Vedení školní družiny

Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel
zajac@zsostravska.cz
Bc. Michaela Krupová Bc. Michaela Krupová
vedoucí vychovatelka
krupova@zsostravska.cz