Výpis z Vnitřního řádu školní jídelny na Hrabinské ul.

V příloze naleznete výpis z Vnitřního řádu školní jídelny na Hrabinské ul.


Provozní doba

Výdeje obědů - MŠ Hrabinská

Výdej obědů do jídlonosičů: 11:00 -11:30 h

Výdej obědů na talíř: 11:30 - 12:00

Úrední hodiny

Pondělí až pátek:       8.00 - 10.00 hod.