Vedení jídelny

Rudolf Fiedler - ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler
ředitel
fiedler@zsostravska.cz
Irena Hnyluchová - zástupkyně vedoucí školní jídelny Irena Hnyluchová
vedoucí školní jídelny
hnyluchova@zsostravska.cz