Den dětí prvního stupně na Ostravské ul.

Dne 4.6. 2012 jsme společně s dětmi oslavili DEN DĚTÍ. Přestože nám počasí nepřálo a museli jsme se spokojit s prostory v budově školy, děti si to náramně užily. Však posuďte sami! Naše velké díky patří všem rodičům , kteří jak finančně tak i svou rukou přispěli k příjemné oslavě dne dětí. Bez Vaší pomoci a podpory by se tento den v takové míře a podobě neuskutečnil.
                                      Kolektiv pedagogů I. st.

Jak jsme slavili Den dětí
V pondělí dne 4. června 2012 oslavily děti prvního stupně svůj svátek. Ráno jsme přišli do třídy a byli jsme natěšení. Ve třídě nám dala paní učitelka sáčky s brčkem, balónkem, hopíkem a seznamem soutěžních disciplín. Byla tam brčkovaná, veselé hrnce, osmisměrka, raketový balónek, popletené ponožky, malování na obličej. To se nám hodně líbilo. Helča mě namalovala jako příšeru, já jsem malovala Natku jako upíra a Natka Helču jako indiána. Zábavná byla i brčkovaná. Hodně se mi při tom zamotala hlava. V tělocvičně byly atrakce, při kterých na nás dohlíželi rodiče. Byly tam skákací hrady a hlavně sumo! V těch oblecích se nedalo hýbat. Na trampolíně jsme se hodně vyřádili. Na závěr našeho veselého dopoledne jsme si mohli vybrat dárek z tomboly. Den se moc vydařil.
                                       Arlinda Mjekiqi, Tereza Morcinková, Martin E. Šrubař, IV. C