SOUTĚŽ KE DNI STROMŮ

Naše školní družina se zúčastnila soutěže ke Dni stromů, která se konala na Střední zemědělské škole.

Na vernisáži, jež se konala 21. 10., jsme se dozvěděli, že jsme ve II. kategorii obsadili 1. místo s prací PODZIMNÍ ROVNODENNOST.
Všichni jsme měli velkou radost.
Zdraví vychovatelky

 


Bramborový den

Ve středu 13. 10. jsme uskutečnili s dětmi zábavnou akci - bramborový den.

Na hřišti jsme se rozdělili do čtyř družstev, každé dostalo kbelík brambor a pak jsme soutěžili.
A jaké byly disciplíny? Sázení, přenášení na lžíci, sběr mandelinek, slalom, házení na cíl apod.
A co se pak stalo s brambory? Z těch jsme si udělali panáčky bramboráčky.
Zdraví vychovatelky
 


Společná akce se školní družinou základní školy na Ostravské

První akcí se ŠD byla společná výroba draků. Děti ze ŠD zavítaly k nám. Naše zahrada je prostorná, počasí nám k tomu hrálo, a tak se mohlo začít vyrábět. Některé chlapce zajímalo více okolí zahrady, ale i přesto se výsledky dostavily a draky byly na světě.
 


Foto učitelského sboru základní školy

Přinášíme fotografii učitelského sboru základní školy a vychovatelek naší školní družiny ve škol. roce 2009/2010.

V horní řadě stojí: Vlasta Potyszová, Alina Suszková, Magdalena Molinová, Dagmar Nováková, Taťána Rucká, Božena Kadlicová (ved. škol. družiny);
V prostřední řadě stojí: Jana Choborová (vychovatelka škol. družiny), Naděžda Walková (vých. poradkyně), Gabriela Turečková, Jana Nogolová, Lenka Hasníková, Eva Hloušková, Ingrid Waclawková;
Sedí: Barbara Raszyková, Jana Wojnarová, Jana Krucinová (zást. ředitele školy), Rudolf Fiedler (ředitel školy), Ester Haroková, Martina Palíková
Na fotografii chybějí: Ivana Kulová, Alena Souralová, Martina Ruszová


Rodičovská schůzka ve školní družině

Upozorňujeme rodiče dětí, které docházejí do školní družiny, že v úterý 14. září 2010 se od 16.00 hod. uskuteční v areálu školní družiny rodičovská schůzka.


Změna ve vedení školní družiny

Ředitel školy Rudolf Fiedler sděluje všem rodičům našich žáků, že na její vlastní žádost odvolal z funkce vedoucí školní družiny paní Boženu Kadlicovou. Současně pověřil k 1. září 2010 vedením školní družiny paní Janu Choborovou. Paní Kadlicové za odvedenou práci děkuje a paní Choborové přeje v nové funkci hodně úspěchů.


Den Země - 30. dubna 2010, vítězství v městské soutěži

Oslava svátku Dne Země 2010 se uskutečnila v pátek v dopoledních hodinách na náměstí ČSA v Českém Těšíně. V letošním roce navlékaly hada z PET lahví hlavně děti z mateřských škol. Kromě této aktivity byla městem vyhlášena soutěž „Afrika“. Žáci měli za úkol vyrobit z recyklovatelného materiálu zvíře nebo rostlinu o velikosti delší nebo větší než jeden metr. Na náměstí probíhal program, v němž se představily taneční skupiny DDM, svůj program předvedli hudebníci skupiny MBUNDA z Afriky. Zájemci si například mohli prohlédnout interaktivní přívěs vybavený jako běžná domácnost s názornou prezentací třídění a recyklace, měli možnost seznámit se u různých stánků nebo panelů s problémy dnešní doby, také s návrhy, jak je řešit. V závěru programu přišla velmi očekávaná chvíle. Byly vyhlášeny výsledky kreativní soutěže „Afrika“. Obstojí zástupci naší školy?
Zde jsou výsledky:
II. kategorie: 1. místo – Žirafy - autoři: M. Polášek (2. tř.), J. Klapsiová, N. Murycová, N. Tománková, D. Weber (3. tř.), E. Salimova (5. B)
III. kategorie: 3. místo – Krokodýl – autoři: O. Buba, L. Kaňoková, M. Konvička, D. Kubinski (6. B)
Našim úspěšným tvůrcům blahopřejeme!
Mgr. V. Potyszová

Je přesně půl deváté a my se chystáme vyrazit na náměstí. Je hrozné vedro, po pravdě řečeno, zpočátku se mi tam ani moc nechce. Když jsme na místě, je to jiné. Je tu spousta zajímavých stánků a ani to vedro už není tak strašné. Nakonec se to změnilo na celkem fajn dopoledne se spoustou „suprových“ lidí. Nejen, že jsme si užili spoustu zábavy, ale naše škola se dokonce i pěkně umístila v doprovodné soutěži „Afrika“. Hodiny rychle utekly a my jsme se vrátili ke škole. Co dodat? Den proběhl nad naše očekávání dobře.
Kateřina Jančová, IX. tř.

Na náměstí jsme mohli vidět stánky s květinami, stromky, stálo tam také auto s vybavením v podobě bytu. Prohlédli jsme si ekologické prostředky a vše, co jde lehce recyklovat. Před radnicí stál také stánek s výrobou papíru, model auta. V radnici v mezipatře probíhala přednáška o biomase, tam jsme postupně chodili po skupinkách. Po celou dobu probíhalo představení na pódiu. Vystupovali všichni na téma Afrika. Líbilo se mi tam.
Kamil Cienciala, IX. tř.
 


KLOBOUKOVÝ KARNEVAL

Karneval se v naší školní družině koná pravidelně každý rok, ale vždy s jiným zaměřením.
Tentokrát jsme ho nazvali ,,kloboukový“. Děti se ve ŠD podílely na výrobě papírových klobouků a různých pokrývek hlavy. Někteří kutilové si klobouk vyrobili sami doma s pomocí rodičů a jiní si přinesli klobouk, který jsme jim pomohli nazdobit.
Při samotném karnevalu nechyběla hudba, legrační soutěže, tombola a skvělé pohoštění, které nám připravily hodné maminky a babičky. Moc jim děkujeme.
Už teď přemýšlíme, jak nazveme ten příští.
 


Poděkování rodičů vychovatelkám ŠD

Chtěla bych poděkovat za školní družinu ZŠ Ostravská. Paní vychovatelky družinu plní skvělými akcemi, poučným i zábavným programem a je úžasné, jak se dětem věnují! Syn si nosí domů nejen krásné výrobky, ale i mnoho hezkých zážitků a chodí do družiny rád a těší se do ní! Děkuji p. vychovatelkám a přeji jim hodně sil a spoustu krásných nápadů, akcí a zážitků, které s dětmi absolvují.
15.3. 2010,   Mgr. Madelaine Polášková


ZA SNĚHOVÝMI VLOČKAMI

Za sněhovými vločkami a našimi malými kamarády jsme vyrazili do MŠ Ostravská.
Na zahradě školky mohly děti prolézat tunelem, skákat z kmene stromu do hromady sněhu, stavět domečky a pořádně se vydovádět.
Vřelý úsměv a červené tváře nechyběly žádnému z dětí.