Upozornění na zdražení obědů od 1. ledna 2013

Vedení školy sděluje zákonným zástupcům dětí našich mateřských škol a základních škol, že v důsledku toho, že dojde ke změně DPH (škola se stává plátcem), dojde od 1.1. 2013 k mírnému zdražení stravného. O bližších podmínkách a nových cenách budete seznámeni provozními (vedoucími) školních jídelen, případně na vývěskách v jídelnách.

Zdražení se týká i dospělých strávníků, žel, zde nepůjde o zdražení v halířích, ale v korunách. Bližší podrobnosti ještě přineseme.


Výběr stravného na prosinec 2012

Středa 28.11.2012      7,30 - 15,30h
Čtvrtek 29.11.2012      7,30 - 15,30h
Pátek 30.11.2012       7,30 - 14,00h
 


Výběr stravného na měsíc LISTOPAD 2012

Výběr stravného - listopad

Pondělí 29.10.2012       7,30 - 15,30 hod.

Úterý 30.10.2012          7,30 - 14,30 hod.

Středa 31.10.2012        7,30 - 15,30 hod.


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Výběr stravného na měsíc KVĚTEN 2012

Čtvrtek                  26.4.2012 7,30 - 14,30 hod.
Pátek                     27.4.2012 7,30 - 13,30 hod.
Pondělí                  30.4.2012 7,30 - 15,30 hod.


Výběr stravného na měsíc DUBEN 2012

Středa                       28.3. 2012   7,30 - 15,30 hod.
Čtvrtek                      29.3. 2012    7,30 - 14,30 hod.
Pátek                        30.3. 2012    7,30 - 13,30 hod.
 


Výběr stravného na měsíc BŘEZEN 2012

Výběr stravného - březen 2012 - ŠJMŠ ul. Ostravská
 

Pondělí                   27. 2. 2012                  7,30 - 15,30h
Úterý                      28. 2. 2012                  7,30 - 14,30h
Středa                    29. 2. 2012                  7,30 - 15,30h
 


Výběr stravného na měsíc ÚNOR 2012

Pátek 27.1.2012                             7,30 - 13,30 h
Pondělí 30.1.2012                          7,30 - 15,30 h
Úterý 31.1.2012                             7,30 - 14,30 h


Výběr stravného na LEDEN 2012

Středa                                21. 12. 2011                    7,30 - 15,30 hodin
Čtvrtek                               22. 12. 2011                    7,30 - 14,30 hodin
Pondělí                                 2.   1. 2012                    7,30 - 15,30 hodin
 


Školní jídelny v době vánočních prázdnin budou mimo provoz

Upozorňujeme, že obě naše školní jídelny budou v době od 23.12. 2011 do 2.1. 2012 mimo provoz.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.

Sdělujeme, že od 1. ledna 2012 se stane součástí naší školy i školní jídelna na Hrabinské ul. I ta bude v uvedeném termínu mimo provoz.