Branný den ve školní družině na Slezské ul.

Nejlepší sportovci 3. oddělení


Šmoulí branný den ve školní družině na Slezské ul.

Dne 26.9.2012 proběhla celodružinová sportovní akce na školním hřišti.
Za pěkného slunečného počasí děti měřily své síly a sportovní dovednosti ve třech disciplínách – běh, skok do písku a hod kriketovým míčkem.
Děti soutěžily podle věkových kategorii. V každé kategorii byli vybráni tři nejúspěšnější sportovci.
Všechny děti obdržely diplom za účast v soutěži.
Nejlepší byli ocenění diplomem a věcnou cenou.
 


Proběhne DRAKIÁDA

ŠD na Slezské ul. připravuje společně s Domem dětí a mládeže Český Těšín Drakiádu.

Více naleznete v příloze na plakátku!


Přijímání do školní družiny

Vážení rodiče,

je nám to líto, ale v této fázi nemůžeme zatím do školní družiny přijmout ani jedno dítě. Přednostně jsme museli umístit děti prvního a druhého ročníka.
Věříme, že danou situaci chápete, škola totiž na otevření dalšího oddělení nemá finanční prostředky.


Keramická dílna

V měsíci květnu byla uzavřená keramická dílna. Keramickou dílnu navštěvuje 70 žáků ŠD. Za celý školní rok si žáci vyrobili a odnesli domů deset kusů výrobků. Pracovali na dvou projektech volného modelování: "Šmoulí vesnička" , "Les a jeho obyvatelé". Dětem se projekty velice povedly, a proto byly dlouhodobou ozdobou ŠD.


Švihadlová královna, švihadlový král

Dne 5.6. 2012 jsme pro děti tradičně připravili celodružinovou sportovní soutěž „Švihadlová královna, Švihadlový král" . Soutěže se zúčastnily děti všech oddělení ŠD. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, rozdělených na dívky a chlapce. V každé kategorii zvítězily tři děti, které odskákaly nejvíc přeskoků přes lano. V této soutěži je vidět, že nezáleží na věku dětí, ale na poctivém tréninku, neboť se mezi vítězná místa umístili i žáci nejmladší věkové kategorie ŠD.


Dopravní soutěž

V termínech 12.6. 2012 a 18.6. 2012 se žáci 1. a 3. oddělení ŠD zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Českém Těšíně. Na hřišti nás uvítaly paní policistky. Žáci si zopakovali dopravní značky a připomněli si řešení dopravních situací, které mohou vzniknout na silnicích. Po této části výuky následovala praktická část, kdy si žáci nasadili své cyklistické přilby, zapůjčili si kola, koloběžky a vyjeli na hřiště. Pani policistky sledovaly, zda se děti nedopouštějí dopravních přestupků. Po ukončení dopravní výchovy se děti odreagovaly na nedalekém dětském hřišti.


14.6. 2012 žákům 2. odděleni ŠD nepřálo počasí, a proto dopravní výuka proběhla formou besedy v interaktivní učebně naší školy. Paní policistka pověřená dopraní výchovou seznámila žáky s pravidly silničního provozu.


Výroba dekorací

V jarních a letních měsících žáci školní družiny vytvářeli dekorace, které zdobí prostory ŠD, schodiště i školní jídelnu. Vytvářeli je z odpadového materiálu, např. květiny, lesní zvířátka, les, a to z roliček toaletního papíru, motýly a broučky z láhve, létající balóny z CD, tvořili je z papíru, např. motýlky, berušky, kreslili suchými pastely, a to závěsné dekorace ptáčků, lesní zvěř, kopretiny, atd.


Hula hop

Dne 13.6.2012 proběhla celodružinová sportovní soutěž Hula hop. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorii na dívky a chlapce. Z každé kategorie vyhráli tři nejlepší akrobati Hula hop. Žáci se každým rokem v této soutěži zdokonalují, letos ti nejlepší zvládli točit kruhem a zároveň skákat, chodit i klečet.


Přírodovědná soutěž

Přírodovědná soutěž 2012
Letos jsme ve spolupráci s panem myslivcem připravili pro žáky ŠD přírodovědnou soutěž, která se uskutečnila dne 7.6.2012 v nedalekém lesoparku Hrabina. Děti plnily úkoly z myslivosti, přírody a znalostí zvěře. Soutěže se zúčastnilo 65 žáků, kteří byli rozděleni do 3 kategorií.
1. kategorie 1. třída
2. kategorie 2. třída
3. kategorie 3. a 4. třída.
V každé kategorii jsme měli první tři místa. Děkujeme panu myslivci a žákům 7. a 9. třídy za pomoc při organizaci této akce.
 


Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 do školní družiny

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 28.6. 2012 budou u vedoucích školních družin připravena k vyzvednutí rozhodnutí o příjetí či nepřijetí do školní družiny.


Úprava provozu ve škol. družině na Slezské ul. a na Ostravské ul. dne 29. června 2012

Dne 29.6.2012 bude školní družina na ul Slezská v provozu pouze v dopoledních hodinách od 6,00 hod. do 12,00 hod. V tento den si také vyzvedněte proti podpisu čipové karty na obědy.
Děkujeme. 
             M. Labašová, J. Choborová, vedoucí školních družin


Hra Super Farmář

Hra Super Farmář si v naší škole získala velkou oblibu. Proto jsme již druhým rokem uspořádali školní kolo Super Farmáře, kterého se zúčastnili téměř všichni žáci školní družiny. Vítězové školního kola postoupili do krajského kola Super Farmáře v Ostravě, které se uskutečnilo ve středu dne 30.5.2012. Hry se zúčastnilo 44 dětí z různých škol našeho kraje. Po úporném boji , ve kterém rozhodovala nejen logika, rychlé rozhodování, ale i trocha štěstí, se bohužel naším děvčátům nepodařilo obsadit výherní místa. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školní družiny. 
                   Romana Postuwková, vychovatelka ŠD
 


Pedig

Děti z naší školní družiny se učili plést z pedigu, tato technika je velice nadchla a rychle pochopily, jak s tímto materiálem pracovat. Jako první zvládly oplet dna osnovými pruty, tzv. Copánek. Poté se naučily výplet jedním prutem. Tímto způsobem si děti upletly krásnou klec pro ptáčka, kterého si vyrobily s paní vychovatelkou v keramické dílně.
        Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Změna termínů akce na dopravním hřišti

POZOR!  V termináři akcí na červen dochází ke změně.

Pro akci na dopravním hřišti byly nově vyčleněny termíny  -12.6., 14.6. a 18.6.2012 
Termín změnila městská policie.

M. Labašová, ved. ŠD