Platby ve školní jídelně na leden 2012 a další měsíce

Vážení rodiče,
jak již jistě víte, k 31. prosinci 2011 zanikají tři právní subjekty: ZŠaMŠ Ostravská, ZŠ Slezská a MŠ Hrabinská. Z těchto tří subjektů vzniká k 1.1. 2012 zcela nový subjekt Základní škola a mateřská škola Hrabina. Z právního hlediska je důležité to, že žádný z výše uvedených zanikajících subjektů nemůže zatím podnikat právní kroky za subjekt nový. Z tohoto důvodu proto zatím nemůžeme přijímat platby stravného na leden 2012 a další měsíce, i když víme, že mnozí z vás by dětem stravné rádi předplatili už dnes. Prosíme vás proto o trpělivost, pokusíme se v nejbližší době tenhle problém vyřešit a podáme vám informaci, jak budeme v dalším období postupovat.

(Současně bychom vás chtěli upozornit na to, že od 1. ledna 2012 dojde k výraznému zdražení cen jídla. O této skutečnosti si můžete přečíst na jiném místě našich internetových stránek.)
 

Rudolf Fiedler, ředitel


Dojde ke zvýšení cen školních obědů

(Upozornění pro rodiče našich strávníků)

Od ledna se zvýší ceny školních obědů o čtvrtinu, důvodem je zdražování potravin kvůli vyšší DPH. S navýšením finančních limitů na nákup potravin počítá nová vyhláška ministerstva školství, kterou však zatím nemáme v definitivním znění k dispozici. Oběd dětí podle ní přijde asi na 35 korun. Vyhláška také stanovuje, že v této ceně musejí školy kromě hlavního chodu nabízet polévku, nápoj, případně dezert.
Změny se dotknou i výživových norem, kvůli obezitě školáků už školy budou moci překročit limity ovoce a zeleniny, ale nebudou muset dodržet limity pro množství tuků a cukrů (upřednostňovat se mají jídla méně mastná a méně sladká).
"S ohledem na stále se zvyšující dětskou obezitou je žádoucí, aby se zařízení školního stravování snažila omezovat co nejvíce spotřebu tuků a cukrů, které jsou zdrojem největšího množství nadbytečné energie," stojí také ve vyhlášce. Jídelny se musejí řídit takzvaným spotřebním košem, kde jsou stanoveny minimální a maximální hodnoty, kolik gramů masa, mléka, vajec, zeleniny nebo ovoce má dostat dítě příslušného věku.
 

Návrh finančních limitů na cenu oběda:
                                                                      současná cena za oběd (v Kč)     cena za oběd od ledna 2012 (v Kč)
strávníci tři až šest let                                                        11-18                                      14-25
strávníci sedm až deset let                                               13,50-23                                17-32,50
strávníci 11 až 14 let                                                          15-24,50                                19-34,50
strávníci 15 a více let                                                         16-26                                      20-37
                                                                                                                                                                                             (Zdroj: ministerstvo školství)

  Rudolf Fiedler, ředitel
 


Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na měsíc listopad 2011a výdej obědů v době podzimních prázdnin

Den Datum Hodina
Středa 26.10.2011 11.00 - 12.00 hodin
Čtvrtek 27.10.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 31.10.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 1.11.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Podzimní prázdniny

Výdej obědů (26. + 27 10.2011) ……..11.00 -12.00 hodin
 


Výběr stravného na měsíc říjen 2011

Den Datum Hodina
Čtvrtek 29.9.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 30.9.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 3.10.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc září 2011

Den Datum Hodina
Pátek 26. 8. 2011 7.00 - 12.00 hodin
Pondělí - Pátek 29. 8. 2011 - 2. 9. 2011 7.00 - 14.00 hodin
Ostatní dny   v úředních hodinách jídelny

Všichni strávníci se osobně musí dostavit do pokladny školní jídelny na Zelené ulici a přihlásit si obědy.

Všichni strávníci k 1.platbě ve školním roce se NUTNĚ musí prokázat svou nynější stravovací kartou (čipem), která se musí zkontrolovat a zaktivovat. Poškozené karty (čipy) nelze použít.

Strávníci, kteří mají navedenou inkasní platbu z účtu, NEMAJÍ přihlášené obědy ani stažené peníze. Platí pro ně stejné podmínky.

Noví strávníci vyplňují přihlášku ke stravování, která je ke stažení na www.zsostravska.cz nebo je k dostání u pokladny školní jídelny.


Informace o stravování ke konci školního roku 2010/2011

Stravování (výdej obědů) končí ve čtvrtek 30.6.2011;

Výdej obědů 30.6. bude probíhat od 9.00 do 11.00 hodin, do jídlonosičů (ZŠ Ostravská) se bude vydávat 11.00-11.30 hodin;

Plánované (hromadné) odhlášky obědů končí v úterý 28.6.2011 ve 12.30 hodin;

Každá třída obdrží seznam s nedoplatky. Tyto nedoplatky je nutné uhradit vždy po posledním vyzvednutém obědě v úředních hodinách jídelny do 30.6.2011;

Úřední hodiny 30.6.2011 budou upraveny na 7.00-12.00 hodin;

Přeplatky si strávníci mohou zjistit na www.strava.cz. Tyto přeplatky budou vyplaceny vždy po posledním vyzvednutém obědě. Nevyzvednutý přeplatek přechází na září 2011;

Strávníci, kteří končí školní docházku, se musí odhlásit ze stravování po
posledním obědě;

Informace na září sledujte na www.zsostravska.cz

V Českém Těšíně 27.6.2011 - Marie Bieleszová, vedoucí stravování


Výběr stravného na měsíc červen 2011

Den Datum Hodina
Pondělí 30.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 31.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Středa 1.6.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc květen 2011

Den Datum Hodina
Čtvrtek 28.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 29.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 2.5.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Výběr stravného na měsíc duben 2011

Den Datum Hodina
Středa 30.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Čtvrtek 31.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pátek 1.4.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

Nepochopitelné plýtvání

Chlapci a děvčata,
za tímto krátkým textem najdete tři obrázky. Na dvou z nich jsme zachytili, jak málo si někteří z vás vážíte toho, co považujete za samozřejmost - jídla. Tyčinka v koši, jablka nabodnutá na věšácích. A to bychom mohli přinét i obrázky další, např. zahozené, ani nenakousnuté banány. Chápu, že vám všechno nemusí chutnat, že to nedojíte, ale je opravdu nutné, zacházet s jídlem takhle nehospodárně, podobným způsobem s ním plýtvat? Někdo může mít jak tyčinku, tak i jablíčko rád a s chutí je sní. Doma třeba vaši sourozenci či rodiče.
A uvědomujete si, co by některé děti, umírající mnohdy v jiných částech světa hladem, za jablko nebo výživnou tyčinku daly? Zkuste jen trochu přemýšlet, než ovoce opět takovýmto způsobem znehodnotíte a zahodíte!
               Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na měsíc březen 2011

Den Datum Hodina
Pátek 25.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 28.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 1.3.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

UPOZORNĚNÍ: V měsíci březnu se nebude vařit  15. - 16. 3. 2011 - sanitární dny jídelny
 


Výběr stravného na měsíc únor 2011

Den Datum Hodina
Pátek 28.1.2011 7.00 - 14.30 hodin
Pondělí 31.1.2011 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 1.2.2011 7.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Výběr stravného na měsíc leden 2011

Den Datum Hodina
Středa 22.12.2010 7.00 - 14.00 hodin
Čtvrtek 30.12.2010 7.00 - 14.00 hodin
Pondělí 3.1.2011 11.00 - 14.30 hodin
Úterý 4.1.2011 11.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin

 


Výběr stravného na měsíc prosinec 2010

Den Datum Hodina
Pondělí 29.11.2010 7.00 - 14.30 hodin
Úterý 30.11.2010 7.00 - 14.30 hodin
Středa 1.12.2010 11.00 - 14.30 hodin
Ostatní dny   7.00 - 8.00 hodin nebo 11.00 - 14.00 hodin