Aktuality ze školní družiny

Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Provoz ve školních družinách dne 30. června 2016 a v době hlavních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ul., sděluje,

že dne 30. června 2016 je provoz v obou ŠD upraven na dobu od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Současně sdělujeme, že obě školní družiny budou v době hlavních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2016 mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Koncert na nečisto

Účast na malém koncertu

Naši kamarádi ze školní družiny navštěvují kroužek flétniček. Spolu s paní učitelkou, pozvali celou družinu na malý koncert. Strávili jsme příjemné odpoledne, kdy jsme obdivovali pokroky malých flétnistů. Všichni jsme jim fandili a drželi palce, aby neměli trému. Po nás si je totiž přišli poslechnout jejich rodiče.
 


Pískohraní

Pískohraní

Písek je netradiční kreativní materiál. Možná právě proto jej děti milují. Před časem jsme ho použili při vysypávání symbolů srdíček na přání. Také si děti mohly vyzkoušet vrstvení barevného písku do malých skleněných lahviček.

Nově jsme připravili několikatýdenní projekt pískové mandaly. Mandala znamená v sanskrtu (starý indický jazyk) kruh. Její tvorbu znalo mnoho starých národů, např. Řekové, Indové, Tibeťané – národ, který ve tvorbě mandaly vynikal a mezi jehož náboženskými obřady má mandala dodnes místo. Tibeťané staví mandalu zpravidla z obarveného písku. Pomocí trychtýřovitých nástrojů vysypávají na zem barevný kruhový obrazec, který je symbolem budhistické představy vesmíru. Krátce poté, co je mandala po několikadenní práci dokončena, je na znamení pomíjivosti a věčného koloběhu života i smrti zničena. Písek je smeten nebo rozprášen do řeky. To je chování pro nás Evropany těžko pochopitelné.

Sypání pískové mandaly je podmíněno několika věcmi. Jednou z nich je dostatečně jemný písek, který je potřeba obarvit a to hned do několika barev. Netrpělivé děti se pustily s nadšením do práce. Barvily písek temperou, po uschnutí prosívaly sítkem a vymalovávaly zvětšenou předlohu mandaly pastelkami. Konečně mohly začít s vysypáváním. Práce na projektu je neuvěřitelně bavila a výsledek byl ohromující.
 


Malování na asfalt

Malování na asfalt

Jako každý rok i letos jsme pro děti připravili družinovou výtvarnou soutěž „ malování na asfalt“. Soutěž se konala pro děti ŠD Slezská a ŠD Ostravská. Téma znělo: SPORT. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích: 1.třída, 2.třída, 3.třída a 4.třída. Asfaltové hřiště se během chvilky proměnilo v barevné umělecké dílo. Paní porotkyně neměly lehkou práci. Dětem se výtvarná díla velice povedla. Během hodnocení si děti ve volné chvilce zahrály fotbal nebo si zapůjčily sportovní náčiní : Ogo sport, chůdy, švihadla, hoola hop,… Každý vítěz z dané kategorie získal diplom a věcnou cenu. Všechny zúčastněné děti obdržely sladkou odměnu. Děkujeme SRPŠ za poskytnutí cen.


Den matek

Přáníčka pro maminky

Žáci školní družiny každoročně vyrábí dárečky nebo přáníčka pro své maminky ke Dni matek. I letos jsme si společně o maminkách popovídali. Žáci vyráběli srdíčková přáníčka a květiny, do kterých vepisovali své myšlenky a přání. Vždyť kdo udělá maminkám větší radost než jejich děti!
 


Jak se budí semínko

Děti a příroda

Celý týden jsme besedovali o znalosti a chování v přírodě. Co potřebuje rostlina k životu atp. Děti vyhledávaly informace z různých zdrojů a dávaly je do souvislostí. Prvním úkolem byla květina sestavená z recyklovaného papíru. Děti pracovaly ve skupinách a často daly svým květinám konkrétní jména. Druhým úkolem byla výroba květináčů a sadba semínek slunečnice a hrášku.