Konzultační (úřední) hodiny preventistek Mgr. Zuzany Mangirasové a Mgr. Jolany Kantorové pro škol. rok 2017/2018

Metodik prevence:        Mgr. Zuzana Mangirasová

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravská:  Mgr. Jolana Kantorová

Konzultační hodiny metodika prevence:   

Pátek        8,45 – 9,30

                 a dle předchozí telefonické dohody

Místo:      pracovišti ZŠ Slezská!


Kontakt:

e-mail:     

 

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravskou:  Mgr. Jolana Kantorová

Konzultační hodiny asistentky:

Pondělí:     10.45 - 11.35

                     a dle předchozí telefonické dohody

Místo:           pracoviště ZŠ Ostravská

Kontakt:

e-mail:


Metodik prevence informuje - rozcestník