Výtvarná keramická dílna s rodiči

Výtvarná keramická dílna s rodiči V únoru jsme v keramické dílně přivítali naše rodiče a jejich děti na výtvarné velikonoční dílně. Zájem rodičů nás mile překvapil. Sešli jsme se celkem čtyři krát. V prvních dvou dílnách jsme modelovali a ve druhých glazurovali již vypálené výrobky. A co jsme vyráběli tentokrát? Blíží se velikonoční svátky, a tak to byla velikonoční slepička. Rodiče tvořili velké slepice a děti malé. O tom, že se jim u nás líbilo a práce s hlínou je bavila, je vidět na fotografiích. Výsledek naší společné práce můžete zhlédnout na výstavce ve vestibulu školní družiny a fotografiích z výstavky.


Úřední hodiny v kanceláři ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina v době jarních prázdnin

ÚŘEDNÍ HODINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 23. února – 27. února 2015

DEN                                        DOPOLEDNE                        ODPOLEDNE

PONDĚLÍ                                9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ÚTERÝ                                   --- -                                       --

STŘEDA                                 9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ČTVRTEK                               ---                                          ---

PÁTEK                                    ---                                          ---


Beseda s panem myslivcem

12.2.2014 jsme k nám do družiny pozvali pana myslivce, se kterým jsme v lednu byli krmit zvířátka v lese. Požádali jsme ho, aby především nejmenším dětem povyprávěl něco o zvířatech, myslivecké mluvě a zajímavostech z myslivosti . Sešli jsme se v MUČ, kde na nás čekaly trofeje srnčí, jelení i dančí zvěře, peří ptáků, kožešiny a pěkná prezentace na interaktivní tabuli i se zvuky zvířat. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě lesní zvěře, o práci myslivců i loveckých psů. Také si vyzkoušely jak těžké paroží nosí jelen a daněk a mnohem lehčí paroží srnec.

Děkujeme tímto panu myslivci a těšíme se na další spolupráci.


Zimní radovánky na sněhu

Není nad zdravý pohyb na čerstvém vzduchu a pro děti je tím nejlepším zimním sportem sáňkování a bobování. Pozvolný mírný, zasněžený kopeček za naší školou je pro děti v zimním pohádkovém počasí hotový ráj.


Piškvorkový turnaj

Děti ŠD si vyzkoušely postřeh a dovednosti v oblíbené hře PIŠKVORKY. Do finálního kola piškvorkového turnaje se dostaly čtyři děti z každého oddělení , které si svůj postup do finále zasloužily vítězstvím v třídním kole ŠD . Celkem se tedy utkalo 12 dětí z celé ŠD, které bojovaly s velkým zaujetím. Vítězem se stala žákyně první třídy. Všechny děti obdržely sladkou odměnu.

Zimní tvoření

Po celý měsíc jsme měli v ŠD propojené výtvarné a pracovní práce s keramickým projektem „ Život za polárním kruhem“. Práce jsou k vidění ve vestibulu ŠD.
 


Projekt volného modelování "Zivot za polárním kruhem"

Opět se hlásíme s výsledky práce z keramické dílny. Tentokrát si děti vybraly jako téma k projektu „Život za polárním kruhem“. Celý měsíc se děti seznamovaly se způsobem života v zemi kde vládne zima, sníh a led. Volnému modelování předcházelo volné vyprávění dětí o této zemi, četba pohádek a příběhů, vyhledávání v encyklopedické literatuře, výtvarné práce inkoustovou technikou, koláže, postavy zvířat a lidí z odpadového materiálu, atd. Zároveň děti tvořily kulisy, skládaly vločky z papíru. Po získání dostatku informací jsme modelovaly z&nbs p;hlíny eskymáky, tučňáky, lední medvědy, polární lišky, iglú – příbytky lidí. Jak to dopadlo?
Výsledek našeho snažení můžete zhlédnout na výstavce prací ve vestibulu ŠD, na kterou Vás srdečně zveme. Přinášíme také několik fotografií ke zhlédnutí pro ty ,kteří si výstavku nemohou prohlédnout osobně.