8. Těšínský Fortuna běh

Zveme na 8. Těšínský Fortuna běh

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na tradiční městskou akci Těšínský Fortuna běh, který organizuje město Český Těšín. Běh se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v dopoledních hodinách. Bližší podrobnosti vám poskytne učitelka TV Mgr. Alina Chowancová nebo se s nimi můžete seznámit na plakátech, které jsou ve škole nebo v mateřské škole vyvěšeny.

Na 8. Těšínský Fortuna běh si vás dovoluje pozvat i vedení našich škol.


Můj příběh, má kniha

Můj příběh, má kniha - čtenářská gramotnost

Co takhle napsat knihu, dobrodružný příběh, pohádku, detektivku, básničku? Takovýto úkol dostaly všechny děti ze školní družiny. A tak se z nich v měsíci únoru a březnu stali spisovatelé, básníci a ilustrátoři vlastních literárních děl. A že to byla díla vyvedená, se mohly pochlubit nejdříve kamarádům v jednotlivých odděleních a ti nejlepší pak 22.března před všemi dětmi ze školní družiny. Porota, vybrána z dětí, neměla vůbec lehký úkol, ale postavila se výzvě čelem a vítězové se mohli radovat z diplomu a malých cen. Blahopřejeme všem oceněným i neoceněným malým spisovatelům a těšíme se na další dílka, která určitě v budoucnu vytvoří.


Výtvarná dílna

Drátkování vajíček

Po zkušenostech z předcházejících let a z velkého zájmu rodičů o výtvarné dílny jsme letos uspořádali 10. 3. dílnu, na které nás maminka p. Huczalová a její dcera Maruška učili drátkovat vyfoukaná vajíčka. Není to ale nic jednoduchého. Trochu jsme se potrápili s drátky, ale nakonec jsme zvládli kraslice ozdobit. I tato dílna byla plná. Bylo nás celkem 22 rodičů a 24 dětí.
Paní Huczalové i Marušce moc děkujeme!
Také patří poděkování p. Polokové a p.Taskové, které na žádnou dílnu nepřijdou bez dobroty na plechu ke kafíčku!
Všem Vám přejeme krásné a spokojené velikonoční svátky!
 


V keramické dílně

Keramická dílna s rodiči

Ve dnech 8.a 9.března 2016 jsme pozvali opět rodiče s jejich dětmi na keramickou dílničku. Byli jsme moc překvapeni zájmem ze strany rodičů, ale také babiček. Tentokrát dílna praskala ve švech, sotva jsme se do ní vešli. Dílen se zúčastnilo celkem 37 rodičů a 42 dětí. No a co jsme modelovali tentokrát? Byla to ovčí rodinka. Dospělí vyráběli ovečky a beránky, děti jejich mláďata. Všem šla práce od ruky a tak vznikly krásné výrobky. O týden později 15. a 16. 3. jsme se opět sešli na glazurování. Protože nás bylo moc, rozdělili jsme se na dvě skupinky. Jedna glazurovala a druhá zdobila slaměné jarní věnečky keramickými kytičkami a ptáčky, které si hned odnesli domů. Máme velkou radost, že jsme se s rodiči opět setkali a že je o naši práci tak velký zájem. Bylo velmi milé vidět odcházet spokojené rodiče i nadšené děti domů.

Jak se nám práce dařila můžete vidět na fotografiích nejen z průběhu jednotlivých dílen, ale také z výstavky výrobků, kterou jsme instalovali s dětmi ve vestibulu školní družiny.
 


Muffiny

Pečení a zdobení velikonočních muffinů


Přerušení provozu ve školních družinách dne 24.3. 2016

Přerušení provozu ve školních družinách

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. po projednání se zřizovatelem

v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje dne 24. března 2016 provoz ve školní družině
Ostravská, a
Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 29. března 2016;

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy


Kouzelnická show

Kouzelnická show

Nejstarší děti školní družiny pozvaly své mladší kamarády na kouzelnickou show. Z dětí se stali kouzelníci, kteří předváděli karetní, iluzionistická a magická kouzla. K čarování si vybírali dobrovolníky (mladší kamarády) a dokonce i paní vychovatelku.
 


Tvoření ve školní družině

Tvoření ve školní družině

V průběhu zimních měsíců jsme s dětmi tvořili různorodé výrobky k tématům: karneval, zima, nadcházející jaro a zvířátka. Dětem sevýrobky velice povedly.


Míčová školka

Plnění úkolu k celoroční hře - Míčová školka

Tentokrát jsme s dětmi plnili další úkol z celoroční hry “Cesta za diamantem“, který zněl: Zahraj si míčovou školku. Školka s míčem je soubor několika her určených pro děti, pro rozvoj jejich schopností ovládání míče pomocí rukou či nohou. Tato pohybová aktivita děti velice bavila. Za splnění úkolu získali žáci diamant.


Turnaj Superfarmář

Turnaj Superfarmář

Ve školní družině se děti utkaly ve společenské hře „Superfarmář."
Tato hra je založena na matematických dovednostech, logickém myšlení a štěstí.

Výherci obdrželi věcné ceny, které nám zaslala firma Pygmalino,s.r.o.