warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tvoření ve školní družině

Tvoření ve školní družině

V průběhu zimních měsíců jsme s dětmi tvořili různorodé výrobky k tématům: karneval, zima, nadcházející jaro a zvířátka. Dětem sevýrobky velice povedly.


Míčová školka

Plnění úkolu k celoroční hře - Míčová školka

Tentokrát jsme s dětmi plnili další úkol z celoroční hry “Cesta za diamantem“, který zněl: Zahraj si míčovou školku. Školka s míčem je soubor několika her určených pro děti, pro rozvoj jejich schopností ovládání míče pomocí rukou či nohou. Tato pohybová aktivita děti velice bavila. Za splnění úkolu získali žáci diamant.


Turnaj Superfarmář

Turnaj Superfarmář

Ve školní družině se děti utkaly ve společenské hře „Superfarmář."
Tato hra je založena na matematických dovednostech, logickém myšlení a štěstí.

Výherci obdrželi věcné ceny, které nám zaslala firma Pygmalino,s.r.o.
 


Přerušení provozu ve školních družinách od 29.2. do 4.3. 2016

Přerušení provozu ve školních družinách

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. po projednání se zřizovatelem

v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 29.2.  do 4. 3. 2016 ve školní družině
Ostravská, a
Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 7. března 2016;

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy


Zimní pětiboj ve školní družině

Zimní pětiboj v rámci naší celoroční hry „Cesta za diamantem“.

V rámci celoroční hry jsme plnili jeden z úkolů, který zněl: Zúčastni se zimního pětiboje ve školní družině. Poněvadž nám počasí nepřálo, zimní pětiboj se odehrál v tělocvičně ZŠ Slezská. Pro děti byly připraveny tyto disciplíny:
1. skoky na snowboardu – děti přeskakovaly přes lavičku
2. hokej – střílení na branku florbalovou hokejkou a míčkem
3. slalom -lyžování – běh kolem kuželů, kdy děti místo lyží použily papíry
4. sjezd na bobu - děti sjížděly po zavěšené lavičce na žebřinách dolů
5. biatlon - okružní běh kolem tělocvičny, v jehož průběhu 1x hází závodník na cíl (kruh – hoola hop), za každý špatný hod běží kolečko navíc

Po ukončení zimního pětiboje si děti společně zazpívaly písničky, které ztvárnily i dramaticky - tancem. Za účast na zimním pětiboji děti získaly diamant k celoroční hře „Cesta za diamantem“.


Z pohádky do pohádky

Keramika – projekt volného modelování „Z pohádky do pohádky“

Již několik let končíme v keramice kalendářní rok projektem volného modelování na téma, které si děti samy zvolí. Letos vyhrálo téma pohádka. A tak se modelovaly postavičky a zvířata z pohádek. To, jak se dětem téma povedlo zvládnout, posuďte sami. Zveme Vás na prohlídku výstavky ve vestibulu školní družiny a těm, kteří by neměli čas se chvilku zastavit a prohlédnout si výstavku, přinášíme z projektu několik fotografií ke zhlédnutí.
Současně toto téma probíhalo ve všech zájmových činnostech školní družiny. Pohádky jsme si předčítaly i sami četli, vypravovali, malovali i vybarvovali, dramatizovali, tvořili kulisy a také zpívali písničky z pohádek. Projekt se dětem líbil a těší se na další, který bude probíhat v měsíci květnu. Zvládnou ho určitě opět úspěšně.


Krmelec

Procházka ke krmelci

Už to vypadalo, že se v letošní zimě sněhu nedočkáme, ale nakonec se příroda umoudřila a začalo mrznout a dokonce i sněžit a my jsme se opět mohli, s panem myslivcem, vypravit ke krmelci. Teple jsme se oblékli a obuli, vzali jsme dobrůtky, pro zvířátka, které nám nachystaly maminky, a vyrazili jsme. Celou cestu nám nádherně sněžilo a trošku mrzlo. U zásypu pro bažanty jsme vysypali zrní, které jsme přidali i do krmítek pro ptáčky, pověsili jsme na stromy lojové koule a pokračovali dál ke krmelci pro srnky. Tam jsme vysypali zásoby jablíček, mrkve, kaštanů a suchého pečiva a vydali se na cestu zpět.

Děkujeme panu myslivci, že nás na tento malý výlet vzal a všem rodičům za krmení pro zvířátka, snad nám ještě nasněží a budeme moci jít znova.
 


Tvoření

Tvoření ve školní družině

V zimních měsících jsme s dětmi tvořili různými výtvarnými technikami - sůl, klovatina, inkoustová technika, koláž, práce s vlnou (výroba čepiček), stavby ze stavebnic, práce s papírem a další. Dětem se práce velice líbila a jejich výrobky můžete nyní zhlédnout v naší fotogalerii.


Piškvorkový turnaj

Piškvorkový turnaj ve školní družině.

Finálnímu kolu piškvorkového turnaje předcházely základní kola, která se odehrála v každém oddělení ŠD. Čtyři vítězové ze základních kol z každého oddělení postoupili do finálního kola, které se odehrálo v pátek 22.1. 2016. Děti usedly za připravené stoly a hra mohla začít. Průběh celého finále byl velice napínavý. Hráči se soustředili a diváci potichu nahlíželi, jak se kamarádům daří. Na fotografiích jsou zachyceny momentky, kdy se děti bedlivě soustředí na svou hru. Vítězové obdrželi věcnou cenu, diplom a sladkou odměnu.