Úřední hodiny v době vánočních prázdnin 23. 12. 2015 až. 3. ledna 2016

Středa         23.12. 2015      zavřeno

Čtvrtek        24.12. 2015      zavřeno

Pátek          25.12. 2015      zavřeno

Sobota        26.12. 2015      zavřeno

Neděle        27.12. 2015     zavřeno

Pondělí       28.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Úterý            29.12. 2015     zavřeno

Středa         30.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Čtvrtek        31.12. 2015      zavřeno

Pátek            1.1. 2016        zavřeno

Sobota         2.1. 2016        zavřeno

Neděle        3.1. 2016        zavřeno


Vánoční besídka

Vánoční besídka

V pátek 18.12.2015 se uskutečnila i letos v naší školní družině vánoční besídka - posezení u vánočního stromečku. Společně s dětmi jsme si připomněli některé vánoční zvyky, zazpívali vánoční koledy, ke kterým nás doprovázeli na hudební nástroje žáci naší školní družiny, ochutnali jsme cukroví a rozbalovali dárky. Všichni jsme si užili slavnostní předvánoční náladu.
 


Výroba nepečeného cukroví

Výroba nepečeného cukroví

Nepečené vánoční cukroví si děti vyzkoušely vyrobit se svými kamarády ve školní družině. Děvčátka i chlapci tvořili kokosové kuličky a nepečenou roládu. Z dětí se stali kuchtíci, kteří zvládli cukrářské dovednosti na jedničku.
 


Pečení perníčků

Pečení a zdobení vánočních perníčků

Každoročně pečeme a zdobíme ve školní družině perníčky. Děti se již nemohly dočkat, až opět budou moci vykrajovat, péct a následně zdobit perníky. Celá škola byla náhle provoněná perníkovou vůní, která nám připomněla předvánoční čas.
 


Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a školních jídelnách o vánočních prázdninách

Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a v zařízeních školního stravování (školní jídelna)


Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ul., školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. a dále v zařízeních školního stravování na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., po projednání se zřizovatelem 

a) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v mateřské škole 
      Hornická,
      Hrabinská,
      Ostravská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

b) v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 ve školní družině 
      Ostravská,
      Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

c) v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přerušuje provoz ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1.2016 v zařízeních školního stravování v
      ZŠS Hrabinská,
      ZŠS Ostravská
      ZŠS Zelená
s tím, že plný provoz bude obnoven 4. 1. 2016.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Předvánoční tvoření

Předvánoční tvoření

Pomalinku se blíží Vánoční svátky a k nim patří také vánoční výzdoba. Ve školní družině se opět tvořilo, děti vyráběly krásné výrobky na vánoční školní jarmark, dále tvořily krásné Mikulášské a předvánoční dekorace, které zdobí vestibul školní družiny i družinová oddělení. Málokdo z nás si umí představit Vánoce bez vánočního stromečku, koled, cukroví, dárků a rodinn é pohody. A proto i my ve školní družině již teď máme nádherný, živý stromeček, který si děti osobně ozdobily vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami. Cukroví, dárečky, koledy a povídaní o zvycích a tradicích nastanou na vánoční besídce, kterou si děti užijí se svými kamarády v pátek 18.12.2015.

Děkujeme firmě AGROS spol. s r.o. za poskytnutí vánočního stromu.
 


Vánoční jarmark na pracovišti ZŠ Slezská

Vánoční jarmark
 

Rok se s rokem sešel, ani jsme se nenadáli a opět nastal adventní čas. Na pracovišti Slezská jsme jej přivítali tradičním způsobem. Jak je u nás zvykem, hlavní chodba školy se proměnila v místo, kam je radost vstoupit: vánoční strom zdraví všechny kolemjdoucí světly a originálními ozdobami, v keramickém betlémě ožívají známé figury a dekorace na stěnách užtaké připomínají blížící se svátky.
Ale to hlavní čekalo na všechny ve středu 2. prosince. Velký vánoční jarmark. Při jeho slavnostním zahájení mohli pozvaní hosté zhlédnout divadelní kus „Vánoční příběh“ v podání dětí z druhé třídy,
zazněly tradiční koledy. Na jarmarku se představily především výrobky, které vytvořily děti v předcházejících tvůrčích dílnách. Nabídka byla velmi pestrá a každý si jistě vybral: drobné dárky, vánoční dekorace i řemeslně náročné předměty z keramické dílny či proutěné koše a košíky. Nechyběly balíčky sladkostí a voňavé perníky. O tom, že se podařilo vytvořit dílka pěkná, svědčí to, že už během prvního dne byl o ně velký zájem.
Na příjemné atmosféře těch několika dní, kdy byl jarmark otevřen, se podíleli nejen žáci školy, ale i učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy.

Děkujeme a přejeme krásný advent!
 


Mikulášská besídka

Letošní mikulášská besídka

S příchodem měsíce prosince je pevně spjata tradice mikulášské nadílky. Města i vesnice jsou plná čertů a andělů, kteří věrně doprovázejí vysokého muže s berlou a bílými vousy, který hodným dětem rozdává sladkosti. Svatý Mikuláš s čertem navštívili 4.12.2015 i děti z naší školní družiny. Děti si pro vzácnou návštěvu připravily program: nejstarší děti zahrály Mikulášskou pohádku, prvňáčci zarecitovali mikulášské básně a druháci zazpívali a zatančili na závěr připraveného programu. Svatý Mikuláš poté předstoupil před děti a ze zlaté knihy četl dobré i zlé skutky. Nakonec svatý Mikuláš udělal krásné kouzlo, všechny děti požádal, aby na okamžik zavřely oči a tím se všechny zlé skutky ze zlaté knihy vymazaly. Děti si pro Mikuláše připravily ještě jedno překvapení - předaly mu obrázky, které pro něj namalovaly. Konečně nastala chvíle rozdávání nadílky. Děti obdržely sladký adventní kalendář a čokoládový balíček a dostaly občerstvení: napečené buchty a zákusky od maminek, nápoj a párek v rohlíku. Při přípravě občerstvení nám pomáhaly maminky - p. Vávrová, p.Šablicová a paní Hlaváčová. Velice tímto děkujeme.
Děkujeme také maminkám, které napekly buchty a zákusky, děkujeme paní Folwarczné za pomoc při organizaci besídky.
 


Odpoledne s Policií ČR

Psovodi

V pondělí 23.11.2015 se uskutečnila celodružinová akce „ODPOLEDNE S POLICIÍ ČR“, kdy děti zhlédly odborný výcvik policejního psa. Ukázka výcviku policejního psa se uskutečnila až na druhý pokus, poněvadž byl pejsek nemocný. I přesto, že bylo chladné počasí, policisté ČR se svým služebním psem předvedli úžasnou podívanou. První ukázka byla zaměřená na poslušnost psů a vyhledávání předmětů v terénu a dále následovala ukázka obrany a zadržení pachatele. Akce byla velice vydařená a děti i my se již teď těšíme na další spolupráci.
 

Děkujeme Policii ČR za tuto úžasnou akci.
 


Turnaj ve školní družině

Turnaj "Člověče, nezlob se!"

Dne 11.11.2015 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolní hře“ Člověče, nezlob se!“ Turnaj byl pořádaný ve spolupráci se SRPŠ Hrabina. Zúčastnilo se celkem 60 dětí z prvního stupně ZŠ Slezská. Turnaj se odehrál ve školní jídelně. Hráči si vylosovali číslo hracího stolu, vyslechli si pravidla hry, seznámili se s rozhodčími (žáci druhého stupně) a následně se odstartovalo první vyřazovací kolo. Turnaj byl rozdělen do tří kol: 1.vyřazovací kolo, kdy od každého stolu postoupili dva vítězové do semifinále.
2. kolo – semifinále a 3.kolo finále.
Čtyři vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu.

SRPŠ obstaralo ceny, občerstvení- formou koláčů upečených od maminek a pitný režim. Děkujeme SRPŠ za příjemnou spolupráci. Děkujeme žákům druhého stupně ZŠ Slezská za pomoc při organizaci turnaje.