Nepochopitelné plýtvání

Chlapci a děvčata,
za tímto krátkým textem najdete tři obrázky. Na dvou z nich jsme zachytili, jak málo si někteří z vás vážíte toho, co považujete za samozřejmost - jídla. Tyčinka v koši, jablka nabodnutá na věšácích. A to bychom mohli přinét i obrázky další, např. zahozené, ani nenakousnuté banány. Chápu, že vám všechno nemusí chutnat, že to nedojíte, ale je opravdu nutné, zacházet s jídlem takhle nehospodárně, podobným způsobem s ním plýtvat? Někdo může mít jak tyčinku, tak i jablíčko rád a s chutí je sní. Doma třeba vaši sourozenci či rodiče.
A uvědomujete si, co by některé děti, umírající mnohdy v jiných částech světa hladem, za jablko nebo výživnou tyčinku daly? Zkuste jen trochu přemýšlet, než ovoce opět takovýmto způsobem znehodnotíte a zahodíte!
               Rudolf Fiedler, ředitel


Videostřípky z "lyžáku"

Přinášíme vám krátká vzpomínková videa z "lyžáku" - 21.3. - 25.3. 2011
1. část - Být či nebýt lyžařem


2. část - Vyhlášení soutěží


                               Mgr.Dagmar Nováková

 


Sloučení ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská pod jeden právní celek

Vážení rodiče,
rozhodnutím města Český Těšín dojde ke spojení naší školy, Základní školy Ostravská, a Základní školy Slezská. Přinášíme vysvětlující dopis městského úřadu. Informaci doplníme o údaj, že změna je plánována k 1. lednu 2012.
               Rudolf Fiedler, ředitel ZŠ Ostravská


Vítězství Barbory Polečové v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyku

Tradičního školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se v lednu zúčastnilo 24 žáků naší školy. Soutěžili ve dvou kategoriích. Zkouška měla písemnou i ústní část. 
Vítězkou se v 1. kategorii stala Barbora Polečová ze VII. B, ve 2. kategorii se nejlépe umístil Lukáš Sladký, VIII. tř.

Oba žáci se pak intenzivně připravovali do okresního kola, které se konalo 18. února 2011 ve škole 1. máje v Havířově. Zde byla konkurence velmi silná a zkouška samozřejmě mnohem obtížnější. Naši soutěžící si však vedli statečně. Lukáš Sladký se umístil v první polovině tabulky, Barbora Polečová si domů přivezla diplom za 1. místo v okresním kole soutěže. Oběma soutěžícím upřímně gratulujeme a věříme, že jejich úsilí o prohlubování vědomostí a znalostí v anglickém jazyce ještě zesílí.

Do druhé soutěže nazvané „ENJOY IN ENGLISH“, kterou pořádali vyučující angličtiny na polské základní škole v našem městě, se zapojili dva žáci 8. a 9. ročníku. Soutěž měla vysokou úroveň a žáci museli prokázat jak gramatické znalosti, tak i znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Denisa Kurková (IX.) skončila na pěkném 12. místě a Štěpán Gryc (VIII.) se umístil hned za ní. Soutěžícím žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru do dalších soutěží.

                        Mgr. Alena Souralová


Exkurze 9. třídy v Muzeu Těšínska

V pátek 4. 3. 2011 navštívila naše třída muzeum v Českém Těšíně. Přednáška se skládala ze dvou částí: první se vztahovala k historii Těšína a druhá ke školství. Mohli jsme si prohlédnout dokumenty, které zachytily rozvoj škol na Těšínsku, dokonce  jsme prolistovali některé učebnice z minulých let.

V obou částech zazněly nám známé názvy, pojmy a důležitá jména. Tato návštěva byla přínosná pro oživení známých informací, ale taky jsme se na ní seznámili s „perličkami“ historie.

Nachystali pro nás i jednoduchou hru o truhlách z minulosti a hru, kterou jsme zjistili, zda jsme dávali pozor. Hra se jmenovala "Je to pravda?" Tak jsme si pěkně zopakovali nově získané poznatky. Všichni si to užívali. Myslím si, že tato exkurze bylo pro všechny velkým přínosem. Těšíme se na další návštěvu.

          Sylvie Zaoralová, Markéta Petrová (9.tř.)
 


Lyžařský kurz skončil

Letošní lyžařský kurz probíhal od 20. do 25. února 2011. V neděli byl odjezd od školní jídelny v 8 hodin. Cesta autobusem probíhala v klidu, později jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili pěšky na Polanku, kde lyžařský kurz probíhal. Když jsme tam došli, rozdělili jsme si pokoje a vybalili si věci. Následoval oběd a potom oblíbený odpolední klid. Pak jsme začali s trénováním a ježděním na lyžích. Po odpoledním lyžování byla večeře, večerní program, hygiena a večerka. Takto to probíhalo téměř celý týden. Lyžák se mi líbil a těším se na další podobnou akci, protože je to samozřejmě mnohem lepší než škola.
                 Marek Jelínek, VII. A


Celý týden jsme se učili, jak správně jezdit na lyžích, ale jeden den byl nejlepší. Byla to středa. Ráno jsme po snídani měli hodinu čas, abychom se připravili na svah. V tomto volnu jsme hráli se sousedním pokojem kapesníkovou bitvu. Konečně jsme se teple oblékli a šli jsme dvě a půl hodiny lyžovat. Po výcviku se podával oběd. Uvařili nám slepičí polévku a masové kuličky s rajskou omáčkou a rýží. Po odpolední přestávce se opět lyžovalo dvě a půl hodiny. Uběhlo to jako pět minut. Potom jsme šli na besedu o zdraví. Po besedě byly k večeři buchtičky s krémem. Služba dne pak vzala druhou večeři a šlo se na pokoje. Dělaly se přípravy na večerní lyžování, protože se o půl sedmé šlo na svah. Teda samozřejmě kdo chtěl a koho paní Chowancová a pan Pawlica pustili. Na večerním lyžování byli skoro všichni a myslím si, že jsme si to také všichni užili. Po večerním lyžování jsme dostali druhou večeři a šli jsme spát.
                 Mikuláš Benek, VII. A


Každý den jsme měli jinou večerní činnost. V neděli jsme hráli v jídelně hry, v pondělí někteří hráli bowling, v úterý jsme hráli pohádky. Ve středu bylo noční lyžování, to se zúčastnili všichni lyžaři, ve čtvrtek byla diskotéka. Ubytování bylo dobré a jídlo taky. Na kurzu jsem se zlepšil v lyžování. Ten týden byl nezapomenutelný zážitek, bylo tam dobře, zůstal bych tam ještě aspoň týden.
                 René Michel, VII. B

Předposlední den byla slibovaná diskotéka, na kterou se všichni těšili. Ale ještě předtím odpoledne jsme měli závody ve slalomu. V obou skupinách bylo pořadí takové:
           1. Nikola Swaczynová, 2. Lucie Kaňoková, 3. Petr Malyjurek
           1. Daniel Kubinski, 2. Daniel Harok, 3. Mikuláš Benek
Na diskotéce chybělo dost lidí. Ani všichni netančili. Kluci ze 7. A tam pouze seděli a dívali se. Na konci diskotéky, když už hodně lidí odešlo, nás zůstalo jen pár a paní Chowancová. Tančily se ploužáky. Všichni tančili se všemi. Byl to ten nejlepší lyžák, jaký si dovedu představit.                   
                Lucie Kaňoková, VII. B


2. místo Anny Slobodové v městském kole pěvecké soutěže Zpěváček 2011

Dne 23. 2. 2011 jsem se zúčastnila městského kola soutěže ve zpěvu lidových písní. Nebyla jsem tam poprvé, a tak už jsem věděla, jak to tam bude probíhat. Ráno jsem se spolu s mou kamarádkou Domčou Mokroszovou z 5. třídy (doprovázela mě na klavír) oblékla do těšínského kroje. V KASS Střelnice jsme se zapsaly a vylosovala jsem si číslo pořadí, ve kterém jsem měla později zpívat. Byla jsem poslední, což mě potěšilo. Už jsme se usadily na svá místa, když vtom jsem zjistila, že jsem zapomněla doma flétnu. Maminka, která byla na soutěži s námi, pro ni musela uhánět. Naštěstí se stihla vrátit ještě před začátkem. Zpívala jsem písně: A choť jsem děvucha, Vila vjonky. Vše jsem předvedla a následovala přestávka plná napětí a očekávání. Potom už vešla do salonku porota a vyhlašovaly se výsledky. Nejdřív čestné uznání, pak třetí místo, už jsem myslela, že nic nevyhraji, když vtom jsem uslyšela: 2.místo – Anna Slobodová. Hrdě jsem kráčela pro cenu a radovala jsem se. Po skončení soutěže jsem poděkovala Domči Mokroszové za úspěšný hudební doprovod. Rozdělily jsme se o cenu a s radostí jsme šly domů.
                                Anna Slobodová, VI. tř.


Recitační soutěž - školní kolo

Dne 21. 2. 2011 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžili žáci druhého a třetího ročníku. V druhé kategorii pak žáci čtvrtého a pátého ročníku. Soutěžící za své výkony byli ohodnoceni potleskem diváků, diplomem a malou sladkostí. Soutěž byla obohacena přednesem nesoutěžících žáků, kteří si mohli vyzkoušet přednes před obecenstvem. Každý odvážný za svou odvahu získal taky malou sladkost.

V první kategorii zvítězila Arlinda Mjekiqi z III.tř, na druhém místě skončil Petr Vitoul z III.tř, na třetím místě Zuzana Recmanová , II. tř., a čtvrtý Alexandr Karlický, II. tř.

Ve druhé kategorii zvítězila Lucie Baronová, IV. tř., na druhém místě Filip Loter, IV. tř., na třetím místě Jiří Kobiela, V. tř., a čtvrtá Jana Urbanczyková, V. tř.

Cenu diváků získali Filip Loter, IV. tř., a Arlinda Mjekiqi, III. tř.

Do městského kola postupují Arlinda Mjekiqi a Lucie Baronová.

             Mgr. Barbara Raszyková


Karneval prvního stupně se líbil

Dne 19.2.2011 od 15:00 do 18:00 hod na Brandýse se konal dětský  karneval pro první stupeň naší školy ve spolupráci s DDM v Českém Těšíně.Účast rodičů i  dětí v maskách byla velká. Protože jsme se na tento karneval všichni organizátoři zodpovědně připravili,proto i průběh byl hladký a všichni byli spokojeni. K této spokojenosti přispěl i bufet, ve kterém byla spousta dobrot, které věnovali rodiče našich dětí. Rovněž tombola byla bohatá a hodnotné ceny byly dary od rodičů.
Při loučení si rodiče velmi pochvalovali tuto akci a byli hodně spokojeni, že celá restaurace byla pouze vyhrazena dětem a rodičům a neměl tam přístup nikdo z ulice.
Spolupráce mezi námi rodiči z poradního orgánu a učitelským sborem prvního stupně byla skvělá, také jsme si velmi dobře rozuměli s pracovníky DDM a již nyní se těšíme na další podobné akce školy.
S čistým svědomím mohu napsat,že punc důležitosti toho karnevalu podpořilo svou účasti i vedení naší školy.
                                    Za rodičovský poradní orgán Šárka Byrtusová

Karneval byl super. Bylo tam moc krásných masek. A byl tam i dídžej. Všichni pak mohli hrát soutěže. Potom všichni koupili losy a pak začala tombola. Pak se zhasla všechna světla a dídžej pustil diskokouli a hudbu a všichni šli tancovat. Nakonec se vyhlásily nejlepší masky. A potom  jsme se všichni rozešli. Už se nemůžu dočkat na další karneval.
                                   
Mikuláš Krucina, 5.

Hodnocení
Karneval byl připraven  pro žáky 1. stupně  naší  školy  a děti navštěvující DDM. Zúčastnilo se hodně lidí, kteří byli s celou akcí velice spokojení.
Děti měly  připraveny krásné a zajímavé  masky. Kromě mnoha princezen, čarodějnic, princů a rytířů jsme viděli také např.  Hurvínka na koloběžce, dvojčata berušek, roztomilou myšku, břišní tanečnici  a mnoho jiných. Bylo zřejmé, že se na přípravě mnohde podílela celá rodina. Paní Klára Žaludová společně se svými kolegy z DDM měli připraveny hry a soutěže, které se líbily a zaujaly většinu dětí i rodičů. Nechyběla samozřejmě ani discotéka pod vedením DJ Čendy.  Veliký ohlas měla také bohatá tombola, za kterou patří poděkování rodičům těchto žáků:
1. třída:
E. Hartlová, I. Palová, K. Helebrandtová, K. Humplíková, V. Petrášová, A. Grokman, J. Teper;

2. třída:
A. Macurová, V. Weberová, P. Rudzki, V. Kučera, A. Chrástecká, A. Gaľová, L. Siudová, D. Jurásková,  D. Franek, A. Karlický, Z. Recmanová;

3. třída:
M. Michal, F. Gabriel, H. Bílková;

4. třída:
J. Rzeplinský, D. Weber;

5. třída:
J. Byrtusová, L. Byrtusová, P. Pindor;

6. třída:
J. Kozoková

 Poděkování patří také maminkám, které zásobily bufet různými dobrůtkami:
1.      ročník:
p. Symanková, Petrášová, Hartlová, Janíčková, Fajová;

2. ročník:
p. Recmanová, Krucinová, Kučerová, Weberová, Slouková, Kaminská, Benková, Kotasová, Bolková, Wrublová;

3. ročník:
p. Bílková, Fajová st.

6. až 9. ročník
p. Rucká

Po celou dobu konání karnevalu vládla milá a přátelská atmosféra.  Pomáhali  rodiče z poradního orgánu v čele s předsedkyní p. Š. Byrtusovou. Paní I. Balonová, A.  Krucinová a  P. Weberová neúnavně a  s úsměvem obsluhovaly bufet. Paní P. Recmanová byla mj.  nápomocna u výzdoby sálu, p. M. Pindorová pomáhala u  tomboly a pan P. Rucki se skvěle osvědčil jako pořadatel, za což jim všem  náleží také velké díky.
A nesmíme zapomenout na p. V.  Morcinka, jenž zajistil  do bufetu tácky a balící papíry, abychom si upečené dobrůtky mohli případně i odnést domů. Děkujeme.

Akce  byla milá, příjemná a soudě dle ohlasů rodičů velice se líbila. Ke zvýšení jejího renomé zcela určitě také přispěla účast vedení naší školy, p. ředitele R. Fiedlera a p. zástupkyně J. Krucinové, za což jim velice děkujeme. 

 Akce byla dokumentována, fotila p.uč B. Raszyková.

 Závěrem bych chtěla  vyzdvihnout práci p. uč. J. Nogolové, T. Rucké, B. Raszykové a M. Palíkové, které byly nápomocny po celou dobu konání karnevalu a  zabezpečovaly jeho hladký průběh. Díky!

Spolupráce s DDM a rodiči poradního orgánu  byla velmi dobrá, bezproblémová a milá a již teď se těšíme na další společné akce.
                       Mgr. Táňa Rucká, vedoucí akce

Poděkování ředitele školy
Školní karneval se stal už naší tradiční akcí a děti především prvního stupně sa na něj mnohdy těší celý rok! Jeho příprava však nění jednoduchou záležitostí, a tak jsme se k jeho zajištění už po druhé spojili s českotěšínským Domem dětí a mládeže. Proto moje první poděkování patří právě jeho pracovníkům v čele s paní Klárou Žaludovou.
Karneval by se neobešel bez pomoci řady rodičů, především pak rodičů z poradního orgánu ředitele. Jejich jména uvedla ve svém hodnocení paní uč. Rucká, proto mi dovolte, abych já se s poděkováním připojil a jim všem poděkoval přes paní Byrtusovou, vedoucí rodičovského poradního orgánu.
A konečně bych chtěl ocenit ty, bez jejichž práce nad rámec vyučovacích povinností by se akce uskutečnit nemohla, bez práce a zaujetí paní učitelek prvního stupně. Jejich činnosti letos koordinovala Mgr. Rucká.
A že se akce vydařila, na tom mají zásluhu i rodinní příslušníci, kteří dětem pomáhali vyrobit velmi hezké masky.
Vážení kolegové s DDM, vážení rodiče i paní učitelky, věřím, že tento karneval nebyl poslední a že už za rok se na podobné akci opět všichni společně pobavíme!
                    Rudolf Fiedler, ředitel

 


Reportáž z lyžařského výcviku

Z místa konání letošního lyžařského kurzu jsme dostali první zprávu. Je napsána v podobě krátkých básní. Snad vás některé z nich pobaví!

 

Na lyžařském výcviku
dělali jsme plno cavyků,
z pokoje do pokoje jsme chodili,
aby se učitelky nenudily.
Na sjezdovce jsme jezdili,
do krve jsme se zřídili.
V lyžárně jsme se vyzuli
A všichni smradem omdleli.
Je to zima jako v Rusku
A já nemám teplou fusku.
      Lucie Kaňokvá, Tereza Kročková, Petr Malyjurek, Daniel Harok  7.B

Byl to výcvik lyžařský,
podali jsme ukázky,
jak se jezdit nemá
padali jsme zleva.
Zkušení jen jezdili
z kopce dolů pádili.
Zajezdili si víc,holt mají štěstí víc.
     
René Michel, Zuzana Pindorová, Radak Schulhauserová,7.B, Michal Ptak, 7.A

Na Polance prima je,
sníh nám tvoří závěje.
Lyžařský kurz začíná,
Jsme jak velká rodina.
Nejdřív jedu z vršku
a pak hodím držku.
Učitelky jsou prima,
je s nima velká psina.
       Michal Tóth, 7.B, Nikola Swaczynová, Adam Lipowski, Michal Ptak, 7.A

Na Polance je to nej
lyžák zvládnem,
všem je hej.
Na pokoji ještě líp,
Je tu sranda jako býk.
Ráno jdeme rychle ven
A pak krásně lyžujem.
Učitelky chválí jen
a my jim děkujem.
        Zuzana Kluzová, Nikola Teperová, Jakub Muryc, 7.A, Michal Konvička, 7.B

Na lyžáku je to prýma,
chytá se tu snadno rýma.
Od vrcholu dolů
hory lehce brousit
a pak všichni spolu,
lyže budem nosit.
Čas utíká jako voda,
i když trochu zamrzlá,
každý z nás se trochu poddá
naše těla promrzlá.
     
Matouš Sloboda, Marek Kabot, Ondřej Krucina, 7.A, Daniel Kubinski, 7.B

Lyžák 2011

Je nás tu 5 a 20,
I když často nemůžem
o 106 tu lyžujem.

Nejlepší je odpočinek,
ten má každý rád.
Avšak po něm zase znovu,
musíme jít lyžovat.

Jídlo je tu slušné
učitelé jdou,

není nač si stěžovat
zimní škola hrou.

Stromy jako v pohádce,
všude samý sníh,
sic tu jsou jen ledovce,
jedem na lyžích!
      
Barbora Polečová, Lucie Kaňoková, Ondřej Buba, 7.B, Mikuláš Benek, 7.A