Výdej obědů dne 2. září 2016 v jídelně na Zelené ul. a výdejně na Slezské ul.

Výdej obědů žákům základních škol dne 2. září 2016

Sdělujeme zákonným zástupcům dětí, kterou jsou přihlášeny ke stravování, že dne 2. září 2016 budou obědyjak na Zelené, tak na Slezské vydávány mezi 11.00 a 13.00.


Přihláška ke stravování od 1. září 2016

V příloze přinášíme tiskopis přihlášky ke stravování pro školní jídelnu na Zelené ulici.


Výběr stravného na září 2016

Upozornění pro rodiče:

Na měsíc září 2016 se stejně jako každý rok obědy platí pouze s předložením stravovací karty (čipu) ke kontrole fukčnosti,nazávadnosti.Zároveň je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování.


Výběr stravného na září 2016

pondělí  29.8.2016                7.15 - 12.00 hod
úterý     30.8.2016                7.15 - 12.00 hod
středa   31.8.2016                7.15 - 12.00 hod
čtvrtek    1.9.2016                7.15 - 14.30 hod
pátek     2.9.2016                 7.15 - 14.30 hod

v ostatních dnech    7.00 - 8.00 hod a 11.00 - 14.00 hod
 


Provoz zařízení školního stravování (školních jídelen) v době hlavních prázdnin v červenci a srpnu 2016

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost zařízení školního stravování (školních jídelen) na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., takto:

ŠJ Ostravská                               V PROVOZU     1.7. až 29.7.

ŠJ Hrabinská                               V PROVOZU     1.8. až 31.8.

ŠJ Zelená                                    MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 17.6. 2016,  Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na červen 2016

Výběr stravného na červen 2016

pondělí        30.5.2016             7.15 - 14.30 hod.
úterý           31.5.2016             7.15 - 14.30 hod.
středa           1.6.2016             7.15 - 13.00 hod.
čtvrtek          2.6.2016              7.15 - 14.30 hod.
 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., sděluje, že zákonní zástupci dětí, které byly přijaty do některé z těchto mateřských škol, si mohou kladná rozhodnutí o přijetí převzít proti podpisu od pondělí 16. května 2016 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na květen 2016

Výběr strávného na měsíc květen na ŠJZŠ Zelená

čtvrtek 28.4.2016 ...............7.15 - 14.30 hod.
pátek 29.4.2016................ 7.15 - 14.30 hod.
pondělí 2.5.2016.................7.15 - 14.30 hod.
 


Výběr stravného na měsíc duben

Výběr stravného na měsíc duben

středa 30.3.2016...............7.15 - 14.30hod

čtvrtek 31.3.2016...............7.15 - 14.30hod

pátek     1.4.2016..............7.15 - 14.30hod

I. Zientková


Školní jídelna Zelená (jídelna ZŠ) bude ve čtvrtek 24.3. 2016 mimo provoz

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost zařízení školního stravování na Zelené ul. (jídelna ZŠ) sděluje, že tato jídelna bude dne 24.3. 2016 z důvodu malého zájmu strávníků (prázdniny) o její služby mimo provoz.
Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na březen 2016

Výběr stravného na březen 2016:

Čtvrtek 25.2.2016        7,15 - 14,30 hod.
Pátek 26.2.2016         7,15 - 14,30 hod.
Pondělí 29.2.2016       7,15 - 12,00 hod.
Úterý 1. 3. 2016          7,15 - 12,00 hod.


Přeřušení provozu jídelny na Zelené ul. v době jarních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost zařízení školního stravování (školní jídelna) na Zelené ulici, sděluje,  že z důvodu malého zájmu cizích strávníků o obědy v době jarních prázdnin, nebude uvedená školní jídelna ve dnech 3.- 4.3.2016 vařit.

Děkujeme za pochopení. 


Dočasné pozastavení výběru obědů ze dvou nabídek

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. a hlavní provozní školní jídelny na Zelené ulici sdělují, že z provozních důvodů nebude možné si ve dnech 9. až 12. února 2016 vybírat obědy z nabídky dvou jídel. O vývoji situace vás budeme včas informovat!


Výběr stravného na měsíc únor 2016

Výběr stravného na měsíc únor 2016

středa 27.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

čtvrtek 28.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

pátek 29.1.2016..........7.15 - 12.00 hodin

pondělí 1.2.2016..........7.15 - 14.30 hodin


Výuka a výdej stravy ve črvrtek 7.1.

Ve čtvrtek 6.1. 2016 bude výuka v ZŠ Ostravská i výdej obědů v jídelně na Zelené ul.(jídelnazákladníškoly) probíhat normálně.