Uspořádali jsme keramickou výstavu

Keramická výstava – práce dětí ŠD

Ve vestibulu školní družiny je k vidění výstavka prací dětí školní družiny. Tentokrát si děti zahrály na sochaře a vyzkoušely si vyrobit čarodějnici. Zjistily, že sochaření není vůbec jednoduché. Pod vedením paní vedoucí vychovatelky M.Labašové se dětem výrobky neskutečně podařily. Čarodějnice sedící pod schodištěm jsou jako živé. Dále zdobí školní družinu další výrobek- letní sluníčko s třešněmi, které nám přivolalo letní, sluníčkové počasí.


Na myslivecké výstavě

Myslivecká výstava

Již tradičně jsme s dětmi z naší školní družiny navštívili Mysliveckou výstavu v Českém Těšíně, pořádanou mysliveckým sdružením Stanislavice. Na výstavě si děti prohlížely trofeje spárkaté zvěře ulovené v roce 2016, dále byly k vidění dravci, kachny, kuny, lišky a další zvířata. K obdivu byly také krásné obrázky dětí. Pan myslivec P. Svoboda dětem zodpovídal spoustu otázek týkajících se myslivosti i bezpečnosti při pobytu v lese. Při odchodu děti obdržely občerstvení v podobě ovocné šťávy a oplatků. Děkujeme mysliveckému sdružení Stanislavice za krásnou mysliveckou výstavu. Všem se výstava velice líbila a již teď se těšíme na další akci.


Malování na chodník

Malování na asfalt

Akce ve spolupráci se SRPŠ. Dne 17.5.2017 se uskutečnila již tradiční výtvarná soutěž „Malování na asfalt“ pro obě školní družiny ŠD Slezská a ŠD Ostravská ve spolupráci se SRPŠ. Výtvarná soutěž tentokrát propukla na téma PRAVĚK. Každé z dětí malovalo na „asfaltový výkres“ - asfaltové políčko. Pustá políčka se po chvíli začala měnit v barevná, veselá, pravěká díla. Děti byly rozděleny do 4 kategorií: 1.kategorie-1.třída, 2.kategorie-2.třída, 3.kategorie-3.třída a poslední 4.kategorie-4.třída. Porota byla složena z paní učitelek, které neměly vůbec jednoduchý úkol. Po dlouhém zvážení došly k závěru - a mohlo se jít vyhlásit vítěze. Z každé kategorie jsme měli 3 první místa. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.

Děkujeme SRPŠ za spolupráci, děkujeme ŠD Ostravská za návštěvu a do třetice děkujeme paním učitelkám za práci v odborné porotě.


Setkání s psovody

Psovodi Policie ČR Karviná

Po roce navštívili naši školní družinu PSOVODI PČR z Karviné. Tentokrát přijeli s třemi mladými policejními psy. Jako první nám pan policista ukázal poslušnost psa, následovalo zadržení pachatele, vyhledávání odcizených věcí či stopování pachatele. Po ukázce prvního policejního psa následovala výměna psovodů i psů a i u druhé a třetí ukázky bylo co obdivovat. Po kynologických ukázkách psovodi otevřeli volnou diskuzi, kdy se děti mohly doptávat na otázky týkající se cvičení psů, chovu psů a práce psovodů. Po ukončení celé akce jsme poděkovali pánům psovodům i pejskům za návštěvu – pejsci obdrželi za své kynologické dovednosti psí pamlsek. Dětem i nám se velice návštěva psovodů Policie ČR z Karviné líbila a doufáme, že i příští rok nás přijedou navštívit.

Děkujeme psovodům i psům za návštěvu.


Co do lesa nepatří

Třídíme odpad

Již tradičně probíhá ve školní družině soutěž „Co do lesa nepatří“, propojená s tříděním odpadu. Touto soutěží oslavujeme DEN ZEMĚ. Celý měsíc se děti učily správně třídit odpad (formou pohádek, básniček, úkolů). V soutěži byly děti rozděleny podle věkových kategorií.
1.kategorie – 1.třída,
2.kategorie – 2.třída,
3.kategorie – 3.třída a
4.kategorie- 4.třída.
Úkoly byly pro každou kategorii jiné. Dětem se soutěž velice líbila. První tři vítězové z každé kategorie obdrželi věcnou cenu a diplom.


Zápis do školní družiny

V příloze přinášíme informace o zápisech do školní družiny pro školní rok 2017/2018.


Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky

Na oslavu jarních svátků se uskutečnily ve školní družině Velikonoční dílničky, kterých se účastnil hojný počet rodičů s dětmi. Zdobení vajíček probíhalo ve dvou odděleních a v keramické dílně - malování vajíček voskovou technikou a zdobení vajíček dekupáží – ubrouskovou technikou. Děti a rodiče si výtvarné velikonoční odpoledne užili a domů si odnesli vlastnoručně nazdobené kraslice.