warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Aktuality ze školní družiny

Březen 2017

Březen 2017

Pěkné, teplé počasí nás vytáhlo ze třídy na čerstvý vzduch. Pozorovali jsme s dětmi probouzející se přírodu v okolí školy. Na hřišti jsme si zahráli první fotbal. Protože březen je měsícem knihy, v pracovních činnostech jsme si vyrobili záložku a také včelku z barevného papíru. Lukášek nás naučil jednoduchou květinovou výzdobu. Když myslíme na jaro, myslíme na výsadbu semen, pěstování rostlin a květin. Pro letošní jaro jsme si připravily experiment s travním osivem. I ty nejmladší děti mohou zkoumat a pozorovat růst trávy ve třídě. Vyrobili jsme si Travňáčka, který je jednoduchý a perfektní pro vědecký experiment.
Na Noc s Andersenem jsme se také náležitě připravili. Naučili jsme se kreslit komiks a vyzdobili jsme družinu obrázky hrdinů z časopisu Čtyřlístek. A samozřejmě jsme četli a seznámili se s jejími hrdiny. Maminky pro děti připravily skvělé dobroty, všem jim moc děkujeme!

Vychovatelka Taťána Kotásková


Přerušení provozu ve školních družinách

P Ř E R U Š E N Í P R O V O Z U V E Š K O L N Í CH D R U Ž I N Á CH Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Slezské ul. a na Ostravské ul., v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz na dobu od 13. 3. do 17. 3. 2017 z důvodu malého zájmu rodičů o umístění jejich dětí do školní družiny ve ŠD Ostravská, ŠD Slezská s tím, že provoz bude obnoven 20. března 2017; Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel, v.r.


Valentýnky

Valentýnky

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Spolu s dětmi jsme si připravili valentýnská přáníčka – vyznání lásky, tzv. Valentýnky. Prvňáci si v soutěži osvojovali soukání bonbonu na niti. Jelikož jim nějaký ten zoubek chybí, moc jim to nešlo, ale legrace byla.
 


Země sněhu a ledu

Země sněhu a ledu

V průběhu celého měsíce ledna jsme se s dětmi ve školní družině věnovali poznávání Arktidy a Antarktidy. V pondělky jsme zhlédli v čítárně dokumentární filmy o životě severských zvířat. Některá jsme si vyrobili v pracovních činnostech a jiná nakreslili temperovými barvami nebo vytvořili koláže na dané téma. Chatrče Eskymáků jsme stavěli v tělocvičně z kruhů hula hop a naučili se novou postřehovou hru. Nebylo důležité vyhrát, ale společnými silami zborcenou chatrč postavit – jinak to totiž nešlo! Také jsme se naučili cvičit arktickou jógu – ta děti obzvlášť bavila. Dokonce nám Ríša přinesl interaktivní knížku, s kterou si děti mohly probírané téma ještě lépe osvojit.
 


Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel