Provoz školních družin od 1. září

Provoz ve školních družinách na Ostravské a na Slezské ul. od 1. září 2015

Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům našich dětí, že provoz ve školních družinách na Ostravské i na Slezské ul. bude zahájen v úterý 1. září 2015 od 6.00 do 16.00 hodin.

Rudolf Fiedler, ředitel


Výroční den školy 2015

V pondělí 29.6. proběhl Výroční den školy 2015

29. června 2015 se uskutečnila tradiční bilanční akce našich škol základních i matařských a školních družin - Výroční den 2015. Jako každoročně jsme vyhodnotili nejlepší žáky, nejlepší učitele podle vedení škol i nejsympatičtějí učitele z pohledu žáků, a také rodiče, kteří nejvýrazněji v tomto školním roce pomohli škole.

Součástí akce byl i krátký kulturní program, který letos zajistily děti z mateřské školy na Hrabinské ulici, jimž za předvedené pásmo patří velké poděkování. Dva tance pak v průběhu odpoledne předvedl Daniel Sikora z IX.A se svou partnerkou.

Na závěr jsme se všichni rozloučili s pěticí chlapců a dívek z pátých tříd, kteří k 1. září 2015 odcházejí na víceleté gymnázium. Rozloučili jsme se rovněž s chlapci a děvčaty obou našich devítek (z Ostravské i ze Slezské). Za Městský úřad v Českém Těšíně jim mnoho štěstí a úspěchu v dalším životě popřála místostarostka města paní Mgr. Hřebačková.

Autorkou fotografií je Mgr. Potyszová

Přehled oceněných

Pochvala ředitele školy s knižní odměnou

Matěj Janík, V.C, pro žáka 1. stupně, který se nejlépe umísťoval v žákovských soutěžích
Ondřej Sabela, IX.B, pro žáka 2. stupně, který se nejlépe umísťoval v žákovských soutěžích
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B, pro žáka nejlépe pracujícího v žákovské samosprávě a nejlepšího žáka 9. roč. na pracovišti Slezská
Zuzana Krucinová, VI.A, pro žákyni nejlépe pracující v žákovském parlamentu
Tomáš Ptoszek, IX.A, pro nejlepšího žáka 9. ročníku na pracovišti Ostravská
Lukáš Kischa, III.B, za příkladný čin lidskosti
Michaela Mlčáková, pro nejlepší žákyni 1. stupně
Anna Murycová, VIII.A, nejlepší žákyně 2. stupně na pracovišti Ostravská
Daniel Ostruszka, IX.B, nejlepší žák 2. stupně na pracovišti Slezská
Matěj Rzeplinski, IV.B, pro sportovce roku
Vratislav Sokol, IX.B, pro sportovce roku
Michaela Kurková, VII.A, pro sportovkyni roku,
Vendula Sojková, V.B, pro sportovkyni roku
Tobiáš Burkot, V.A, pro sportovce roku
Eliška Motyková, IX.B, pro sportovkyni roku
Aneta Morcinková, III.A, za příkladnou práci ve školní družině
Michaele Křístkové, IV.C, za příkladnou práci ve školní družině
David Podeszwa, IX.B, za příkladný přístup k práci ve škole
Karolína Kostková, IV.C, za příkladný přístup k práci ve škole
Štěpánka Burkotová, V.A, za příkladný přístup k práci ve škole

Pochvala ředitele školy

Jan Kohut, V.A
Ondřej Římánek, VII.B
Marek Bury, V.A
Hynek Kucharik, V.A
René Kadlčík, VI.B
Anna Sabelová, VI.B
Gabriela Rucká, VI.B
Natálie Zerzońová, VI.B,
Hana Czyloková, VII.B,
Patrik Podeszwa, V.B
Vojtěch Kučera, VI.A
Samuel Janík, V.C
Terezie Farníková, IX.B
Klára Dziadková, IX.B
Jakub Anděl, IX.B

Ocenění pro pedagogy a rodiče

Kateřina Mannheimová, Pedagog roku, ocenění ředitele školy pro učitele, který ve školním roce nejvíc naplňoval cíle školního vzdělávacího programu
Kateřina Sekulová, Pedagog roku, ocenění ředitele školy pro učitele, který ve školním roce nejvíc naplňoval cíle školního vzdělávacího programu

Ester Haroková, ocenění školního žákovského parlamentu pro nejsympatičtějšího učitele
Bohumil Sonnevend, ocenění školní žákovské samospráva pro nejsympatičtějšího učitele

Karla Fukalová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v čele SRPDŠ
Šárka Byrtusová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v rodičovských orgánech
Marta Pindorová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v rodičovských orgánech
Lucie Wolterová, Rodič roku, za výraznou sponzorskou pomoc škole
Petr Szyrocki, Rodič roku, za výraznou sponzorskou pomoc škole


Rozloučení se školní družinou

Rozloučení se ŠD

Na první letní dny jsme připravili akci s rodiči. Ve středu dne 26. 6. 2015 jsme strávili příjemné rozlučkové odpoledne na zahradě ZŠ Ostravská. Pro děti byla připravena disciplína hod na slona, pro rodiče naše oblíbené foukání šipek na cíl. Pro všechny zúčastněné malé občerstvení. Vítězové z obou kategorií získali drobné věcné ceny. Všechny děti od nás vychovatelek dostaly pamětní medaile.

Milí rodiče, děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme Vám i Vašim dětem pěkné a pohodové léto a těšíme se na spolupráci v novém školním roce!

Vaše vychovatelky


Projekt Nejlepší stavitel

Nejlepší stavitel
V projektu „Nejlepší stavitel“, který probíhal dva týdny, si děti zahrály na projektanty, architekty a stavitele. K dispozici dostaly papír, lepidlo, izolepy a všechny druhy stavebnic, které v naší družině máme. A že se jim dařilo! Vítěze vybíraly samy děti. Anonymní hlasování rozhodlo o šesti nejlepších stavbách. Odměnou pro nejúspěšnější stavitele byl potlesk kamarádů a malá věcná cena.
 


Pozvánka na Výroční den školy 2015

Vážení přátelé, vážení rodiče, milí učitelé, žáci! Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina si vás dovoluje pozvat na tradiční akci, letos na Výroční den školy 2015.


Děti školních družin malovaly na chodník

Malování na asfalt

Blížící se letní prázdniny nám připomněly, že je ve školní družině čas na soutěž v malování na asfalt. I tentokrát jsme soutěžili s dětmi ze ŠD Ostravská. Téma bylo všem jasné: Afrika.

Všichni s velkým nadšením malovali nádherné obrázky. Za malou chvíli bylo asfaltové hřiště proměněno v umělecké dílo. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
první kategorie : 1. a 2. třída
druhá kategorie : 3. a 4. třída

Všichni malíři obdrželi sladkou odměnu a vítězové byli odměněni diplomem a věcnou cenou.


Provoz ŠD na Ostravské a Slezské ul. v úterý 30.6. 2015

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY ŠKOLNÍ DRUŽINY na ul. OSTRAVSKÁ a na ul. SLEZSKÁ

DNE 30.6.2015 BUDE PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 06,00 DO 12,00 OD.


Zábavné odpoledne

Společnost OptiKabel připravila Dětský den na hřišti ZŠ Slezská. S dětmi ze školní družiny jsme se šli pobavit a zasoutěžit. Střelba ze zbraní byla pro mnohé první zkušeností. Skákací hrad a soutěže v hodu na cíl jen umocnili příjemně strávené slunečné odpoledne. Děkujeme!