Indiání ve škole v přírodě

Těšínské listy, ročník VII, číslo 5, 18. října 2013. V. Potyszová


Napsali o nás

Přinášíme tři texty, které byly o naší škole zvěřejněny na stránkách regionálního tisku.

Těšínské listy, ročník VII, č. 3, 28. května 2013.


Napsali o nás

Regionální Těšínské listy v poslední době přinesly o našich školách několik informací. Přinášíme je ve znění, v jakém byly zvěřejněny:
Jedná se
1) o informaci o úspěchu našich žáků v konverzační soutěži v anglickém jazyce,
2) o zprávu projektu v ZŠ na Slezské ul. "Jaro přišlo k nám",
3) o sdělení o městském ocenění Bc. Anny Waszkové ke Dni učitelů.


Napsali o nás

V Těšínských listech, roč. VII, číslo 1, 8. února 2013, o naší škole zvěřenili hned 2 články.

Ten první se týkal projektové výuky na pracovišti na Ostravské ulici, ten druhý pak Slavnosti Slabikáře, která se uskutečnila na pracovišti na Slezské ul.

Přetiskujeme i třetí článek. Týká se Laury Raszykové, bývalé žákyně ZŠ Ostravská. Laura naší škole rozhodně dělá svými sportovními výkony naší škole čest!

Mgr. V. Potyszová, tisková mluvčí školy


Napsali o nás v Těšínských listech

Těšínské listy, roč. VI, číslo 6, 23. 11. 2012.


Napsali o nás

O některých akcích pořádaných naší školou napsaly Těšínské listy, ročník VI, číslo 3, 9. června 2012, toto:


O Tvůrčím psaní Noiva

Horizont, ročník XX, číslo 23, 5. 6. 2012, napsal o Tvůrčím psaní Noiva.


Napsali o nás: Otevření nové učebny anglického jazyka

V souvislosti s otevřením nové jazykové učebny o nás v Těšínských listech, informačním
dvouměsíčníku města Český Těšín, ročník V, číslo 6, 2.prosince 2011, napsali toto: (viz příloha)
Mgr. Vlasta Potyszová, mluvčí školy


Napsali o nás: Vítání prvňáčků

K zahájení letošního školního roku se vracíme informací, kterou zveřejnil Horizont, slezský týdeník, 36/XIX, 6.9. 2011.

Opravíme jen jeden nepřesný údaj. Neotevřeli jsme jednu, ale dvě třídy.