warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Výběr stravného na měsíc říjen 2011

Den Datum Hodina
Čtvrtek 29.9.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 30.9.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 3.10.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc září 2011

Den Datum Hodina
Pátek 26. 8. 2011 7.00 - 12.00 hodin
Pondělí - Pátek 29. 8. 2011 - 2. 9. 2011 7.00 - 14.00 hodin
Ostatní dny   v úředních hodinách jídelny

Všichni strávníci se osobně musí dostavit do pokladny školní jídelny na Zelené ulici a přihlásit si obědy.

Všichni strávníci k 1.platbě ve školním roce se NUTNĚ musí prokázat svou nynější stravovací kartou (čipem), která se musí zkontrolovat a zaktivovat. Poškozené karty (čipy) nelze použít.

Strávníci, kteří mají navedenou inkasní platbu z účtu, NEMAJÍ přihlášené obědy ani stažené peníze. Platí pro ně stejné podmínky.

Noví strávníci vyplňují přihlášku ke stravování, která je ke stažení na www.zsostravska.cz nebo je k dostání u pokladny školní jídelny.


Informace o stravování ke konci školního roku 2010/2011

Stravování (výdej obědů) končí ve čtvrtek 30.6.2011;

Výdej obědů 30.6. bude probíhat od 9.00 do 11.00 hodin, do jídlonosičů (ZŠ Ostravská) se bude vydávat 11.00-11.30 hodin;

Plánované (hromadné) odhlášky obědů končí v úterý 28.6.2011 ve 12.30 hodin;

Každá třída obdrží seznam s nedoplatky. Tyto nedoplatky je nutné uhradit vždy po posledním vyzvednutém obědě v úředních hodinách jídelny do 30.6.2011;

Úřední hodiny 30.6.2011 budou upraveny na 7.00-12.00 hodin;

Přeplatky si strávníci mohou zjistit na www.strava.cz. Tyto přeplatky budou vyplaceny vždy po posledním vyzvednutém obědě. Nevyzvednutý přeplatek přechází na září 2011;

Strávníci, kteří končí školní docházku, se musí odhlásit ze stravování po
posledním obědě;

Informace na září sledujte na www.zsostravska.cz

V Českém Těšíně 27.6.2011 - Marie Bieleszová, vedoucí stravování


Výběr stravného na měsíc červen 2011

Den Datum Hodina
Pondělí 30.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 31.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Středa 1.6.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc květen 2011

Den Datum Hodina
Čtvrtek 28.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 29.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 2.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc duben 2011

Den Datum Hodina
Středa 30.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Čtvrtek 31.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 1.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Nepochopitelné plýtvání

Chlapci a děvčata,
za tímto krátkým textem najdete tři obrázky. Na dvou z nich jsme zachytili, jak málo si někteří z vás vážíte toho, co považujete za samozřejmost - jídla. Tyčinka v koši, jablka nabodnutá na věšácích. A to bychom mohli přinét i obrázky další, např. zahozené, ani nenakousnuté banány. Chápu, že vám všechno nemusí chutnat, že to nedojíte, ale je opravdu nutné, zacházet s jídlem takhle nehospodárně, podobným způsobem s ním plýtvat? Někdo může mít jak tyčinku, tak i jablíčko rád a s chutí je sní. Doma třeba vaši sourozenci či rodiče.
A uvědomujete si, co by některé děti, umírající mnohdy v jiných částech světa hladem, za jablko nebo výživnou tyčinku daly? Zkuste jen trochu přemýšlet, než ovoce opět takovýmto způsobem znehodnotíte a zahodíte!
               Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na měsíc březen 2011

Den Datum Hodina
Pátek 25.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 28.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 1.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

UPOZORNĚNÍ: V měsíci březnu se nebude vařit  15. - 16. 3. 2011 - sanitární dny jídelny
 


Výběr stravného na měsíc únor 2011

Den Datum Hodina
Pátek 28.1.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 31.1.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 1.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Výběr stravného na měsíc leden 2011

Den Datum Hodina
Středa 22.12.2010 7.00 - 14.00 hodin
Čtvrtek 30.12.2010 7.00 - 14.00 hodin
Pondělí 3.1.2011 11.00 - 14.30 hodin
Úterý 4.1.2011 11.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Výběr stravného na měsíc prosinec 2010

Den Datum Hodina
Pondělí 29.11.2010 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 30.11.2010 7.00 - 14.30 hodin
Středa 1.12.2010 11.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Nová hlavní kuchařka

Vedení školy a vedoucí školní jídelny oznamují, že od 1. listopadu 2010 se stává hlavní kuchařkou ve školní jídelně na Zelené ul. paní Andrea Kleinová.
Přejeme jí hodně pracovních úspěchů!


Výběr stravného na měsíc listopad 2010

Den Datum Hodina
Pondělí 25.10.2010 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 26.10.2010 7.00 - 14.30 hodin
Středa + Pátek 27.10.2010 a 29. 10.2010 11.00 - 12.00 hodin
Pondělí 1.11.2010 7.00 - 14.30
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Sdělovací prostředky o naší škole

Poslední Těšínské listy, roč. IV., číslo 4, 29. 9. 2010., uvedly o naší škole hned tři informace. Jedna se týká úspěchu naší školní jídelny, druhá se ještě vrací k podpisu smlouvy mezi naší školou a Základní školou maršála Tita v srbské Padině, a konečně třetí informuje o jedné z řady akcí s našimi žáky.
Mgr. V. Potyszová

 


Výběr stravného na měsíc říjen 2010

Den Datum Hodina
Středa 29.9.2010 7.00 - 14.30 hodin
Čtvrtek 30.9.2010 7.00 - 14:30 hodin
Pátek 1.10.2010 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin