LOTEROVÁ Anna, VI.A

Sportovkyně školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: PĚGŘIMOVÁ Daniela, IX.B

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ ZUZANA, VIII.A

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŠIMIK Matěj, III.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou  RUSZ Kryštof, VI.A, SZMEK Pavel, VI.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou: STAWARCZYK Kamil, IX.B

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Ostravská: VII.A

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Slezská: IX.B

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou BLAŽKOVÁ Joanna Miriam, V.A

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou HAAS Jakub, V.B

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Ostravsjká, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ Zuzana, VIII.A

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházku v ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou FAJOVÁ Brigita, IX.A

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházkuv ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší účastník školní družiny na Ostravské ul.: TYRLÍKOVÁ Ema, HECLOVÁ Laura

Nejlepší účastník školní družiny na Slezské ul.: GORECKÁ Ester

Pochvala ŘŠ s knihou: KADLČÍK René, VIII.B

Pochvala ŘŠ:  KOLONDROVÁ Jana, VI.A,  HUMPLÍKOVÁ, Karolína, VII.A,  BYSTROŇOVÁ, Klára, VIII.A,  KUČERA Vojtěch, VIII.A,  FAJOVÁ Brigita,  VIII.B ŽERDÍK Samuel, IX.B, SABELOVÁ Anna, VIII.B, BURKOT Maxmilián, VIII.B, ZERZOŇOVÁ Natálie, VIII.B

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Ostravská:  Mgr. KANTOROVÁ Jolana

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Slezská: Mgr. KLIMSZOVÁ Romana

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Ostravská: Mgr. POLAINO Ellen

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Slezská: Mgr. WOJNAROVÁ Jana
POLAINO Ellen

Ocenění Rodič roku 2016/2017: pan MORCINEK, paní WRONKOVÁ, paní KONVIČKOVÁ, paní ŠILDROVÁ


Výroční den 2017

Dne 29. června 2017 se v sálu KaSS Střelnice uskutečnil tradiční Výroční den Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. V úvodní části stručně zhodnotil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler právě končící školní rok 2016/2017. Poté místostarostkyně Městského úřadu Český Těšín Mgr. Hřebačková pozdravila za představitele města především vycházející žáky devátých ročníků, ale také ostatní žáky, učitele školy, ale rovněž všechny provozní pracovníky. Za kulturní vystoupení patří ocenění dětem našich mateřských škol, letod dětem z MŠ Hrabinská a z MŠ Hornická. A pak už následovalo ocenění nejlepším žákům obou škol v podobě pochval ředitele školy, ocenění nejlepším učitelům, ale také také rodičům. Na závěr slavnostního dne se vedení škol a třídní učitelé rozloučili s odcházejícími žáky, kteří poděkovali všem učitelům, kteří je připravovali pro život.


Datová schránka

Sdělujeme, že adresa datové schránky Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace zní

ac6hiu


Úřední hodiny kanceláře ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. v červenci a v srpnu

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že úředním dnem pro návštěvy je o prázdninách (červenec a srpen) 

STŘEDA od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.30 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Provoz ve školních družinách 30.6. 2017

Vážení rodiče,

vedení školy sděluje, že provoz ve školních družinách na Slezské a na Ostravské ulici bude dne 30. června 2017, v poslední den školního roku, od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Projekt Farma

Volné modelování

Pomalu končí školní rok a v keramické dílně je již výuka uzavřená. Posledním výrobkem dětí byl projekt volného modelování, kdy si děti vyráběly své výrobky pod dohledem vedoucí paní vychovatelky M.Labašové - ale tentokrát bez její pomoci. Děti ukázaly paní vychovatelce, ale také sami sobě, že již dovedou v keramické dílně vyrobit docela sami nádherný výrobek. Starší děti, které již navštěvují keramickou dílnu více let, překvapují všechny kolem sebe svou nápaditostí a umem s hlínou. Téma projektu „Farma“ si děti odhlasovaly ve všech keramických skupinách. Výrobky dětí již zdobí vestibul školní družiny. Děti celý školní rok pracovaly v přátelském prostředí, výuka se odehrávala s důrazem na profesionální a individuální přístup paní vychovatelky k dětem.


Švihadlová princezna a švihadlový král

Švihadlová princezna a švihadlový král

Hra, zábava a sportovní dovednost s použitím lana, takto se dá nazvat středeční odpoledne 14.6.2017 ve školní družině. Skákání přes lano, sport ke kterému stačí tak málo – lano a chuť skákat. Pravidelné skákání přes lano či švihadlo, zlepšuje koordinaci celého těla, dobře tvaruje postavu, formuje svalstvo na břichu, na horních i dolních končetinách. Skákání přes lano, švihadlo je skvělý, zábavný pohyb při kterém si děti zasportují, ale užijí si při tom i zábavu a radost z pohybu. Tento skvělý pohyb si dopřávají také děti z naší školní družiny. Tradiční turnaj v přeskocích přes lano se uskutečnil ve středu 14.6.2017 na školním hřišti. Zúčastnily se všechny děti a soutěžilo se ve dvou kategoriích – rozdělených na dívky a chlapce. Jako první si poměřily své síly děvčata - poté přišli na řadu chlapci. Z každé kategorie jsme získali tři vítězná místa. U dívek byl maximální výkon 337 přeskoků a u chlapců 340přeskoků.
Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.


Hula hoop

Hula hoop – celodružinová sportovní soutěž

Hula hoop (též hula-hop či hooping nebo hoop dance) je sportovní, taneční a artistická disciplína, při které hooper točí obručí (jednou nebo více) kolem různých částí těla (nejčastěji kolem trupu, končetin či krku).

Ve středu 7.6.2017 se utkaly všechny děti školní družiny ve sportovní disciplíně Hula hoop. Soutěžilo se ve dvou kategoriích rozdělených na dívky a chlapce. Dívky se utkaly jako první a předvedly úctyhodnou podívanou – děvčata dokázala obručí točit kolem pasu a zároveň skákat, klečet, tleskat a chodit. Po dlouhém sportovním výkonu jsme získali tři první místa. Jako druzí se utkali v této netradiční sportovní disciplíně chlapci. Nenechali se děvčaty zastrašit a také předvedli úžasné dovednosti s točením obručí kolem těla. Po napínavém souboji jsme získali první tři místa mezi chlapci.

Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.


Uspořádali jsme keramickou výstavu

Keramická výstava – práce dětí ŠD

Ve vestibulu školní družiny je k vidění výstavka prací dětí školní družiny. Tentokrát si děti zahrály na sochaře a vyzkoušely si vyrobit čarodějnici. Zjistily, že sochaření není vůbec jednoduché. Pod vedením paní vedoucí vychovatelky M.Labašové se dětem výrobky neskutečně podařily. Čarodějnice sedící pod schodištěm jsou jako živé. Dále zdobí školní družinu další výrobek- letní sluníčko s třešněmi, které nám přivolalo letní, sluníčkové počasí.


Na myslivecké výstavě

Myslivecká výstava

Již tradičně jsme s dětmi z naší školní družiny navštívili Mysliveckou výstavu v Českém Těšíně, pořádanou mysliveckým sdružením Stanislavice. Na výstavě si děti prohlížely trofeje spárkaté zvěře ulovené v roce 2016, dále byly k vidění dravci, kachny, kuny, lišky a další zvířata. K obdivu byly také krásné obrázky dětí. Pan myslivec P. Svoboda dětem zodpovídal spoustu otázek týkajících se myslivosti i bezpečnosti při pobytu v lese. Při odchodu děti obdržely občerstvení v podobě ovocné šťávy a oplatků. Děkujeme mysliveckému sdružení Stanislavice za krásnou mysliveckou výstavu. Všem se výstava velice líbila a již teď se těšíme na další akci.


Malování na chodník

Malování na asfalt

Akce ve spolupráci se SRPŠ. Dne 17.5.2017 se uskutečnila již tradiční výtvarná soutěž „Malování na asfalt“ pro obě školní družiny ŠD Slezská a ŠD Ostravská ve spolupráci se SRPŠ. Výtvarná soutěž tentokrát propukla na téma PRAVĚK. Každé z dětí malovalo na „asfaltový výkres“ - asfaltové políčko. Pustá políčka se po chvíli začala měnit v barevná, veselá, pravěká díla. Děti byly rozděleny do 4 kategorií: 1.kategorie-1.třída, 2.kategorie-2.třída, 3.kategorie-3.třída a poslední 4.kategorie-4.třída. Porota byla složena z paní učitelek, které neměly vůbec jednoduchý úkol. Po dlouhém zvážení došly k závěru - a mohlo se jít vyhlásit vítěze. Z každé kategorie jsme měli 3 první místa. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.

Děkujeme SRPŠ za spolupráci, děkujeme ŠD Ostravská za návštěvu a do třetice děkujeme paním učitelkám za práci v odborné porotě.


Setkání s psovody

Psovodi Policie ČR Karviná

Po roce navštívili naši školní družinu PSOVODI PČR z Karviné. Tentokrát přijeli s třemi mladými policejními psy. Jako první nám pan policista ukázal poslušnost psa, následovalo zadržení pachatele, vyhledávání odcizených věcí či stopování pachatele. Po ukázce prvního policejního psa následovala výměna psovodů i psů a i u druhé a třetí ukázky bylo co obdivovat. Po kynologických ukázkách psovodi otevřeli volnou diskuzi, kdy se děti mohly doptávat na otázky týkající se cvičení psů, chovu psů a práce psovodů. Po ukončení celé akce jsme poděkovali pánům psovodům i pejskům za návštěvu – pejsci obdrželi za své kynologické dovednosti psí pamlsek. Dětem i nám se velice návštěva psovodů Policie ČR z Karviné líbila a doufáme, že i příští rok nás přijedou navštívit.

Děkujeme psovodům i psům za návštěvu.