Naši žáci obdrželi pololetní vysvědčení před kamerami televize

V pondělí 31. ledna 2011 bylo rozdáním vysvědčení ukončeno letošní první pololetí. Na naše žáky první třídy se přijela podívat dokonce televize! Televizní zpravodajové byli přítomni i oceňování nejlepších žáků školy, které pravidelně provádí ředitel školy. Na televizní šot se můžete podívat zde.

 


Poděkování sponzorům

Vedení školy by touto cestou chtělo poděkovat všem sponzorům, kteří v prvním pololetí školního roku 2010/2011 věnovali škole finanční dar. Jedná se o pana (paní):

Dagmar Ciasnochová
Roman Černohorský
Vladimír Baginský
Pavlína Kaňoková
Ing. Michael Kubisz
Monika Kučerová
David Kulig
Darina Lipovská
Petra Maceczková
Ing. Aleš Petr
Klára Pindorová
MUDr. Hana Ptoszková
Petr Rudzki
Monika Siudová
Petr Vitoul

Dárci jsou uvedeni v abecedním pořadí, nikoli podle výše darované finanční částky.


Pozvánka na DISKOTÉKU

Školní klub tento rok, stejně jako v loňském roce, pořádá diskotéku v těšínském klubu XL. Diskotéka v loňském roce měla skvělou atmosféru a počet zúčastněných byl překvapivě vysoký. Všichni si to náramně užívali a s úsměvem na tváři na tuto akci vzpomínají. Doufáme, že se letošní diskotéka také vydaří a počet tanečníků bude stejný, ne-li vyšší. Jménem školního klubu Vás všechny s radostí zveme.


Žákovský parlament informuje

Přinášime zápis z druhé schůzky školního žákovského parlamentu. Ta proběhla 11.1. 2011.


Nejlepší žák Moravskoslezského kraje je z naší základní školy na Ostravské ul.

O dobrých výsledcích našich žáků ve výuce cizích jazyků svědčí řada jimi dosažených úspěchů. Tím posledním je výsledek našeho žáka Kevina Ruckého. Každoročně jsou vědomosti vycházejících deváťáků ověřovány celostátně testy SCIO. V letošních testech dosáhl Kevin vůbec nejlepšího výsledku v celém Moravskoslezském kraji! Zjednodušeně bychom mohli říci, že mezi patnáctiletými žáky v našem kraji nemluví německy nikdo líp než Kevin. O tento úspěch se nezasloužil jen Kevin, svůj podíl na něm mají i jeho učitelka Mgr. Nováková, ale pochopitelně i jeho rodiče.

Jako doklad Kevinova úspěchu si můžete prohlédnout diplom, který mu byl udělen.


Skupinový projekt IX. třídy – Zdobení ovocem a zeleninou

Je všeobecně známo, že jídlo a pití nejsou pouze zakladními potřebami člověka, mohou být i vítanou příležitostí k posezení s přáteli. Při slavnostnější příležitosti by pokrmy neměly splňovat pouze nároky kulinářské, ale také estetické, měly by těšit strávníka svým vzhledem. V dostupné literatuře se můžeme dočíst, že už kuchyně asijská, čínská nebo japonská přikládaly po staletí zvláštní důležitost sestavování a zdobení pokrmů. Ve vyučovacích hodinách předmětu Provoz a údržba domácnosti v IX. třídě jsme se rozhodli pro uskutečnění skupinového projektu s názvem Zdobení ovocem a zeleninou. Důležitou teoretickou inspirací se stala pro žáky kniha Rudolfa Billera Oblohy a zdobení (nakladat. Svojtka 2000). Do skutečné práce se žáci pustili hned po vánočních prázdninách 3. ledna 2011. V praxi tak vyzkoušely šikovné (převážně dívčí) ruce pracovní náčiní na citrusových plodech, peckovém a jádrovém ovoci a z exotických plodů jsme použili kiwi. Z různých druhů zeleniny jsme zvolili papriku, rajčata a okurky. K výrobě muchomůrek posloužilo vajíčko.  Na vzniklých fotografiích můžete sami posoudit, jak se činila děvčata naší skupiny. Výrobek chlapců nevystavujeme. Je škoda, že si na práci nedali záležet.
                                                                          Mgr. Vlasta Potyszová


Zemřel bývalý ředitel školy Mgr. Edmund Ondřeka

Dnes, po novoročním návratu do školy, nás zastihla smutná zpráva o tom, že 30.12. 2010 zemřel Mgr. Edmund Ondřeka, bývalý ředitel naší školy. Poslední rozloučení s panem Ondřekou se uskuteční v evangelickém kostele Na Rozvoji ve středu 5. ledna 2011 ve 14.00 hod.
Vedení školy vyjadřuje za všechny zaměstnance školy rodině zemřelého upřímnou soustrast.
Škola si památku bývalého ředitele Mgr. Ondřeky připomene minutou ticha v den pohřbu, ve středu 5. ledna 2011 na počátku 2. vyučovací hodiny.


Poděkování rodičů třídní učitelce Mgr. Nogolové

Těsně před Vánocemi obdržel ředitel školy poděkování rodičů dětí 3. třídy třídní učitelce paní Mgr. Janě Nogolové. Dopis podepsalo 20 rodičů. S obsahem listu se můžete seznámit v příloze.


Vánoční nadílka v 1. třídě

Už v úterý 21.12.2010 naši milí prvňáčci dostali vánoční nadílku. Ptáte se, copak asi dostali? Samé potřebné věci do výuky psaní, výtvarné výchovy a pracovních činností - dětmi tolik oblíbenou kuličkovou modelínu, pero Tornado se zmizíkem, strouhátko, lepidlo Herkules a gumu.

Všichni měli velkou radost! Podívejte se na fotky.

                                                                                                   Mgr.  Martina Palíková, tř.uč. 1. třídy


Novinky z žákovského klubu

V adresáři školní žákovský parlament - školní klub naleznete řadu novinek. Překlikněte si.