Malování na asfalt

Malování na asfalt

Jako každý rok i letos jsme pro děti připravili družinovou výtvarnou soutěž „ malování na asfalt“. Soutěž se konala pro děti ŠD Slezská a ŠD Ostravská. Téma znělo: SPORT. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích: 1.třída, 2.třída, 3.třída a 4.třída. Asfaltové hřiště se během chvilky proměnilo v barevné umělecké dílo. Paní porotkyně neměly lehkou práci. Dětem se výtvarná díla velice povedla. Během hodnocení si děti ve volné chvilce zahrály fotbal nebo si zapůjčily sportovní náčiní : Ogo sport, chůdy, švihadla, hoola hop,… Každý vítěz z dané kategorie získal diplom a věcnou cenu. Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu. Děkujeme SRPŠ za poskytnutí cen.


Ke Dni matek

Den matek ve školní družině

Druhou květnovou neděli mají svátek naše maminky. Za jejich každodenní péči, lásku a starost jim děti ŠD poděkovaly kytičkou a přáníčkem. Květinu si děti vypěstovaly v oddělení se svými paními vychovatelkami a květináče si vyrobily v keramické dílně pod vedením vedoucí paní vychovatelky M.Labašové.


Jarní tvoření

Tvoření, sportování na školním hřišti a pobyt v EKO zahradě

Přišlo jaro a sním také jarní tvoření, úklid v EKO zahradě a sportování na školním hřišti. Děti tvořily různými výtvarnými a procovními technikami. Jak se dětem výrobky povedly, můžete nyní zhlédnout na fotografiích. Ke DNI ZEMĚ jsme se s dětmi vydali do naší školní EKO zahrady a do okolí školy. Děti plely v bylinkových záhonech a sbíraly odpad v okolí školy. Po práci jsme přešli na školní hřiště, kde se žáci sportovně vyřádili.


Štafeta

Další splněný úkol v Cestě za diamantem

S dětmi jsme plnili jeden z úkolů k měsíci duben, který zněl: "Zúčastni se štafetového běhu". Štafeta je velmi oblíbenou atletickou disciplínou. Je to jediná kolektivní atletická disciplína, při které se na výsledném výkonu podílejí všichni členové štafety. Žáci se úkolu zhostili na výbornou. Za účast získali diamant k celoroční hře" Cesta za diamantem".


Třídím, třídíš, třídíme

Připomenutí Dne Země

Letošní oslavy Dne Země jsme opět pojali soutěžně. Děti si vyzkoušely, jak jim jde třídění běžného domácího odpadu v praxi. Jejich hlavním úkolem bylo vybarvit kontejnery příslušnou barvou a vystřihnout a nalepit do nich vytisknuté odpadky. Všichni se do práce pustili s vervou a odhodláním splnit svůj úkol co nejrychleji a nejlépe, neboť to bylo hlavní kritérium soutěže. Je nutno říci, že většina dětí úkol splnila výtečně, leč někteří mají ještě větší mezery v tom určit, co je vlastně z plastu, co ze skla a z papíru. Své bodové ohodnocení mohli ještě vylepšit křížovkou nebo kvízem. Z každého oddělení vzešli tři vítězové, kteří byli odměněni malou věcnou cenou a diplomem.
 


8. Těšínský Fortuna běh

Zveme na 8. Těšínský Fortuna běh

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na tradiční městskou akci Těšínský Fortuna běh, který organizuje město Český Těšín. Běh se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v dopoledních hodinách. Bližší podrobnosti vám poskytne učitelka TV Mgr. Alina Chowancová nebo se s nimi můžete seznámit na plakátech, které jsou ve škole nebo v mateřské škole vyvěšeny.

Na 8. Těšínský Fortuna běh si vás dovoluje pozvat i vedení našich škol.


Můj příběh, má kniha

Můj příběh, má kniha - čtenářská gramotnost

Co takhle napsat knihu, dobrodružný příběh, pohádku, detektivku, básničku? Takovýto úkol dostaly všechny děti ze školní družiny. A tak se z nich v měsíci únoru a březnu stali spisovatelé, básníci a ilustrátoři vlastních literárních děl. A že to byla díla vyvedená, se mohly pochlubit nejdříve kamarádům v jednotlivých odděleních a ti nejlepší pak 22.března před všemi dětmi ze školní družiny. Porota, vybrána z dětí, neměla vůbec lehký úkol, ale postavila se výzvě čelem a vítězové se mohli radovat z diplomu a malých cen. Blahopřejeme všem oceněným i neoceněným malým spisovatelům a těšíme se na další dílka, která určitě v budoucnu vytvoří.