Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


MŠ Hrabinská a školní jídelna na Hrabinské budou 21.9. bez vody

Upozorňujeme rodiče dětí mateřské školy na Hrabinské ul., že dne 21.9. 2012 bude zastavena dodávka vody jak do mateřské školy, tak i do školní jídelny. V pondělí 24.9. by měla být dodávka vody již obnovena.Děkujeme za pochopení.


Ceník jídel (stravné)

CENA OBĚDŮ

Stanovení výše stravného k 1. lednu 2012

Děti od 3-6-let

     SVAČINKOVÍ            9 Kč

     POLODENNÍ           27 Kč

     CELODENNÍ           34 Kč

 

Děti nad 6-let

     SVAČINKOVÍ             9 Kč

     POLODENNÍ           31 Kč

     CELODENNÍ           38 Kč

                                                   Schválil Rudolf Fiedler, ředitel