Výběr stravného na měsíc LISTOPAD 2012

Výběr stravného - listopad

Úterý 30.10.2012      7,00 - 14,30 hod.

Středa 31.10.2012    7,00 - 14,30 hod.

Čtvrtek 1.11.2012      7,00 - 14,30 hod.


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Změna úředních hodin v jídelně na Zelené ul.

Dne 15.6.2012 budou z provozních důvodů zrušeny ranní úřední hodiny (7,00 - 8,00h) ve školní jídelně ZŠ.
Za vzniklou situaci se omlouváme.
      I. Hnyluchová, provozní ŠJ ZŠ (Zelená)


Výběr stravného na měsíc ČERVEN 2012

Středa                                     30. 5. 2012                            7,00 - 14,30 hod.
Čtvrtek                                    31. 5. 2012                            7,00 - 14,30 hod.
Pátek                                       01. 6. 2012                           7,00 - 14,30 hod.
Ostatní dny                                        7,00 - 8,00  a  11,00 -14,00 hod.
 


Dočasné zrušení možnosti výběru ze dvou jídel

Vážení rodiče, vážení strávníci,
z provozních důvodů jsme nuceni v termínu od 16.5. do 31.5.2012 zrušit možnost výběru jídel mezi obědy I a obědy II. Možnost výběru jídel bude obnovena od 1. června 2012.
Za vzniklou situaci se omlováme.

I. Hnyluchová, provozní školní jídelny na Zelené ul. (při ZŠ)
 


Hotovostní výběr stravného na měsíc KVĚTEN 2012

Pátek                      27.4. 2012           7,00 - 14,30 hod.
Pondělí                   30.4. 2012           7,00 - 14,30 hod.
Středa                      2.5. 2012            7,00 - 14,30 hod.
ostatní dny              7,00-8,00       a 11,00 - 14,00 hod.
 


Hotovostní výběr stravného na měsíc DUBEN 2012

Čtvrtek                                     29.3. 2012 7,00 - 14,30 hod.
Pátek                                       30.3. 2012 7,00 - 14,30 hod.
Pondělí                                      2.4.  2012 7,00 - 14,30 hod.
ostatní dny                                                7,00 -    8,00 hod. a  11,00 - 14,00 hod.
 


Hotovostní výběr stravného na měsíc BŘEZEN 2012

Výběr stravného - březen 2012 - ŠJZŠ ul. Zelená
 

Úterý                                                28. 2. 2012              7,00 - 14,30h
Středa                                              29. 2. 2012              7,00 - 14,30h
Čtvrtek                                               1. 3. 2012              7,00 - 14,30h
Ostatní dny:                                                                     7,00 - 8,00h a 11,00 - 14,00h
 


Nová vedoucí školní jídelny základní školy

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace Mgr. Rudolf Fiedler odvolal s účinností od 13. února 2012 z funkce vedoucí školní jídelny základní školy na Zelené ul. paní Marii Bieleszovou.
V souvislosti s jejím zařazením do jiné pracovní funkce jí poděkoval za dosavadní práci a popřál jí úspěch v další práci.

Zároveň ke stejnému datu jmenoval novou vedoucí této jídelny paní Irenu Hnyluchovou.


Ceník jídel

Aktuální ceny jídel od 1.9.2016:

7-10 let -                      dotovaná cena = 23,-Kč                    nedotovaná cena = 53,-Kč;
11-14 let -                    dotovaná cena = 27,-Kč                    nedotovaná cena = 57,-Kč;
15 a více let -                dotovaná cena = 31,-Kč                   nedotovaná cena = 61,-Kč.

CIZÍ strávníci:
- konzumace v jídelně        = 63,-Kč,
- jídlonosiče                      = 60,-Kč;

cizí - důchodci s doplatkem Města ČT - konzumace v jídelně   = 51,-Kč,
                                                          jídlonosiče                = 48,-Kč..
                      I. Hnyluchová, provozníHotovostní výběr stravného na měsíc ÚNOR

 
ŠJ ZŠ Ostravská, Zelená ulice :


Pondělí 30.1.2012                 7.00 -14.30 hodin
Úterý 31.1.2012                    7.00 -14.30 hodin
Středa 1.2.2012                    7.00 -14.30 hodin
Prázdniny 3.2.-10.2.2012      mimo 9.2.2012 -       11.00 - 12.00 hodin
Ostatní dny                           7.00 - 8.00 hodin  a  11.00 - 14.00 hodin

 


Hotovostní výběr stravného na leden 2012

Středa               21.12. 2011               7.00 -14.30 hodin
Čtvrtek               22.12. 2011              7.00 -14.30 hodin
Pondělí              2.1. 2012                   7.00 -14.30 hodin

Vánoční prázdniny       23.12. 2011 -1.1. 2012        zavřeno
Ostatní dny                    7.00 - 8.00 hodin

od 3.1. 2012       11.00 - 14.00 hodin
             Marie, Bieleszová, vedoucí
 


Upozornění

Od ledna 2012 školní jídelna přechází pod jiný právní subjekt. Zároveň začne platit nová vyhláška o školním stravování a současně dojde také k navýšení ceny energie. Z těchto důvodů se navýší ceny obědů.
U hotovostních plateb vznikne nedoplatek, který je možno kdykoliv doplatit v úředních hodinách jídelny, nejpozději však při další platbě. U bezhotovostních plateb bude stažena platba 20.-21.12.2011 bez navýšení cen,
nedoplatek je možno do 19.1.2011 doplatit hotově, jinak se musí počítat s tím, že může nastat problém, pokud je nastaven limit.
        Marie Bieleszová, vedoucí jídelny

 


Školní jídelny v době vánočních prázdnin budou mimo provoz

Upozorňujeme, že obě naše školní jídelny budou v době od 23.12. 2011 do 2.1. 2012 mimo provoz.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.

Sdělujeme, že od 1. ledna 2012 se stane součástí naší školy i školní jídelna na Hrabinské ul. I ta bude v uvedeném termínu mimo provoz.


Hotovostní výběr stravného na PROSINEC 2011

ZŠ Ostravská, Zelená ulice:

Úterý 29.11.2011 ………............7.00 -  14.30 hodin
Středa 30.11.2011 ……….........7.00 -  14.30 hodin
Čtvrtek 1.12.2011 ………..........7.00 -  14.30 hodin

Ostatní dny do 22.12. 2011 … ..7.00 -    8.00 hodin  a 11.00 - 14.00 hodin