Malované ploty

Nový školní rok 2009/2010 jsme zahájili první akcí ,,Malované ploty“ ve spolupráci s MŠ Ostravská.
Ve čtvrtek 17.9.2009 navštívila naše ŠD zahradu mateřské školy, kde nás čekaly p.učitelky a malí kamarádi. Na trávu jsme rozprostřeli výkresy, malířské potřeby a mohlo se začít.
Téma jsme nechali na dětské fantazii, na tu mají děti patent. Docela nás překvapili ti naši družinoví, s jakou vervou se snažili školčátkům pomáhat.
Rychlejší malíři využili prostornou zahradu školky a po malování zdolávali opičí dráhu s překážkami.
Na závěr jsme vyvěsili část výkresů na plot MŠ a zbytek na chodbu ze zahrady. Děti byly odměněny sladkostmi a velkým potleskem za malby a snahu.