Poděkování rodičů paní vedoucí ŠD Labašové

Dobrý den,

chtěly bychom touto cestou moc poděkovat paní vychovatelce Márii Labašové za další dvě krásné keramické dílničky ve ŠD Slezská, které si pro nás rodiče a naše děti i v tomto školním roce opět připravila. Dílniček jsme se zúčastnily již několikrát, a tak jsme věděly, že to bude krásně strávený čas a tak tomu bylo i tentokrát. Pod skvělým a přesným vedením paní Labašové jsme si pro letošní velikonoční svátky společně s našimi dětmi vyrobili z keramiky krásné velikonoční zajíčky. A všem se opravdu moc povedli. Společně jsme strávili dvě odpoledne plné relaxace, klidu, pohody a radosti z našich krásných výrobků. Paní Labašové moc děkujeme za její volný čas, energii, ochotu a vstřícnost, kterou nám i letos tak ochotně věnovala.

Už nyní se moc těšíme na příští společné tvoření !

S pozdravem Jana a Silvie Konvičkovy, IV.C 
                         Adéla a Miriam Taskovy, IV.C


Vycházka ke krmelci s panem myslivcem


I tuto zimu jsme se vydali pomáhat lesním zvířátkům. Děti přinesly pro zvířátka suché pečivo, zeleninu i ovoce.
Teple jsme se oblékli a vydali jsme se na předem domluvené místo, kde nás již očekával pan myslivec Svoboda se svým mysliveckým psem Ginou. Cesta vedla kolem Těšínské přehrady, kde již byla spousta zajímavostí k vidění.
U krmelce jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o divoké zvěři. Potom pan myslivec nasypal pečivo do krmelce, ptáčkům jsme společně nasypali zrní a šli zpět do školní družiny. Pod altánem před naší ŠD jsme instalovali ptačí budky, které vyrobil Dominik Lisztwan se svým dědečkem.
Děkujeme panu myslivci Svobodovi za krásnou vycházku ke krmelci, děkujeme rodičům za poskytnutí suchého pečiva, zeleniny a ovoce pro zvířátka.
Poděkování patří také Dominikovi a jeho dědečkovi za vyrobení ptačích budek.


Zimní OLYMPIJSKÉ HRY ve školní družině

 Probíhající ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY v Pchjongčchangu motivovaly sportovní aktivity dětí ŠD Slezská. Žáci naší školní družiny se také zúčastnili“ družinových olympijských her“.
Mladí sportovci měli možnost si vyzkoušet netradičně různé sportovní disciplíny, jako např. lední hokej, slalom na lyžích, biatlon a curling.
Biatlon se odehrál v tělocvičně ZŠ Slezská. Pro velkou účast dětí probíhal biatlon ve dvou dnech 14.2.2018 a 21.2.2018. Sportovci byli rozděleni podle věkových kategorií do tří skupin: 1.kategorie- 1.třída, 2.kategorie- 2.třída a třetí kategorie 3. a 4.třída. Biatlonisté si nasadili vyrobené běžky, které vyráběli v pracovních činnostech školní družiny a mohli vyrazit na předem vyznačenou trasu. Na střelnici stříleli ze stoje a z lehu Nerf pistolemi na cíl. Tři nejlepší sportovci z každé kategorie obdrželi medaili, diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.

Postuwková Romana


Zimní tvoření a zimní radovánky na sněhu

 Sněhové a mrazivé počasí se pro děti stalo velkou inspirací pro výtvarné tvoření. Začali jsme tedy tvořit vše se zimní tématikou. Nechybělo také plnění úkolu, který se dětem velice povedl. Úkol zněl: vytvoř obrázek z PET víček.

Další výtvarnou i tělovýchovnou inspirací byly ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY.

Postuwková Romana


Zimní stavby

 Konečně jsme se všichni dočkali sněhové nadílky, která dětem přinesla obrovskou radost. Na školním hřišti jsou k vidění stavby ze sněhu, které žáci s nadšením postavili. A na nedalekém mírném svahu jsme využili sněhových podmínek k bobování.

Postuwková Romana


Projekt modelování - keramika

 Keramika

Projekt volného modelování - život za polárním kruhem.
Tentokrát si děti vybraly téma volného modelování - život za polárním kruhem. Nadšení žáků při práci bylo obrovské a s velkou chutí pod vedením vedoucí paní vychovatelky M.Labašové se dali do práce. Projektu předcházelo motivování žáků písněmi, četbou, tvořením a výtvarnými technikami, které jsme používali při výrobě dekorací ke keramickému projektu.


Exkurze do zákulisí Těšínského divadla

Exkurze do zákulisí Těšínského divadla

Ve dnech 23.1. 2018 a 31.1. 2018 se konala exkurze do zákulisí Těšínského divadla. Zákulisím Těšínského divadla nás i letos provázel pan jevištní mistr Roman Sekula, který děti zasvětil nejen do historie divadla, ale provedl nás místy, kam divák nemůže - do zákulisí divadla. K nahlédnutí byla vlásenkárna, maskérna, kostymérna, cvičebna, stáli jsme dokonce i na bajkovém jevišti i na velkém divadelním jevišti. Pan Sekula proměnil děti ve starce, babičky, skřítky či nosáče. Děkujeme panu jevištnímu mistru za úžasnou exkurzi a již teď se těšíme na příští spolupráci.


Turnaj Člověče, nezlob se!

Turnaj Člověče, nezlob se!

Dne 17.1.2018 se uskutečnil turnaj Člověče, nezlob se! Tento turnaj je pořádaný ve spolupráci se SRPŠ a je určen pro všechny děti prvního stupně ZŠ Slezská. Letos se účastnilo celkem 58 dětí, které se utkaly ve společenské hře, kterou všichni dobře známe – Člověče, nezlob se! U každého hracího stolu stáli rozhodčí – žáci 8. třídy, kteří dohlíželi na průběh hry. Turnaj byl rozdělen do tří etap- základní kolo, semifinále a finále. Po necelých dvou hodinách hry jsme konečně získali vítěze, kteří obdrželi diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu.

Děkujeme SRPŠ za poskytnutí financí na odměny,

děkujeme žákům 8.třídy za jejich volný čas, který obětovali pro pomoc při organizaci turnaje.


Provoz v době pololetních a jarních prázdnin

Pololetní a jarní prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu pololetních prázdnin (2.února) a jarních prázdnin (od pondělí 5. února do pátku 9. února 2018) bude provoz v našich zařízeních probíhat takto:

Základní školy na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Školní družiny na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Mateřské školy na Ostravské, Hornické a Hrabinské ulici budou v běžném provozu.

Školní jídelna na Zelené ulici bude v provozu ve dnech 2. až. 7. února 2018.

Školní výdejna na Slezské ul. bude mimo provoz.

Školní jídelny na Ostravské ul. a na Hrabinské ul. budou v provozu.

Provoz zařízení naší školy projednán se zřizovatelem (3056/49./RM)


Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Na Vánoce se děti ve školní družině pilně připravovaly. Zdobily své třídy i vestibul školní družiny svými výrobky, vyráběly dárky pro maminky a tatínky a nechybělo nacvičování koled na vánoční posezení u stromečku.