Den dětí ve Světě techniky ve Vítkovicích

Den dětí ve Světě techniky v Ostravě

21.5.2015 jsme oslavili Den dětí zábavnou výukou v objektech Dolní oblasti Vítkovice.Stálé expozice, učebny, laboratoře, 3D kino a mnohem více nabízí Svět techniky, svět plný zážitků, které si odnesli i naši žáci.

V epozici Svět civilizace bylo hodně interaktivních úkolů: mohli jsme vytesat sochu Venuše do kvádru pískovce. Ve Světě vědy objevů jsme si vyzkoušeli různé fyzikální jevy: Brownův pohyb, přenos elektrického náboje. Tato část se mi velice líbila, protože zde byla vodivá koule, na kterou, když se sáhlo, postavily se vlasy. Expozice Svět přírody byla největší a věnovala se mnoha tématům, např. Zdraví a potraviny, Voda a elektřina v domácnosti, Zvířata a Země.
Bylo to moc hezké, všechno jsme si mohli vyzkoušet. V 3D kině jsme viděli film Titáni v době ledové. O mamutech, jejich životě a vyhynutí. Osobně si myslím, že jsem se dozvěděla hodně informací a moc se mi to líbilo.
Anna, VIII.A

Na výstavě bylo mnoho zajímavých exponátů, které jsme si mohli také vyzkoušet. Viděli jsme: Brownův pohyb, Vesmír atd. Nejvíce se mi líbila světelná rychlost nebo běh na běžeckém páse. Po výstavě exponátů jsme navštívili 3D kino, které bylo součástí výstavy. V 3D kině nám promítli dokument „Titáni doby ledové“.
Tato expozice mě velice zaujala a rád bych ji navštívil znovu. Je to tam opravdu skvělé!!!
Vojta, VI.A