warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Aktuality ze školní družiny

Přijímání do školní družiny

Vážení rodiče,

je nám to líto, ale v této fázi nemůžeme zatím do školní družiny přijmout ani jedno dítě. Přednostně jsme museli umístit děti prvního a druhého ročníka.
Věříme, že danou situaci chápete, škola totiž na otevření dalšího oddělení nemá finanční prostředky.


Školní družina na Ostravské ulici zahajuje

V příloze přinášíme informační text o zahájení provozu ve školní družině na Ostravské ul. ve školním roce 2012/2013


Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 do školní družiny

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 28.6. 2012 budou u vedoucích školních družin připravena k vyzvednutí rozhodnutí o příjetí či nepřijetí do školní družiny.


Úprava provozu ve škol. družině na Slezské ul. a na Ostravské ul. dne 29. června 2012

Dne 29.6.2012 bude školní družina na ul Slezská v provozu pouze v dopoledních hodinách od 6,00 hod. do 12,00 hod. V tento den si také vyzvedněte proti podpisu čipové karty na obědy.
Děkujeme. 
             M. Labašová, J. Choborová, vedoucí školních družin


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


Zápis do školní družiny na Ostravské ul. pro škol. rok 2012/2013

Vážení rodiče,

vyhlašujeme přijímací řízení do školní družiny na Slezské ul.m pro školní rok 2012/2013. Přijímací řízení proběhne ve třech kolech. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v PŘÍLOZE 1, na případné další dotazy vám odpoví vedoucí školní družiny p. Choborová.

V PŘÍLOZE č. 2 najdete ke stažení zápisový lístek, jehož vyplnění a odevzdání je podmínkou přijetí dítěte k docházce do škol. družiny.


Karnevalový den - 23. února 2012

Všichni jsme se na tento den těšili. S dětmi jsme 2 týdny předem připravovali výzdobu, masky i veselé klauny. Děti nám diskrétně sdělovaly, jaké masky si připravují, kdo jim pomáhá, a někdy se při jejich výrobě podílela celá rodina. Tak jsme měli možnost spatřit piráty a pirátky, princezny i víly, kovboje a indiány, mumii, myšky, pavouky, berušky, dědečky a babičky, čarodějky, trpaslíky, mobil, rytíře,mágy i Taťku Šmoulu.(Omlouvám se, že nevyjmenuji všechny.)
Protože nás je početně hodně a již se se všemi dětmi nevejdeme do jedné místnosti, připravilo si každé oddělení zábavu samo. Program zahrnoval tanec, promenádu masek, soutěže, tombolu a jinou zábavu. Děti si také volily nejzajímavější masky z obou oddělení. Myslím si, že cenu by si zasloužilo určitě více masek než jen „tři nej“, ale tak už to prostě chodí…
Velice chceme poděkovat všem rodičům za vstřícný přístup ke karnevalu, za to, že i díky jejich štědrým příspěvkům měly děti spoustu dobrůtek na pohoštění a spoustu dárků v tombole.
                        Zdraví vychovatelky
 


Sněžný stavitel

Akce 2. odd. ŠD a MŠ Ostravská – SNĚŽNÝ STAVITEL

Pátek 17. února 2012 byl pro naši akci ideální den. Sněhová přikrývka byla vysoká něco přes 30 cm, stále jemně sněžilo a teplota vzduchu mírně nad nulou. Hned po obědě jsme si z družiny vyzvedli plastová vědra, lopatu a šli na zahradu do školky.
Tam nás již čekali naši kamarádi předškoláci. Po krátkém přivítání se děti rozdělily do skupinek a začaly pracovat na svých projektech. Někdo vyráběl sněhuláky, někdo iglú ze sněhových cihel a někdo velké sněhové pevnosti. Všude panovala dobrá nálada. Důležité bylo to, že na velké zahradě si každý našel místo a dostatek prostoru pro seberealizaci i spolupráci. Během práce si děti odběhly pro teplý čaj, který nám připravila paní učitelka ze školky a také všichni dostali sladkou „mňamku“. Pak jsme si děti při jejich dílech vyfotili, aby měly památku na sněžné stavitelství, a již jsme spěchali do družiny.
A  věru nejvyšší čas. Začalo drobně mrholit… Když si pomyslím, že stačilo malé zaváhání a prošvihli bychom další vhodný termín pro tuto akci. (Jeden termín nám totiž utekl v lednu.) Se sněhem to není nikdy jisté…
                             Zdraví vychovatelky.
 


Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel


Barevný svět

Ve středu 5. října jsme uskutečnili akci s mateřskou školou na Ostravské ulici.
Měla název Barevný svět, protože podzim i věci kolem nás hýří barvami a my jsme je
s dětmi chtěli cítit, vyjádřit obrazem a předat dále.
Již dva týdny před akcí jsme v ŠD s některými dětmi začali vymýšlet náměty pro obrázky, které pak děti nakreslily na velké výkresy a obtáhly černou tuší, takže nám vznikly obrovské omalovánky. Pak jsme sledovali zprávy o počasí a doufali, že nám bude přát.
Děti se na tuto akci velice těšily. Předškoláci nás již na zahradě očekávali a vesele nám mávali. Dojemné bylo také přivítání přímo na místě. Necelých 50 dětí se posadilo na dřevěná sedátka kolem pískoviště. Vyfotili jsme je a řekli jim, co budeme dělat.Svět je barevný a krásný a oni mohou se svými kamarády namalovat společně také barevné obrázky. Ty jim pak paní učitelky vystaví v průchodu MŠ a budou se na ně moci všichni podívat. Bude to taková malá galerie jejich společných prací.
Samotné malování pak bylo veselé, podnětné, bylo to o spolupráci, vkusu, respektování se, řešení vzniklých problémů a také o vytrvalosti. Všechny děti své obrázky dokončily a také jim zbyl čas, aby si na zahradě společně pohrály.
Pak jsme si obrázky prohlédli, pochválili je za dobře odvedenou práci, zazpívali si a trochu se občerstvili dobrůtkami. Nastal čas pro rozloučení a my jsme s radostí a spokojeností odcházeli do družiny.
Jestli budete mít zájem naše práce vidět, visí v „galerii“ MŠ Ostravská.

Zdraví vychovatelky
 


Rodičovská schůzka ve školní družině

Vedení školy sděluje, že ve středu 14. září 2011 se v 16.00 hod. uskuteční v areálu školní družiny zahajovací schůzka s rodiči. Vedení školy považuje účast zákonných rodičů zapsaných dětí za důležitou. Srdečně zveme.


Seznam dětí přijatých k 1.9. 2011 do školní družiny

V přílohách přinášíme přehled dětí přijatých i nepřijatých k zájmovému vzdělávání ve školní družině k 1. září 2011.


Zápis do školní družiny

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí 1. až 4. roč., že 31. května 2011 končí první kolo možností podávat přihlášky do zájmového vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2011/2012.


Změna vychovatelek ve školní družině na 16. až 20. května 2011

Ředitel školy sděluje, že po dobu konání školy v přírodě, kam vyjely s žáky obě vychovatelky školní družiny, je ve školní družině na 16. až 20. května zastoupí paní Květuše Kocurová a Mgr. Martina Palíková. Provozní doba školní družiny zůstává nezměněna. Na případné dotazy ze strany rodičů odpoví zástupkyně ředitele Mgr. Krucinová.


DRUŽINOVÝ KARNEVAL


Ve středu 23. února jsme si udělali v naší družině pirátský karneval. Proč právě pirátský? Protože jsme si pro tento měsíc zvolili téma „Cesty za poklady a dobrodružstvím“. Naše hry, tvořivost, povídání i soutěže byly ovlivněny tímto námětem.
Děti s nadšením vyráběly masky, škrabošky, řetězy a jiné rekvizity. Dokonce jsme si vyrobili „pravý pirátský poklad“, pirátské značky, které dostalo každé dítě na svůj kostým a naučili jsme se písničku „Pirátské LAVALI“.
A jak karneval probíhal? Byla tam spousta zábavy, soutěží, tance a samozřejmě tombola.
Aby děti mohly dobíjet svou energii, bylo připravené občerstvení, se kterým nám pomáhala paní Bláhová.
Chtěly bychom poděkovat za skvělou spolupráci všem rodičům a také za hmotnou podporu a zájem o naši družinu.
                         Zdraví vychovatelky