Bobování

Zábavné bobování

Jedno slunečné zimní odpoledne jsme s celou naší družinou vyrazili do městského parku na Rozvoj bobovat. Počasí nám ten den přálo – nebyl smog ani silný mráz. Děti byly kamarádské a boby si navzájem půjčovaly. Protože to byla jedna z prvních sněhových nadílek, byl sníh mokrý. Děkujeme všem rodičům, že přidali dětem náhradní oblečení.
 


Prezentace páťáků

Prezentace projektů žáků páté třídy

Předvánoční čas jsme si ve výuce zpříjemnili prezentací vánočních zvyků a tradic. Svoje projekty připravila V. A třída paní učitelky I. Kulové. Den vyvrcholil přehlídkou prezentací. Žáci je měli připravit na téma Vánoce, Státy EU, Lidské tělo. Pracovali ve skupinách, kde každá skupina měla možnost vybrat si téma. Žáci měli možnost se prezentovat před živým publikem III. A třídy. Odměnou jim byl potlesk a krátké klavírní vystoupení s krásnou koledou.
 


Muzeum

Muzeum

Adventní čas jsme si zpříjemnili návštěvou Muzea Těšínska. Pro děti byla připravena prezentace vánočních zvyků a tradic. Ve vánočních dílničkách si děti zhotovily zvoneček z barevných papírů. Cestou zpět jsme se nezapomněli podívat na vánoční strom na náměstí. Děkujeme paní Badurové, která nám nabídla pěknou akci.
 


Scénické čtení

Scénické čtení s vánoční nadílkou

Knihovníci z MěK Havlíčkova Český Těšín pořádají scénické čtení z knihy Grufalo. Byli jsme moc rádi, když přijali naše pozvání do družiny právě na Vánoce. Knihovníci dorazili hned po obědě, postavili kulisy a mohlo se začít. Kniha je určena pro první čtení, ale vtipným textům se zasmějí i starší děti. Příšerka Grufalo je tak škaredá, až je směšná. Knihovníci řešili s dětmi důvtipné otázky, jako co je víc- důvtip nebo fyzická síla…Moc děkujeme za pěkné vystoupení!

Pohádkově naladěné děti pokračovaly besídkou. Vybíraly si z pytlů dáreček, a aby jim zústal, musely správně odpovědět na kvízovou otázku. Pak už začalo hodování. Děkujeme všem našim milým maminkám za dobrůtky, které poslaly. Přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody a odpočinku.

Vaše vychovatelky
 


Přerušení provozu ve školních družinách a v mateřských školách v době vánočních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost školních družin na Ostravské a na Slezské ulici a také mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ulici, sděluje, že v době vánočních prázdnin nebudou ani školní družiny ani mateřské školy v provozu. Posledním provozním dnem bude čtvrtek 22. prosince 2016. Provoz bude v plném rozsahu obnoven 3. ledna 2017.


Dopis Ježíškovi

Dopis Ježíškovi

Peníze, vydělané na jarmarku jsme použili na balónkovou poštu. Děti napsaly dopis Ježíškovi. Všichni jsme se oblékli a šli ven k dodávce plné balónků naplněných héliem. Děti si své dopisy přivázaly k balónku a pak už pošta letěla na adresu…Ježíšek Nebe 1…