Můj příběh

Můj příběh, má kniha

Jako každý březen- Měsíc knihy, i ten letošní se nesl v duchu psaní vlastních příběhů a knížek. Z dětí se stali spisovatelé, básníci, ilustrátoři vlastních literárních děl. Po celý měsíc vymýšleli svá dobrodružství, vtipné příběhy či básničky a společnými silami je dávali na papír do podoby malých knížek. Někteří pracovali zcela sami, jiní ve dvojicích. Výsledkem byla spousta úžasných knížek, které pak nejdříve před porotou předvedli ve svém oddělení. Ti nejlepší se pak předvedli v pátek 7.4. 2017 před celou družinou, ale hlavně před bedlivou porotou, složenou z dětí 1. až 4. třídy. Ta to opět jako každoročně neměla vůbec lehké. Nakonec se povedlo vybrat 4 nejlepší díla, za která byli jejich autoři odměněni diplomem a krásnou knihou.

Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Scénické čtení ve školní družině

Kouzelná baterka

Dne 23.3. 2017 nás přišla navštívit paní knihovnice a s panem knihovníkem z KNIHOVNY na ul.Havlíčkova a formou scénického čtení nám přišli představit novou knížku Kouzelná baterka. Děti se i tentokrát nechaly unést pohádkovým čtením, které bylo plné fantazie a napětí.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další kouzelnou pohádku.

Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Noční škola plná nesmyslů

Noční škola plná nesmyslů

V pátek 24. 3. ve večerních hodinách se děti z III. C objevily ve škole. Tentokrát ale nepřišly s aktovkami, ale se spacáky. Čekala je totiž Noční škola. Téma letošní noční školy „Smysly a nesmysly“ bylo podle naší knihy, kterou právě čteme, a to Kroniky města Kocourkova. Takže první zvláštností bylo , že jsme se všichni oblékli tak, jak bychom do školy nikdy nepřišli. Vybalili jsme si své spacáky, povečeřeli dobroty, které nám připravili naši rodiče, a pustili jsme se do her plných nesmyslů. Samozřejmě následovalo předčítání příběhu z knihy, ve kterém nás čekalo pár skládacích úkolů. A pak už jsme se těšili na noční stezku odvahy. Letos byla opravdu strašidelná a plná světýlek a zvuků. Plní dojmů jsme uléhali do svých spacáků a do půlnoci všichni usnuli. Ráno jsme zvládli také rozcvičku a s diplomem a spokojeni šli dospat tuto netradiční noc.

H. Warcopová, R. Postuwková


Soutěž Superfarmář

TURNAJ SUPERFARMÁŘ

Již od roku 2004 společnost Pygmalino, s.r.o. pořádá pro děti 1. stupně základních škol turnaje v deskové hře SUPERFARMÁŘ. Tato hra nabízí školám jedinečnou možnost, jak děti zábavnou formou naučit základy matematiky. Jedná se o hru pro 2 až 6 hráčů od 7 let. Tvůrcem této hry je významný matematik Karol Borsuk. Hráči za pomoci dvanáctistěnných kostek a směny získávají do svého stáda domácí zvířata – králíky, ovce, prasata, krávy a koně. Superfarmářem se stává ten, kdo jako první shromáždí stádo domácích zvířat, v němž bude alespoň jedno zvíře z každého druhu. Všechny hráčovy plány však mohou být zmařeny, nebude-li dost ostražitý! Kolem stáda se totiž potulují liška a vlk, hráčova zvířata se mohou stát jejich snadnou kořistí. Pravidla hry, která se opírají o zásady matematiky a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky.

Tato jedinečná hra tak učí děti i strategickému myšlení. V pátek 31.3.2017 se konal celodružinový turnaj ve společenské hře SUPERFARMÁŘ - ve spolupráci s Pygmalino,s.r.o. Finálnímu kolu předcházely kola třídní. V každém oddělení se odehrálo třídní semifinále, z kterého postoupily do finále čtyři postupující děti. Celkem se tedy ve velkém finále SUPERFARMÁŘE utkalo dvanáct dětí ve věkovém rozpětí od 1. do 4. třídy. Děti zasedly k hracím stolům a soupeření o výhru mohlo začít. Po hodinové hře jsme získali čtyři vítěze. Na prvním místě se umístila dívka z 2.oddělení (2.třída), na druhém místě se umístila dívka z 3.oddělení (4.třída), na třetím místě se umístil chlapec z 1.oddělení ( 1.třída) a na 4.místě se umístil také chlapec z 1.oddělení (1.třída). Vítězové obdrželi věcnou cenu a diplom. Ceny a diplomy poskytla společnost Pygmalino, s.r.o.

Děkujeme společnosti Pygmalino, s.r.o. za spolupráci a za poskytnutí věcných cen.


Dramatizace pohádky

Dramatizace pohádky „ČERVENÁ KARKULKA“

Při scénickém čtení, kdy nás přišla navštívit paní knihovnice s panem knihovníkem a představili nám pohádku o Gruffalovi, dostaly děti z prvního oddělení školní družiny nápad, zdramatizovat POHÁDKU O ČERVENÉ KARKULCE. Některé děti (herci) si vyrobily za pomocí paní vychovatelky kostýmy a kulisy, ostatní děti představovaly diváky. Herci si rozdělili role a v dramatické činnosti zkoušeli nácvik pohádky- mnohokrát jsme se všichni krásně nasmáli. Po poslední zkoušce jsme pozvali děti z 3.oddělení na premiéru divadelního představení a poté děti z 2.oddělení školní družiny.
Všechny děti zaslouží pochvalu.


Piškvorkový turnaj ve školní družině

Piškvorkový turnaj

V pátek 3.března 2017 se v naší školní družině uskutečnil celodružinový Piškvorkový turnaj. Finálnímu kolu předcházely třídní kola, které se odehrály v každém oddělení školní družiny. Z každého oddělení postoupily 4 třídní vítězové. V této strategické hře se ve finále utkalo celkem 12 dětí ve věkovém rozpětí od 1.třídy do 4.třídy. Do závěrečného výběru se po vyřazovacím kole dostali 4 nejlepší, kteří pokračovali v hracím systému každý s každým. Po velmi napínavém piškvorkovém utkání jsme získali absolutního vítěze.
Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu. Na třetím místě se umístila dívka z 2.oddělení (2.třída), na druhém místě se umístil chlapec z 3.oddělení (3.třída) a na prvním místě se umístila dívka z 3.oddělení (4.třída).


Keramické dílničky ved. ŠD p. Labašové

Keramické dílničky s rodiči a dětmi

V měsíci únoru ve dnech 7., 8. a 9. jsme se opět sešli s našimi milými rodiči a jejich dětmi v keramické dílně. V prvním týdnu jsme modelovali a v dalším týdnu ve dnech 14., 15. a 16. jsme glazurovali. Tentokrát jsem uspořádala dílny hned na tři termíny, protože v loňském roce jsme se téměř do dílny nevešli. I tentokrát byl o dílničky ze strany rodičů opět velký zájem! Potěšila nás i návštěva pana ředitele, který se na nás přišel podívat a pozdravit se s rodiči. A co jsme modelovali? Doplnili jsme výzdobu našich domovů o keramickou jarní dekoraci z plátu. Vznikly tak krásné jarní věnečky a další dekorace k velikonočním svátkům. Všem se práce líbila a výsledek můžete zhlédnout na fotografiích z naší výstavky.

Na závěr chci touto cestou moc poděkovat maminkám za chutnou svačinku, kterou vždy ke kávičce přinesou, a za úžasnou atmosféru, která dílničky provází. Moje poděkování patří také všem maminkám, které se k naší práci vyjádřily písemně. Moc si toho vážím ! D Ě K U J I . Přinášíme jejich plné znění. Paním vychovatelkám moc děkuji za pomoc při přípravě dílniček a jejich hladký průběh.

Mária Labašová ved.vych ŠD

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní vychovatelce Márii Labašové za další krásné keramické dílničky ve školní družině Slezská, které pro nás i v tomto školním roce opět připravila.

Pod jejím odborným, vstřícným a milým vedením jsme si společně s dětmi vyrobili z keramiky krásné velikonoční dekorace, které budou zdobit naše domovy o letošních velikonočních svátcích. Každý si mohl vybrat dle vlastní představy, co bude tvořit, mohli jsme čerpat z mnoha předloh, které pro nás paní Labašová předem připravila, použít materiál dle libosti, všem a všemu bylo vyhověno.
Naše děti nám také předvedly, jak i ony umí s hlínou pracovat, jak jsou šikovné a co všechno je paní vychovatelka také naučila v jejich hodinách keramiky, které pravidelně ve školní družině během celého školního roku mají.
Společně jsme strávili dvě opravdu velmi příjemná odpoledne plná pohody, odreagování se od každodenního spěchu a radosti z krásných výrobků, které se všem opravdu velmi povedly.

Já osobně s dcerou jsme již byly na několika takovýchto dílničkách i v minulých letech, nikdy si je nenecháme ujít a vždy jsme nadšené a odcházíme velmi, velmi spokojené.

Paní Labašové patří „velké poděkování“ za její ochotu, vstřícnost, čas a energii, kterou nám věnovala, a už se těšíme na příští společné tvoření!

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jana Konvičková s dcerou Silvií III.C
 

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za zorganizování dílniček v družině na ZŠ Slezská. Hlavně paní Labašové, která se vždy postará o to, aby práce proběhla v příjemném prostředí s veselou náladou, a pokaždé si odneseme něco hezkého domů. Dílniček se s Adélkou zúčastňujeme už čtvrtým rokem a pokaždé jsme nadšené a odcházíme spokojené. Snad jediné, co nám chybí je to, že by mohly být dílničky častěji.
Spolupráce s družinou je perfektní. Děti mají neustále program, něco tvoří a učí se. Paní vychovatelky jsou vždy milé a ochotné. Vycházejí vstříc i individuálním požadavkům dětí a jejich rodičům. Není nikdy problém na čemkoliv se dohodnout.
Obdivuji trpělivost, laskavost a důslednost, s jakou paní vychovatelky pracují. Děti chodí do družiny rády.
Chtěla bych popřát vychovatelkám zdar a trpělivost a hlavně hodné děti.
Ještě jednou velké díky.

Alena Suchánková
 

Výtvarná keramická dílna

V měsíci únoru jsem opět s nadšením využila možnost strávit dvě příjemná odpoledne ve výtvarné keramické dílně pod vysoce odborným vedením vedoucí školní družiny, paní Márie Labašové. V prvním dni jsme se snažili realizovat výrobek samotný, za týden jsme se věnovali dokončovacím pracím, glazurováním.
Vzhledem k tomu, že se blíží svátky jara, mohli jsme si vybrat z nabízených témat (rozmanité věnečky, různé velikonoční dekorace). Odvážnější z nás se pustili do tvorby vlastního keramického přání. Paní Labašová nám předem vše vysvětlila, během práce nám byla ochotně nápomocna. Malým rádcem mi byla také má devítiletá dcerka, která s paní vychovatelkou absolvovala téměř všechny keramické dílničky a sama se již vyjadřuje jako „zkušená keramička“. Pojmy, jako jsou šlikr, engoba, krakelová glazura, jsou jí zcela vlastní. Maruška si dílničky zamilovala. Doma má na své keramické výrobky speciální šuplík a také výstavku, kterou pravidelně obměňuje.
Práce s hlínou je pro mne skvělým prostředkem, jak projevit vlastní fantazii, jak si odpočinout a odreagovat se od běžného denního shonu, to vše v příjemném prostředí úžasné keramické dílny a v přítomnosti sympatických lidí. Tímto mnohokrát děkuji paní Labašové, která dokázala, že jsme se v dnešní hektické době dokázali zastavit a společně se svými dětmi jsme strávili příjemné chvíle. Prohloubili jsme tak náš vztah, rozvinuli vzájemnou komunikaci, spolupráci a důvěru. Děkuji za její obětavost, ochotu a také trpělivost.

Petra a Maruška Huczalovy
 

Ráda bych napsala
pár slov ke keramickým dílničkám, kterých se účastním už několik let. Dílničky mi daly možnost si osvojit základy práce s keramickou hlínou, naučit se jak keramiku dekorovat, glazurovat, přitom vidět své dítko, jak dokáže, díky práce paní vychovatelky, s hlínou samo pracovat. Výsledkem jsou ty nejkrásnější dekory našeho domova. Ale kromě keramiky samozřejmě nesmím opomenout pochválit i další práci všech vychovatelek, které aktivizují naše děti různorodými činnosti se snahou je maximálně zaujmout, přitom vést ke kamarádství, férovému jednání, pomoci druhému. S prací naší družiny jsem léta maximálně spokojená.

Jana Křístková
 


Finále pěvecké soutěže Superstar

SUPERSTAR

Finále pěvecké soutěže školní družiny SUPERSTAR se uskutečnilo dne 24.2.2017. Finálnímu kolu předcházely základní kola v odděleních školní družiny. Z každého oddělení postoupily 3 děti, tudíž ve finále porovnalo své pěvecké dovednosti devět dětí. Nejprve se zvolila porota z nejstarších dětí školní družiny. Porota byla připravena spravedlivě hodnotit pěvecké výkony našich zpěváků. Nyní se dětem vysvětlila pravidla soutěže a finále mohlo začít.

Jako první zpívali zpěváci z prvního oddělení, druhé následovaly zpěvačky z druhého oddělení a nakonec se předvedli zpěváci z třetího oddělení. Všichni zpěváci měli opravdu zlato v hrdle, porota neměla vůbec lehký úkol. Po vyhlášení všech výsledků došlo ke stejnému počtu bodů u třech soutěžících, tudíž proběhlo další rozhodující kolo pro určení druhého a třetího místa. Nakonec vše dobře dopadlo a první tři místa dopadla takto:

Na prvním místě SUPERSTAR se umístila zpěvačka z třetího oddělení ŠD (3.třída) , na druhém místě se umístila zpěvačka z třetího oddělení (4.třída) a na třetím místě se umístil zpěvák z prvního oddělení (1.třída). Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu. Všechny děti zúčastněné pěvecké soutěže obdržely malý dáreček v podobě kartiček. Na konci nám zazpívala odborná porota píseň - Parta z ranče Y.


Přerušení provozu ve školních družinách

P Ř E R U Š E N Í P R O V O Z U V E Š K O L N Í CH D R U Ž I N Á CH Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Slezské ul. a na Ostravské ul., v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz na dobu od 13. 3. do 17. 3. 2017 z důvodu malého zájmu rodičů o umístění jejich dětí do školní družiny ve ŠD Ostravská, ŠD Slezská s tím, že provoz bude obnoven 20. března 2017; Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel, v.r.