Organizační změny ve výuce a výdeji obědů v ZŠ Ostravská dne 6. ledna 2015

Vážení rodiče, 
z důvodu havárie vody dochází dne 6. ledna 2015 k následujícím organizačním změnám ve výuce a ve výdeji obědů:

VÝUKA:
1. stupeň:   Výuka proběhne v ZŠ Slezská podle rozvrhu hodin. Výuka se zkracujedo 11.30. TU přivedou děti po skončení výuky do školní jídelny na Zelené (jídelna ZŠ Ostravská).

2. stupeň:   Výuka zrušena. Děti se souhlasem rodičů odeslány domů.

STRAVOVÁNÍ:
Proběhne ve školní jídelně na Zelené ul. (ŠJ ZŠ Ostravská), a to i pro děti, které byly odeslány domů. Pozor: Jídla již není možné odhlásit!

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Odpolední provoz beze změn. Činnosti budou probíhat v ZŠ Slezská. Tam je nutné děti vyzvednout.
Děti, které odcházejí ze ŠD samostatně, budou odvedeny do areálu ZŠ Ostravská.

POZOR:
Pokyny se mohou podle stavu havárie měnit.

Vážení rodiče,
sledujte tyto www stránky kvůli zítřejšímu dni. Pokud bude havárie trvat, vyhlásí ŘŠ pro ZŠ Ostravská tzv. ředitelské volno.

Za vzniklou situaci, která nevznikla vinou školy, se vedení školy omlouvá.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a školních jídelnách o vánočních prázdninách

Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a v zařízeních školního stravování (školní jídelna)


Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ul., školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. a dále v zařízeních školního stravování na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., po projednání se zřizovatelem 

a) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v mateřské škole 
      Hornická,
      Hrabinská,
      Ostravská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

b) v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 ve školní družině 
      Ostravská,
      Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

c) v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přerušuje provoz ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1.2016 v zařízeních školního stravování v
      ZŠS Hrabinská,
      ZŠS Ostravská
      ZŠS Zelená
s tím, že plný provoz bude obnoven 4. 1. 2016.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Výběr stravného na leden 2016

pondělí  21.12. 2015.................7.15. - 14.30.hodin
úterý 22.12. 2015.................    7.15. - 14.30.hodin
pondělí 4.1. 2016.................    7.15. - 14.30.hodin
 


Dočasné zrušení 2. volby jídla ve školní jídelně

Oznámení.

Z provozních důvodů budou v týdnu od 30. 11. 2015 do 4. 12. 2015 zrušeny obědy č. 2.

Děkujeme za pochopení.

Hnyluchová, provozní ZŠS  (ŠJ Zelená)
 


Úprava výuky a výdeje jídla ve dnech 1. až 3. prosince 2015

V souvislosti s mítinkem v rámci projektu Erasmus, kdy naše školy budou ve škole hostit několik zahraničních delegací, dojde ve dnech 1. až 3. prosince 2015 na pracovišti ZŠ Ostravská k výrazným úpravám výuky i výdeje jídel.

S případnými dalšími změnami vás seznámíme v nejbližších hodinách.

Délka výuky ani výdej stravy na pracovišti ZŠ Slezská se měnit nebude!


Výběr stravného na prosinec 2015

Výběr stravného na prosinec 2015

pátek 27.11. 2015..................   7.15 - 14.30 hodin
pondělí 30.11. 2015.................. 7.15 - 14.30 hodin
úterý 1.12. 2015...................    7.15 - 14.30 hodin
 


Výběr stravného na listopad 2015

Výběr stravného na listopad 2015

pondělí                      26.10.2015...............7.15 - 14.30 hod
úterý                          27.10.2015...............7.15 - 14.30 hod.
pondělí                        2.11.2015................7.15 - 14.30 hod.
 


Ředitelské volno v ZŠ Slezská dne 26.10. 2015

Den volna 26. října 2015 na ZŠ Slezská

26. října 2015 bude výuka v plném rozsahu zrušena.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základní školy na Slezské ulici, na 26. října 2015 jednodenní volno ředitele škole z důvodu úplné odstávky elektrického proudu od 7.30 hod. Odstávka nedovoluje využívat odborných učeben, toalet, školní jídelny atd.

Provoz školní družiny
Školní družina zůstane v provozu.
Ranní provoz bude zabezpečen ve školní družině na Slezské ul., poté vychovatelky převedou děti do školní družiny na Ostravské ul.
Bližší podrobnosti sdělí rodičům dětí ze školní družiny vychovatelky školní družiny.

 

Stravování děti ZŠ Slezská dne 26.10. 2015
Dne 26.10. bude všem dětem ZŠ Slezská, které se stravují ve školní jídelně, jídlo odhlášeno provozní jídelny. Odhlášení se provádí proto, že v tento den, jelikož se děti neúčastní vzdělávání, nemají strávníci nárok na dotovanou (lacinější) stravu.
Děti se případně mohou k jídlu přihlásit, pouze však za nedotovanou cenu. Jídlo bude v tento den vydáváno jen v jídelně na Zelené ul. (jídelna u ZŠ Ostravská).
Na dotovanou stravu nemají nárok ani děti, které v tento den budou ve školní družině. Prosíme proto rodiče těchto dětí, aby je vybavili dvojitou svačinou.

V Českém Těšíně 19. října 2015
                                                                 Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel
 


Výdej obědů žákům základních škol v týdnu 1. až 4. září 2015

Výdej stravy v týdnu 1. až 4. října 2015

ÚTERÝ 1. září

10.00 - 10.30     výdej do jídlonosičů
10.30 - 12.30     výdej na talíř

úřední hodiny kanceláře:     7.15 - 14.30

STŘEDA 2. září až PÁTEK 4. září

11.00 - 11.30     výdej do jídlonosičů
11.30 - 13.15     výdej na talíř

úřední hodiny kanceláře ve středu 2.9.:             7.15 - 14.30
úřední hodiny ve čtvrtek 4.9. a v pátek 4.9.:      7.00 - 8.00 a 11.00 - 14.00

Výdeje platí pro jídelnu na Zelené ul. i pro výdejnu v ZŠ Slezská


Přihlášky ke stravování dětí a žáků ve školních jídelnách

Vážení rodiče,

v příloze přinášíme PŘIHLÁŠKY ke stravování v naších školních jídelnách:

a) ŠJ na Zelené ulici (jídelna základních škol)

b) ŠJ na Ostravské ulici (jídelna pro mateřskou školu na Ostravské ul.)

c) ŠJ na Hrabinské ulici (jídelna pro mateřskou školu na Hrabinské ulici)


Výdej jídel a provozní doba ve školní jídelně na Zelené ul. v závěru školního roku

Informace o stravování ke konci školního roku 2014/2015

Stravování (výdej obědů) končí v úterý 30. 6. 2015

Plánované (hromadné) odhlášky obědů končí v úterý 24. 6. 2013 ve 12.30 hodin.

Výdej obědů

V úterý 30. 6. 2015    od 9.00 do 11.00 hodin - na talíř (školní jídelna na ul. Zelená, výdejna ZŠ Slezská)

                                  od 11.00 do 11.30 hodin - do jídlonosičů (školní jídelna na ul. Zelená)

Úřední hodiny kanceláře

30. 6. 2015      7.00-12.00 hodin

Nevyzvednutý přeplatek bude převeden do následujícího školního roku. Strávníci, kteří končí školní docházku, si vyzvednou přeplatky po posledním obědě.

V době hlavních prázdnin od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 bude školní jídelna uzavřena. Informace na září sledujte na www.zshrabina.cz.

V Českém Těšíně 18. 6. 2015   Andrea Kleinová, zastupující provozní ŠJ


Výběr stravného na září 2015 ve školní jídelně ZŠ na Zelené ulici

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Na měsíc září 2015 se stejně jako každý rok obědy platí pouze hotově s předložením stravovací karty ( čipu ) ke kontrole funkčnosti, nezávadnosti.

Výběr stravného na září 2015

čtvrtek                        27. 8. 2015         7.15hod. – 12.00hod.,

pátek                          28. 8. 2015         7.15hod. – 12.00hod.

pondělí                       31. 8. 2015         7.15hod. – 14.00hod.,

úterý                             1. 9. 2015 ​ ​       7.15hod. – 14.30hod.

středa                           2. 9. 2015 ​ ​       7.15hod. – 14.30hod.

v ostatních dnech         7.00hod. – 8.00hod.,    11.00hod. – 14.00hod.

Andrea Kleinová, zastupující provozní školní jídelny


Oznámení

Oznamujeme, že z provozních důvodů nebude v týdnu 15.6. až 19.6. 2015 možné si vybírat ze dvou jídel.

Děkujeme za pochopení.
Kleinová, provozní