Branný den ve školní družině na Slezské ul.

Nejlepší sportovci 1. oddělení


Branný den ve školní družině na Slezské ul.

Nejlepší sportovci 2. oddělení


Branný den ve školní družině na Slezské ul.

Nejlepší sportovci 3. oddělení


Šmoulí branný den ve školní družině na Slezské ul.

Dne 26.9.2012 proběhla celodružinová sportovní akce na školním hřišti.
Za pěkného slunečného počasí děti měřily své síly a sportovní dovednosti ve třech disciplínách – běh, skok do písku a hod kriketovým míčkem.
Děti soutěžily podle věkových kategorii. V každé kategorii byli vybráni tři nejúspěšnější sportovci.
Všechny děti obdržely diplom za účast v soutěži.
Nejlepší byli ocenění diplomem a věcnou cenou.
 


Proběhne DRAKIÁDA

ŠD na Slezské ul. připravuje společně s Domem dětí a mládeže Český Těšín Drakiádu.

Více naleznete v příloze na plakátku!


Přijímání do školní družiny

Vážení rodiče,

je nám to líto, ale v této fázi nemůžeme zatím do školní družiny přijmout ani jedno dítě. Přednostně jsme museli umístit děti prvního a druhého ročníka.
Věříme, že danou situaci chápete, škola totiž na otevření dalšího oddělení nemá finanční prostředky.


Keramická dílna

V měsíci květnu byla uzavřená keramická dílna. Keramickou dílnu navštěvuje 70 žáků ŠD. Za celý školní rok si žáci vyrobili a odnesli domů deset kusů výrobků. Pracovali na dvou projektech volného modelování: "Šmoulí vesnička" , "Les a jeho obyvatelé". Dětem se projekty velice povedly, a proto byly dlouhodobou ozdobou ŠD.


Švihadlová královna, švihadlový král

Dne 5.6. 2012 jsme pro děti tradičně připravili celodružinovou sportovní soutěž „Švihadlová královna, Švihadlový král" . Soutěže se zúčastnily děti všech oddělení ŠD. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, rozdělených na dívky a chlapce. V každé kategorii zvítězily tři děti, které odskákaly nejvíc přeskoků přes lano. V této soutěži je vidět, že nezáleží na věku dětí, ale na poctivém tréninku, neboť se mezi vítězná místa umístili i žáci nejmladší věkové kategorie ŠD.


Dopravní soutěž

V termínech 12.6. 2012 a 18.6. 2012 se žáci 1. a 3. oddělení ŠD zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Českém Těšíně. Na hřišti nás uvítaly paní policistky. Žáci si zopakovali dopravní značky a připomněli si řešení dopravních situací, které mohou vzniknout na silnicích. Po této části výuky následovala praktická část, kdy si žáci nasadili své cyklistické přilby, zapůjčili si kola, koloběžky a vyjeli na hřiště. Pani policistky sledovaly, zda se děti nedopouštějí dopravních přestupků. Po ukončení dopravní výchovy se děti odreagovaly na nedalekém dětském hřišti.


14.6. 2012 žákům 2. odděleni ŠD nepřálo počasí, a proto dopravní výuka proběhla formou besedy v interaktivní učebně naší školy. Paní policistka pověřená dopraní výchovou seznámila žáky s pravidly silničního provozu.


Výroba dekorací

V jarních a letních měsících žáci školní družiny vytvářeli dekorace, které zdobí prostory ŠD, schodiště i školní jídelnu. Vytvářeli je z odpadového materiálu, např. květiny, lesní zvířátka, les, a to z roliček toaletního papíru, motýly a broučky z láhve, létající balóny z CD, tvořili je z papíru, např. motýlky, berušky, kreslili suchými pastely, a to závěsné dekorace ptáčků, lesní zvěř, kopretiny, atd.