Vedení školní družiny

Rudolf Fiedler - ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler
ředitel
fiedler@zsostravska.cz
Bc. Michaela Krupová Bc. Michaela Krupová
vedoucí vychovatelka
krupova@zsostravska.cz