Aktuality ze školní družiny

Malování na asfalt

Již tradičně jsme pro děti připravili družinovou akci „Malování na asfalt " , tentokrát ve spolupráci s ŠD Ostravská. Tématem byla pohádka.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích podle věkové stupnice: 1. třída, 2. třída, 3.třída a 3.+4.třída dohromady.
Malíři ani chvíli neváhali a asfaltové hřiště se hemžilo barevnými obrázky. Pro každé dítě bylo připravené jedno políčko, které proměnili v umělecké dílo.
Do poroty byly pozvány paní učitelky. Než porotkyně vyhodnotily vítěze, děti ve volné chvilce soutěžily v připravených sportovních disciplínách : skákání v pytlích, chůze na chůdách, fotbal, hoola hop, …
Každý vítěz z dané kategorie byl odměněn diplomem a věcnou cenou. A protože se nám blížil Den dětí, tak každé z dětí dostalo lízátko.
 


Přijímací řízení do školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., vyhlašuje zápis do školních družin na školní rok 2013/2014 takto:

Zápis proběhne ve třech kolech:

1. kolo zápisu do obou školních družin se uskuteční do 31. května a je určeno pro děti, které navštěvovaly školní družinu v letošním školním roce.

2. kolo zápisu do obou školních družin proběhne do 20. června a je určeno pro budoucí žáky prvních tříd. Rodiče budoucích prvňáčků budou moct zápisové lístky a přihlášky odevzdat vedoucím školních družin na rodičovské schůzce, která se pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční 11. června 2013.

3. kolo, doplňovací, se uskuteční na volná místa v termínu 31. srpna 2013, kdy budou přijati do školní družiny děti, které budou mít k tomuto datu podanou přihlášku.

Základní kritériem (bližší kritéria budou ještě zveřejněna) je věk dětí. Přednost mají budoucí prvňáčci, dále pak dětí druhých, třetích tříd atd. Pomocným kritériem je zaměstnanost rodičů přihlášených dětí!

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kancelářích školních družin u jejich vedoucích. Je třeba si je vyzvednout osobně!


Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Změna vedoucí školní družiny na Ostravské ul.

V souvislosti s jejím odchodem do důchodu odvolal ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školní družiny, k 31. prosinci 2012 z funkce vedoucí školní družiny na Ostravské ul. paní Janu Choborovou.
Za odvedenou práci ředitel školy p. Choborové děkuje.
 

Současně ředitel školy jmenoval k 3. lednu 2013 novou vedoucí školní družiny Bc. Michaelu Krupovou.
Paní Krupové přeje ředitel školy v její nové práci hodně úspěchů!
 


Výběrové pohovory na pracovní místo vedoucí školní družiny

K 1. lednu 2013 dojde v Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace k uvolnění místa vedoucí vychovatelky školní družiny na Ostravské ul. Výběrové pohovory s případnými zájemci (zájemkyněmi) proběhnou v posledním týdnu listopadu, termín bude zájmcům sdělen.

K výběrovým pohovorům se zájemci (zájemkyně) mohou přihlásit za těchto podmínek:

a) Přihlásit se elektronicky (mailem) na adrese skola@zshrabina.cz v termínu do 23. listopadu 2012

b) Přihláška musí obsahovat:    Jméno, příjmení (případně titul), datum narození, informaci o dosaženém vzdělání a informaci o tom, zda zájemce (zájemkyně) může nastoupit k 1. lednu 2013, nebo k 1. únoru 2013, elektronickou  adresu, na kterou má být zaslána pozvánka k výběrovému pohovoru.

Pozor: Na případné žádosti o místo podané škole před 15. listopadem 2012 nebude brán zřetel!

Požadavky k výběrovému pohovoru:

a) Donést doklady o dosaženém vzdělání a dokládající odbornou způsobilost zájemce.

b) Připravit se na otázky týkající se představy zájemce o způsobu řízení školní družiny.

c) Přiměřená znalost zákonů týkajících se vzdělávání a výchovy dětí a řízení školní družiny.

V Českém Těšíně 15.11. 2012         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Informace o havárii kotle ve školní jídelně

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 došlo ve školní jídelně na Zelené ul. k havárii kotle. V současné době zajišťujeme opravu nebo výměnu. Z důvodu havárie jsme však nucení v pátek 9.11. a prevděpodobně i v pondělí 12.11. a v úterý 13.11. místo plánovaných jídel zajistit náhradní stravovaní.  Všem strávníkům se omlouváme. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Havárie kotle potrvá až do pátku 16.11. 2012. Z tohoto důvodu nebude zatím možné vybírat si jídla ze dvou nabídek.

Toto sdělení se týká strávníků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, SZeŠ, církevní školy Frýdecká a Třanovského a dále smluvních strávníků.
Irena Hnyluchová, provozní ŠJ;  Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Děti z II.A z Ostravské v keramické dílně

V měsíci říjen navštívily naši keramickou dílnu děti 2. A ZŠ Ostravská.
Děti pracovaly pod dohledem vedoucí paní vychovatelky p. Labašové.
 


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Bramborový týden

V týdnu od 8. října jsme pro děti připravili bramborový program. Řekli jsme si něco o historii brambor, kdy se k nám do Evropy dostaly a od kdy je máme v jídelníčku. No řekli byste, že se brambory původně pěstovaly jako okrasná květina? I děti se tomu pořádně zasmály. Samozřejmě jsme si také říkali spoustu bramborových receptur a děti se pochválily, jaké bramboráky umí dělat jejich maminky.
Na úterý jsme si naplánovali „bramboriádu“, to znamená super bramborovou soutěž na basketbalovém hřišti. Ráno paní vychovatelka přinesla z obchodu 20kg brambor a ty jsme pak rozdělili stejným dílem do čtyř bedýnek. Pro děti jsme měli připravené kartičky s úkoly, jako sázení brambor do řádku (což byl dost nesnadný úkol, jestliže měly být řádky rovné), sběr mandelinek, házení brambor na cíl, štafetové předávání brambor z ruky do ruky apod.
Soutěžící brali svůj úkol velice vážně, radili se navzájem, povzbuzovali a hlasitě na sebe pokřikovali. Skóre se neustále měnilo a nakonec vyhrálo to družstvo, které se vícekrát trefilo v hodu na cíl. Sluníčko hezky hřálo, nálada byla dobrá, a tak nám ta hodinka rychle uběhla. Na děti pak čekalo vyhodnocení. Vyhrálo družstvo „Drsní psi“.( No řekněte, takové jméno pro jemné holčičky ?!) Na konec jsme všem dětem předali „fidorkové medaile“ – jak jinak než zlaté, stříbrné, bronzové a také bramborové.
Brambory jsme si odnesli zpátky do družiny, protože na nás čekala práce. Do konce týdne jsme z nich vyráběli „panáčky bramboráčky“ a fantazii se meze nekladly. Děti náramně bavilo brambory přetvářet na různé příšerky, zvířátka či postavičky. Na chodbě jsme si z nich udělali pěknou výstavku.
Mám takový nápad, když někdy nebudete vědět, jak děti zabavit, vyzkoušejte si třeba udělat z brambor korále, razítka nebo třeba usmažit ty „nejlepší“ bramborové placky.
Zdraví vychovatelky
 


Drakomalování

Akce MŠ Ostravská a naší ŠD se staly již tradicí. Pořádáme je začátkem října již několik let. Ta letošní nesla název DRAKOMALOVÁNÍ. Uskutečnila se v úterý 2.října na zahradě MŠ. Všichni jsme se na tuto příležitost setkat se s kamarády ze školky velice těšili, obzvláště letošní prvňáci.

Školáci během několika týdnů připravili velké omalovánky s draky a dráčky, které obtáhli černou tuší a přinesli je s sebou na zahradu MŠ. Tam už na ně čekaly barvičky, štětce, paní učitelky a mladší kamarádi. Děti malovaly ve smíšených skupinách. Zahradou se neslo veselé štěbetání a radostný smích. Práce jim šla pěkně od ruky a počasí také přálo.
Práce jsme s dětmi zhodnotili a odměnili je sladkou mňamkou.

Obrázky si můžete prohlédnout v galerii mateřské školy. V zimě nás čeká další společná akce, na kterou se už teď moc těšíme.

Zdraví vychovatelky
 


Rodičovská schůzka ve školní družině na Ostravské ul.

Oznamujeme rodičům, že ve školní družině na Ostravské ul. se uskuteční ve středu 12. září 2012 v 16.00 hod. rodičovské schůzky. Bližší informace obdržíte od vychovatelek.


Přijímání do školní družiny

Vážení rodiče,

je nám to líto, ale v této fázi nemůžeme zatím do školní družiny přijmout ani jedno dítě. Přednostně jsme museli umístit děti prvního a druhého ročníka.
Věříme, že danou situaci chápete, škola totiž na otevření dalšího oddělení nemá finanční prostředky.


Školní družina na Ostravské ulici zahajuje

V příloze přinášíme informační text o zahájení provozu ve školní družině na Ostravské ul. ve školním roce 2012/2013


Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 do školní družiny

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 28.6. 2012 budou u vedoucích školních družin připravena k vyzvednutí rozhodnutí o příjetí či nepřijetí do školní družiny.


Úprava provozu ve škol. družině na Slezské ul. a na Ostravské ul. dne 29. června 2012

Dne 29.6.2012 bude školní družina na ul Slezská v provozu pouze v dopoledních hodinách od 6,00 hod. do 12,00 hod. V tento den si také vyzvedněte proti podpisu čipové karty na obědy.
Děkujeme. 
             M. Labašová, J. Choborová, vedoucí školních družin