Co do lesa nepatří

Třídíme odpad

Již tradičně probíhá ve školní družině soutěž „Co do lesa nepatří“, propojená s tříděním odpadu. Touto soutěží oslavujeme DEN ZEMĚ. Celý měsíc se děti učily správně třídit odpad (formou pohádek, básniček, úkolů). V soutěži byly děti rozděleny podle věkových kategorií.
1.kategorie – 1.třída,
2.kategorie – 2.třída,
3.kategorie – 3.třída a
4.kategorie- 4.třída.
Úkoly byly pro každou kategorii jiné. Dětem se soutěž velice líbila. První tři vítězové z každé kategorie obdrželi věcnou cenu a diplom.


Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Zápis do školní družiny

V příloze přinášíme informace o zápisech do školní družiny pro školní rok 2017/2018.


Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky

Na oslavu jarních svátků se uskutečnily ve školní družině Velikonoční dílničky, kterých se účastnil hojný počet rodičů s dětmi. Zdobení vajíček probíhalo ve dvou odděleních a v keramické dílně - malování vajíček voskovou technikou a zdobení vajíček dekupáží – ubrouskovou technikou. Děti a rodiče si výtvarné velikonoční odpoledne užili a domů si odnesli vlastnoručně nazdobené kraslice.


Jarní tvoření

Tvoření ve školní družině

Nastal čas jara a jarních svátků, proto vestibul školní družiny proměnil svůj kabát a zdobí jej jarní dětské výrobky. Děti pracovaly různými výtvarnými a pracovními technikami. Z keramické dílny si děti opět odnesly nádherné výrobky.


Můj příběh

Můj příběh, má kniha

Jako každý březen- Měsíc knihy, i ten letošní se nesl v duchu psaní vlastních příběhů a knížek. Z dětí se stali spisovatelé, básníci, ilustrátoři vlastních literárních děl. Po celý měsíc vymýšleli svá dobrodružství, vtipné příběhy či básničky a společnými silami je dávali na papír do podoby malých knížek. Někteří pracovali zcela sami, jiní ve dvojicích. Výsledkem byla spousta úžasných knížek, které pak nejdříve před porotou předvedli ve svém oddělení. Ti nejlepší se pak předvedli v pátek 7.4. 2017 před celou družinou, ale hlavně před bedlivou porotou, složenou z dětí 1. až 4. třídy. Ta to opět jako každoročně neměla vůbec lehké. Nakonec se povedlo vybrat 4 nejlepší díla, za která byli jejich autoři odměněni diplomem a krásnou knihou.

Romana Postuwková, vychovatelka ŠD