10. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo 37. ročníku OČJ – 2010/2011 proběhlo ve středisku volného času Juventus v Karviné v pondělí 21. března 2011. Naši školu reprezentovali dva soutěžící: Lenka Bojdová, žákyně IX. třídy, a Lukáš Sladký, žák VIII. třídy. Průběh soutěže je vždy tentýž. První část tvoří práce jazyková, druhou práce slohová na předem neznámé téma.

V letošním roce se soutěže v 1. kategorii (VIII.,IX. třída) zúčastnilo 88 soutěžících ze škol celého okresu. Naši zástupci nás potěšili svými výsledky. Lenka Bojdová se umístila na 71. místě, Lukáš Sladký si vysloužil vysoké bodové ohodnocení a obsadil velmi pěkné 10. místo.   Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme do budoucna další češtinářské úspěchy.
                              Mgr. Vlasta Potyszová


Výsledky našich žáků v okresním kole Zeměpisné olympiádě

Dne 9. 3. 2011 se konalo v Karviné okresní kolo Zeměpisné olympiády. S paní učitelkou Evou Hlouškovou jsme jeli autobusem. V místě konání – v Juventusu – jsme vyšli nahoru do prvního patra, kde jsme se zapsali a šli si vybrat místo, kam si sedneme. Seděli jsme všichni vzadu ve stejné řadě. Nejdříve nám začali rozdávat testy, ke kterým se nesměla používat mapa. Jakmile jsem uviděla první úkol, tak jsem se „až orosila“. Následoval test s mapou. Poslední test byla praktická část. Po splnění všech úkolů jsme se mohli sbalit a jít. Chvíli jsme ještě seděli ve vestibulu a svačili. Po zpáteční cestě autobusem jsme byli v Českém Těšíně asi ve tři čtvrtě na jednu. Odpoledne zavolala mamce paní učitelka, že jsem skončila na 6.-7. místě. Byla jsem moc ráda, protože jsem si myslela, že budu mezi posledními. Úkoly byly hrozně těžké. Celý den se mi moc líbil a jsem ráda, že jsem se soutěže zúčastnila.
                         Zuzana Stalmachová, VI. tř.

 Umístění žáků ZŠ Ostravská Český Těšín v tabulkách výsledků okresního kola Zeměpisné olympiády:

Zuzana Stalmachová, VI.tř.                               6.-7. místo                kategorie A

Ondřej Buba, VII. B                                          8. místo                    kategorie B

Denisa Kurková, IX.tř.                                      12. místo                  kategorie C

Soutěžícím žákům blahopřejeme a chválíme za vzornou reprezentaci školy.
                        Mgr. Eva Hloušková


Nepochopitelné plýtvání

Chlapci a děvčata,
za tímto krátkým textem najdete tři obrázky. Na dvou z nich jsme zachytili, jak málo si někteří z vás vážíte toho, co považujete za samozřejmost - jídla. Tyčinka v koši, jablka nabodnutá na věšácích. A to bychom mohli přinét i obrázky další, např. zahozené, ani nenakousnuté banány. Chápu, že vám všechno nemusí chutnat, že to nedojíte, ale je opravdu nutné, zacházet s jídlem takhle nehospodárně, podobným způsobem s ním plýtvat? Někdo může mít jak tyčinku, tak i jablíčko rád a s chutí je sní. Doma třeba vaši sourozenci či rodiče.
A uvědomujete si, co by některé děti, umírající mnohdy v jiných částech světa hladem, za jablko nebo výživnou tyčinku daly? Zkuste jen trochu přemýšlet, než ovoce opět takovýmto způsobem znehodnotíte a zahodíte!
               Rudolf Fiedler, ředitel


Videostřípky z "lyžáku"

Přinášíme vám krátká vzpomínková videa z "lyžáku" - 21.3. - 25.3. 2011
1. část - Být či nebýt lyžařem


2. část - Vyhlášení soutěží


                               Mgr.Dagmar Nováková

 


Sloučení ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská pod jeden právní celek

Vážení rodiče,
rozhodnutím města Český Těšín dojde ke spojení naší školy, Základní školy Ostravská, a Základní školy Slezská. Přinášíme vysvětlující dopis městského úřadu. Informaci doplníme o údaj, že změna je plánována k 1. lednu 2012.
               Rudolf Fiedler, ředitel ZŠ Ostravská


Vítězství Barbory Polečové v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyku

Tradičního školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se v lednu zúčastnilo 24 žáků naší školy. Soutěžili ve dvou kategoriích. Zkouška měla písemnou i ústní část. 
Vítězkou se v 1. kategorii stala Barbora Polečová ze VII. B, ve 2. kategorii se nejlépe umístil Lukáš Sladký, VIII. tř.

Oba žáci se pak intenzivně připravovali do okresního kola, které se konalo 18. února 2011 ve škole 1. máje v Havířově. Zde byla konkurence velmi silná a zkouška samozřejmě mnohem obtížnější. Naši soutěžící si však vedli statečně. Lukáš Sladký se umístil v první polovině tabulky, Barbora Polečová si domů přivezla diplom za 1. místo v okresním kole soutěže. Oběma soutěžícím upřímně gratulujeme a věříme, že jejich úsilí o prohlubování vědomostí a znalostí v anglickém jazyce ještě zesílí.

Do druhé soutěže nazvané „ENJOY IN ENGLISH“, kterou pořádali vyučující angličtiny na polské základní škole v našem městě, se zapojili dva žáci 8. a 9. ročníku. Soutěž měla vysokou úroveň a žáci museli prokázat jak gramatické znalosti, tak i znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Denisa Kurková (IX.) skončila na pěkném 12. místě a Štěpán Gryc (VIII.) se umístil hned za ní. Soutěžícím žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru do dalších soutěží.

                        Mgr. Alena Souralová


Exkurze 9. třídy v Muzeu Těšínska

V pátek 4. 3. 2011 navštívila naše třída muzeum v Českém Těšíně. Přednáška se skládala ze dvou částí: první se vztahovala k historii Těšína a druhá ke školství. Mohli jsme si prohlédnout dokumenty, které zachytily rozvoj škol na Těšínsku, dokonce  jsme prolistovali některé učebnice z minulých let.

V obou částech zazněly nám známé názvy, pojmy a důležitá jména. Tato návštěva byla přínosná pro oživení známých informací, ale taky jsme se na ní seznámili s „perličkami“ historie.

Nachystali pro nás i jednoduchou hru o truhlách z minulosti a hru, kterou jsme zjistili, zda jsme dávali pozor. Hra se jmenovala "Je to pravda?" Tak jsme si pěkně zopakovali nově získané poznatky. Všichni si to užívali. Myslím si, že tato exkurze bylo pro všechny velkým přínosem. Těšíme se na další návštěvu.

          Sylvie Zaoralová, Markéta Petrová (9.tř.)
 


Lyžařský kurz skončil

Letošní lyžařský kurz probíhal od 20. do 25. února 2011. V neděli byl odjezd od školní jídelny v 8 hodin. Cesta autobusem probíhala v klidu, později jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili pěšky na Polanku, kde lyžařský kurz probíhal. Když jsme tam došli, rozdělili jsme si pokoje a vybalili si věci. Následoval oběd a potom oblíbený odpolední klid. Pak jsme začali s trénováním a ježděním na lyžích. Po odpoledním lyžování byla večeře, večerní program, hygiena a večerka. Takto to probíhalo téměř celý týden. Lyžák se mi líbil a těším se na další podobnou akci, protože je to samozřejmě mnohem lepší než škola.
                 Marek Jelínek, VII. A


Celý týden jsme se učili, jak správně jezdit na lyžích, ale jeden den byl nejlepší. Byla to středa. Ráno jsme po snídani měli hodinu čas, abychom se připravili na svah. V tomto volnu jsme hráli se sousedním pokojem kapesníkovou bitvu. Konečně jsme se teple oblékli a šli jsme dvě a půl hodiny lyžovat. Po výcviku se podával oběd. Uvařili nám slepičí polévku a masové kuličky s rajskou omáčkou a rýží. Po odpolední přestávce se opět lyžovalo dvě a půl hodiny. Uběhlo to jako pět minut. Potom jsme šli na besedu o zdraví. Po besedě byly k večeři buchtičky s krémem. Služba dne pak vzala druhou večeři a šlo se na pokoje. Dělaly se přípravy na večerní lyžování, protože se o půl sedmé šlo na svah. Teda samozřejmě kdo chtěl a koho paní Chowancová a pan Pawlica pustili. Na večerním lyžování byli skoro všichni a myslím si, že jsme si to také všichni užili. Po večerním lyžování jsme dostali druhou večeři a šli jsme spát.
                 Mikuláš Benek, VII. A


Každý den jsme měli jinou večerní činnost. V neděli jsme hráli v jídelně hry, v pondělí někteří hráli bowling, v úterý jsme hráli pohádky. Ve středu bylo noční lyžování, to se zúčastnili všichni lyžaři, ve čtvrtek byla diskotéka. Ubytování bylo dobré a jídlo taky. Na kurzu jsem se zlepšil v lyžování. Ten týden byl nezapomenutelný zážitek, bylo tam dobře, zůstal bych tam ještě aspoň týden.
                 René Michel, VII. B

Předposlední den byla slibovaná diskotéka, na kterou se všichni těšili. Ale ještě předtím odpoledne jsme měli závody ve slalomu. V obou skupinách bylo pořadí takové:
           1. Nikola Swaczynová, 2. Lucie Kaňoková, 3. Petr Malyjurek
           1. Daniel Kubinski, 2. Daniel Harok, 3. Mikuláš Benek
Na diskotéce chybělo dost lidí. Ani všichni netančili. Kluci ze 7. A tam pouze seděli a dívali se. Na konci diskotéky, když už hodně lidí odešlo, nás zůstalo jen pár a paní Chowancová. Tančily se ploužáky. Všichni tančili se všemi. Byl to ten nejlepší lyžák, jaký si dovedu představit.                   
                Lucie Kaňoková, VII. B


2. místo Anny Slobodové v městském kole pěvecké soutěže Zpěváček 2011

Dne 23. 2. 2011 jsem se zúčastnila městského kola soutěže ve zpěvu lidových písní. Nebyla jsem tam poprvé, a tak už jsem věděla, jak to tam bude probíhat. Ráno jsem se spolu s mou kamarádkou Domčou Mokroszovou z 5. třídy (doprovázela mě na klavír) oblékla do těšínského kroje. V KASS Střelnice jsme se zapsaly a vylosovala jsem si číslo pořadí, ve kterém jsem měla později zpívat. Byla jsem poslední, což mě potěšilo. Už jsme se usadily na svá místa, když vtom jsem zjistila, že jsem zapomněla doma flétnu. Maminka, která byla na soutěži s námi, pro ni musela uhánět. Naštěstí se stihla vrátit ještě před začátkem. Zpívala jsem písně: A choť jsem děvucha, Vila vjonky. Vše jsem předvedla a následovala přestávka plná napětí a očekávání. Potom už vešla do salonku porota a vyhlašovaly se výsledky. Nejdřív čestné uznání, pak třetí místo, už jsem myslela, že nic nevyhraji, když vtom jsem uslyšela: 2.místo – Anna Slobodová. Hrdě jsem kráčela pro cenu a radovala jsem se. Po skončení soutěže jsem poděkovala Domči Mokroszové za úspěšný hudební doprovod. Rozdělily jsme se o cenu a s radostí jsme šly domů.
                                Anna Slobodová, VI. tř.


Recitační soutěž - školní kolo

Dne 21. 2. 2011 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžili žáci druhého a třetího ročníku. V druhé kategorii pak žáci čtvrtého a pátého ročníku. Soutěžící za své výkony byli ohodnoceni potleskem diváků, diplomem a malou sladkostí. Soutěž byla obohacena přednesem nesoutěžících žáků, kteří si mohli vyzkoušet přednes před obecenstvem. Každý odvážný za svou odvahu získal taky malou sladkost.

V první kategorii zvítězila Arlinda Mjekiqi z III.tř, na druhém místě skončil Petr Vitoul z III.tř, na třetím místě Zuzana Recmanová , II. tř., a čtvrtý Alexandr Karlický, II. tř.

Ve druhé kategorii zvítězila Lucie Baronová, IV. tř., na druhém místě Filip Loter, IV. tř., na třetím místě Jiří Kobiela, V. tř., a čtvrtá Jana Urbanczyková, V. tř.

Cenu diváků získali Filip Loter, IV. tř., a Arlinda Mjekiqi, III. tř.

Do městského kola postupují Arlinda Mjekiqi a Lucie Baronová.

             Mgr. Barbara Raszyková