Vláček přátelství

Vláček přátelství  027 ŠD

Návštěvníci  naší školní družiny vědí dobře, že všechny děti na světě nemají stejné podmínky k radostnému životu, přístup ke vzdělání, že  např. trpí chorobami, proti nimž nejsou očkovány.  Paní vychovatelky je seznámily s tím, že existuje Dětský fond OSN – UNICEF. Tak se děti dozvěděly, že je to hlavní světová organizace, která se zabývá ochranoum a zlepšováním životních podmínek dětí  a podporou jejich všestranného vývoje. UNICEF pracuje ve 157 zemích světa, aby poskytl pomoc těm nejpotřebnějším v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. S myšlenkou na kamarády různých barev pleti a z různých koutů světa vytvořili ve školní družině „duhový“ vláček  přátelství. Má i své číslo: 027 ŠD. Vlastně jsou vystaveny vláčky dva. Jeden v prostorách družiny a druhý zdobí vstupní vestibul školy.  Povedly se vám, děti!

V. Potyszová


Soutěžení se sourozenci

Na tuto akci jsme si pozvali starší sourozence našich dětí. Přišli jen ti odvážnější.

Utvořili jsme smíšená družstva ve dvojici se sourozencem a nebo se starším kamarádem či kamarádkou z II. oddělení.

O legraci nebyla nouze, protože jsme si pro děti připravili zajímavá zápolení jako například – krabicové spřežení, balanc s víčky, foukání ryb a jiné.

Po sportovní hodince všechny čekalo pohoštění.
 


Malované ploty

Nový školní rok 2009/2010 jsme zahájili první akcí ,,Malované ploty“ ve spolupráci s MŠ Ostravská.
Ve čtvrtek 17.9.2009 navštívila naše ŠD zahradu mateřské školy, kde nás čekaly p.učitelky a malí kamarádi. Na trávu jsme rozprostřeli výkresy, malířské potřeby a mohlo se začít.
Téma jsme nechali na dětské fantazii, na tu mají děti patent. Docela nás překvapili ti naši družinoví, s jakou vervou se snažili školčátkům pomáhat.
Rychlejší malíři využili prostornou zahradu školky a po malování zdolávali opičí dráhu s překážkami.
Na závěr jsme vyvěsili část výkresů na plot MŠ a zbytek na chodbu ze zahrady. Děti byly odměněny sladkostmi a velkým potleskem za malby a snahu.