warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Aktuality ze školní družiny

Pexeso

Hrajeme pexeso.

Jedna z našich milých maminek nám poslala po své dcerce krabičku - ,, To je dárek pro nás všechny,“ řekla Olinka. A to také byl! Tři zlaté čokoládové medaile a balíček pohádkového pexesa. Tak jsme si tedy zahráli všichni společně a tři nejúspěšnější byli řádně odměněni.
Děkujeme.


Naše družina ve ŠD na Slezské

Za co mohla havárie vody

Havárie vody způsobila, že jsme jeden družinový den strávily na ZŠ Slezská. Po dopoledním vyučování na téže škole, jsme si děti vyzvedli u šaten a pokračovali v běžném chodu družiny. Dětí bylo kolem dvaceti a to díky rodičům, kteří si mohli po našem telefonickém upozornění na vzniklou situaci své školáky vyzvednout hned po vyučování. Poděkování všem! Vedoucí vychovatelka ŠD na ZŠ Slezská nám a našim dětem připravila nejlepší možné podmínky pro klidný chod družiny. Děkujeme za profesionální přístup! V náhradním programu jsme si zasoutěžili ve skupinkách a samozřejmě zahráli s hračkami a hrami, které byly pro děti nové.


Kvízový den

Kvízový den
Každý čtvrtek si děti ve 2. oddělení zasoutěží. Jejich úkolem je doplnit písmena do tajenky. Soutěží většinou ve třech družstvech. Buď doplňují přísloví, anebo lidovou pranostiku.


U společného stolu

Společně u jednoho stolu

Každoroční společné stolování je doprovázeno rozdáváním dárečků, které si děti přinesou a vzájemně vymění. Pohoštění doplněné vánočním cukrovím od našich maminek podkresluje tu správnou atmosféru. Letos jsme mohli navíc předat dětem nové hry do oddělení. Díky velkorysému sponzorskému daru pana Szyrockého jsme nakoupili moderní stolní a společenské hry pro obě oddělení.
Moc a moc děkujeme, milí rodiče a přátelé naší školy, za všechnu Vaši náklonnost a vstřícnost.

Přejeme Vám i Vašim dětem klidný a pohodový rok 2016.


Předvánoční vystoupení a 5 nej...

Předvánoční vystoupení a pět nej

Děvčátka z 1. a 2. třídy si pro nás připravila malý koncert. Vaneska hrála na housličky, které nám předvedla a vysvětlila, jak se o ně stará. Doprovodný zpěv vánočních písní zajistily její kamarádky.
Děti měly možnost vyniknout během prvních školních měsíců v různých činnostech. V tento předvánoční čas jsme některé za jejich snažení ocenili. Tak například: nejlepší hráči ve stolním fotbalu, nejšikovnější v úklidu hraček a oddělení, nejdelší točení hula – hop, nejpěknější vystoupení a za nejhezčí dopis Ježíškovi.
Máme z Vašich dětí velkou radost!


Organizační změny ve výuce a výdeji obědů v ZŠ Ostravská dne 6. ledna 2015

Vážení rodiče, 
z důvodu havárie vody dochází dne 6. ledna 2015 k následujícím organizačním změnám ve výuce a ve výdeji obědů:

VÝUKA:
1. stupeň:   Výuka proběhne v ZŠ Slezská podle rozvrhu hodin. Výuka se zkracujedo 11.30. TU přivedou děti po skončení výuky do školní jídelny na Zelené (jídelna ZŠ Ostravská).

2. stupeň:   Výuka zrušena. Děti se souhlasem rodičů odeslány domů.

STRAVOVÁNÍ:
Proběhne ve školní jídelně na Zelené ul. (ŠJ ZŠ Ostravská), a to i pro děti, které byly odeslány domů. Pozor: Jídla již není možné odhlásit!

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Odpolední provoz beze změn. Činnosti budou probíhat v ZŠ Slezská. Tam je nutné děti vyzvednout.
Děti, které odcházejí ze ŠD samostatně, budou odvedeny do areálu ZŠ Ostravská.

POZOR:
Pokyny se mohou podle stavu havárie měnit.

Vážení rodiče,
sledujte tyto www stránky kvůli zítřejšímu dni. Pokud bude havárie trvat, vyhlásí ŘŠ pro ZŠ Ostravská tzv. ředitelské volno.

Za vzniklou situaci, která nevznikla vinou školy, se vedení školy omlouvá.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úřední hodiny v době vánočních prázdnin 23. 12. 2015 až. 3. ledna 2016

Středa         23.12. 2015      zavřeno

Čtvrtek        24.12. 2015      zavřeno

Pátek          25.12. 2015      zavřeno

Sobota        26.12. 2015      zavřeno

Neděle        27.12. 2015     zavřeno

Pondělí       28.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Úterý            29.12. 2015     zavřeno

Středa         30.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Čtvrtek        31.12. 2015      zavřeno

Pátek            1.1. 2016        zavřeno

Sobota         2.1. 2016        zavřeno

Neděle        3.1. 2016        zavřeno


Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a školních jídelnách o vánočních prázdninách

Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a v zařízeních školního stravování (školní jídelna)


Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ul., školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. a dále v zařízeních školního stravování na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., po projednání se zřizovatelem 

a) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v mateřské škole 
      Hornická,
      Hrabinská,
      Ostravská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

b) v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 ve školní družině 
      Ostravská,
      Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

c) v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přerušuje provoz ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1.2016 v zařízeních školního stravování v
      ZŠS Hrabinská,
      ZŠS Ostravská
      ZŠS Zelená
s tím, že plný provoz bude obnoven 4. 1. 2016.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Adventní čas

Kdy přijde Mikuláš? Kdy bude Štědrý den? Pro lepší představu časové osy jsme vymysleli metr – Mikuláše. Každý den stříháme jeden den z jeho dlouhého vousu. Děti tak získávají představu - kdy jsou dny volna, prázdniny, Štědrý den… Také stále krájíme a sušíme ovoce, pro plánovanou výrobu věnců. Z darovaných vln, za které moc děkujeme, vyrábí děti čepičky. Na adventním věnci jsme zapálili druhou svíčku.


Batůžkový tanec

Připravili jsme si pro děti den pohybových her. Nejvíce legraci zažíváme při tanci s baťůžkem, který koluje v kruhu. Když hudba přestane hrát, musí si dítě, které ho drží, vybrat z batohu nějaký svršek. Výběr je opravdu rozmanitý. Ve finále soutěží chlapci proti dívkám, kdo z nasbíraných svršků udělá delší řetěz. Většinou kreativní dívky vyhrávají. Odměnou pro vítěznou skupinu byly tentokrát křupky. Fotečky nejsou nejostřejší, je to přece jen pohybová hra, ale atmosféru zachytily.