Jarní tvoření

Tvoření ve školní družině

Nastal čas jara a jarních svátků, proto vestibul školní družiny proměnil svůj kabát a zdobí jej jarní dětské výrobky. Děti pracovaly různými výtvarnými a pracovními technikami. Z keramické dílny si děti opět odnesly nádherné výrobky.


Můj příběh

Můj příběh, má kniha

Jako každý březen- Měsíc knihy, i ten letošní se nesl v duchu psaní vlastních příběhů a knížek. Z dětí se stali spisovatelé, básníci, ilustrátoři vlastních literárních děl. Po celý měsíc vymýšleli svá dobrodružství, vtipné příběhy či básničky a společnými silami je dávali na papír do podoby malých knížek. Někteří pracovali zcela sami, jiní ve dvojicích. Výsledkem byla spousta úžasných knížek, které pak nejdříve před porotou předvedli ve svém oddělení. Ti nejlepší se pak předvedli v pátek 7.4. 2017 před celou družinou, ale hlavně před bedlivou porotou, složenou z dětí 1. až 4. třídy. Ta to opět jako každoročně neměla vůbec lehké. Nakonec se povedlo vybrat 4 nejlepší díla, za která byli jejich autoři odměněni diplomem a krásnou knihou.

Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Scénické čtení ve školní družině

Kouzelná baterka

Dne 23.3. 2017 nás přišla navštívit paní knihovnice a s panem knihovníkem z KNIHOVNY na ul.Havlíčkova a formou scénického čtení nám přišli představit novou knížku Kouzelná baterka. Děti se i tentokrát nechaly unést pohádkovým čtením, které bylo plné fantazie a napětí.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další kouzelnou pohádku.

Romana Postuwková, vychovatelka ŠD


Noční škola plná nesmyslů

Noční škola plná nesmyslů

V pátek 24. 3. ve večerních hodinách se děti z III. C objevily ve škole. Tentokrát ale nepřišly s aktovkami, ale se spacáky. Čekala je totiž Noční škola. Téma letošní noční školy „Smysly a nesmysly“ bylo podle naší knihy, kterou právě čteme, a to Kroniky města Kocourkova. Takže první zvláštností bylo , že jsme se všichni oblékli tak, jak bychom do školy nikdy nepřišli. Vybalili jsme si své spacáky, povečeřeli dobroty, které nám připravili naši rodiče, a pustili jsme se do her plných nesmyslů. Samozřejmě následovalo předčítání příběhu z knihy, ve kterém nás čekalo pár skládacích úkolů. A pak už jsme se těšili na noční stezku odvahy. Letos byla opravdu strašidelná a plná světýlek a zvuků. Plní dojmů jsme uléhali do svých spacáků a do půlnoci všichni usnuli. Ráno jsme zvládli také rozcvičku a s diplomem a spokojeni šli dospat tuto netradiční noc.

H. Warcopová, R. Postuwková


Soutěž Superfarmář

TURNAJ SUPERFARMÁŘ

Již od roku 2004 společnost Pygmalino, s.r.o. pořádá pro děti 1. stupně základních škol turnaje v deskové hře SUPERFARMÁŘ. Tato hra nabízí školám jedinečnou možnost, jak děti zábavnou formou naučit základy matematiky. Jedná se o hru pro 2 až 6 hráčů od 7 let. Tvůrcem této hry je významný matematik Karol Borsuk. Hráči za pomoci dvanáctistěnných kostek a směny získávají do svého stáda domácí zvířata – králíky, ovce, prasata, krávy a koně. Superfarmářem se stává ten, kdo jako první shromáždí stádo domácích zvířat, v němž bude alespoň jedno zvíře z každého druhu. Všechny hráčovy plány však mohou být zmařeny, nebude-li dost ostražitý! Kolem stáda se totiž potulují liška a vlk, hráčova zvířata se mohou stát jejich snadnou kořistí. Pravidla hry, která se opírají o zásady matematiky a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky.

Tato jedinečná hra tak učí děti i strategickému myšlení. V pátek 31.3.2017 se konal celodružinový turnaj ve společenské hře SUPERFARMÁŘ - ve spolupráci s Pygmalino,s.r.o. Finálnímu kolu předcházely kola třídní. V každém oddělení se odehrálo třídní semifinále, z kterého postoupily do finále čtyři postupující děti. Celkem se tedy ve velkém finále SUPERFARMÁŘE utkalo dvanáct dětí ve věkovém rozpětí od 1. do 4. třídy. Děti zasedly k hracím stolům a soupeření o výhru mohlo začít. Po hodinové hře jsme získali čtyři vítěze. Na prvním místě se umístila dívka z 2.oddělení (2.třída), na druhém místě se umístila dívka z 3.oddělení (4.třída), na třetím místě se umístil chlapec z 1.oddělení ( 1.třída) a na 4.místě se umístil také chlapec z 1.oddělení (1.třída). Vítězové obdrželi věcnou cenu a diplom. Ceny a diplomy poskytla společnost Pygmalino, s.r.o.

Děkujeme společnosti Pygmalino, s.r.o. za spolupráci a za poskytnutí věcných cen.


Dramatizace pohádky

Dramatizace pohádky „ČERVENÁ KARKULKA“

Při scénickém čtení, kdy nás přišla navštívit paní knihovnice s panem knihovníkem a představili nám pohádku o Gruffalovi, dostaly děti z prvního oddělení školní družiny nápad, zdramatizovat POHÁDKU O ČERVENÉ KARKULCE. Některé děti (herci) si vyrobily za pomocí paní vychovatelky kostýmy a kulisy, ostatní děti představovaly diváky. Herci si rozdělili role a v dramatické činnosti zkoušeli nácvik pohádky- mnohokrát jsme se všichni krásně nasmáli. Po poslední zkoušce jsme pozvali děti z 3.oddělení na premiéru divadelního představení a poté děti z 2.oddělení školní družiny.
Všechny děti zaslouží pochvalu.