Vnitřní řád školní družiny

K 1. květnu 2016 vydal ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace Mgr. Rudolf Fiedler nový Vnitřní řád školní družiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý a pro činnost školní družiny zásadní dokument, přinášíme jej v příloze v celém znění.

viz příloha