Informační schůzka s rodiči žáků 4. - 5. ročníku - škola v přírodě

 Ve středu 12. 9. 2018 v 15:30 v třídě 1. A proběhne informační schůzka s rodiči žáků, kteří se zúčastní Školy v přírodě na Morávce (RS Paskov). Škola v přírodě se uskuteční v termínu od 17. 9. - 22. 9. 2018.

Mgr.Martina Palíková


Seznam sešitů a potřeb pro školní rok 2018/2019

 Přinášíme pro žáky ZŠ Ostravská seznam sešitů a potřeb pro letošní školní rok 2018/2019.

VIZ PŘÍLOHA

Mgr. G. Koždoňová


Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 - ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská

Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Provoz školní družiny pro šk.rok 2018 - 2019

 Provoz školní družiny bude zahájen dne 3.9.2018


Ranní provoz -         06,00 hod. - 07,35 hod.

Odpolední provoz - 11,30 hod. - 16,00 hod.


Od 3.9.2018 do 7.9.2018 bude provoz přizpůsoben výuce žáků prvního ročníku. Po ukončení výuky se přesunou do školní družiny.


Výroční den ZŠ Hrabina - 29. června 2018

 V důstojném prostředí sálu Střelnice proběhlo předposlední školní odpoledne formou rozloučení s vycházejícími žáky obou škol ZŠ Hrabina, s odcházejícími učiteli i ředitelem Mgr. Rudolfem Fiedlerem. Milé setkání zpříjemnili svou přítomností hosté. Místostarostka města paní Gabriela Hřebačková, bývalé učitelky, rodiče vycházejících žáků či jejich kamarádi a absolventi školy. Přestože se objevilo i něco slziček, převládala dobrá nálada, úsměvy a množství krásných květin. Jako již tradičně byli odměňováni nejlepší žáci školy za úspěchy v soutěžích vědomostních či sportovních. V pozdním čtvrtečním odpoledni na konci června tvořilo hlavní motiv jeviště sálu promítané logo ZŠ Hrabina – čtyřdílný větrník v pohybu. S příjemným kulturním programem přispěly děti MŠ Hrabinská. Všem za krásné chvíle děkujeme.

Mgr. Vlasta Potyszová                


ÚPRAVA DÉLKY VYUČOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že podle některých předpovědí počasí může vystoupit ve čtvrtek 21.června 2018 venkovní teplota ovzduší ke 30°C a tyto teploty se dají očekávat i ve třídách a dalších učebnách ZŠ Ostravská, rozhodl zástupce ředitele školy Mgr. Karel Pastrňák v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot ze dne 1. června 2018 o úpravě délky vyučování takto:

Ve čtvrtek 21. června 2018 bude doba vyučování ve třídách ZŠ Ostravská upravena takto:

Vyučování ve třídách 1. stupně bude ukončeno v 11:30 hod, ve třídách 2. stupně ve 12:00 hod.

V době vyučování bude pro děti zajištěn pitný režim. Výdej jídel a provoz ve školních družinách se nemění.

20. června 2018                                                     Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Soutěž o nejlepší žákovskou práci

 Předávání cen ve fotografii - 2.stupeň Slezská i Ostravská.


SOUTĚŽ O NEJLÉPE ČTOUCÍHO ŽÁKA

Ve středu 6. června 2018 se uskutečnila ve studovně ZŠ Ostravská již tradiční soutěž s názvem O nejlépe čtoucího žáka. Sešly se děti obou škol: Ostravské i Slezské, aby divákům dokázaly, že čtení je nejen povinnost, ale může to být i zábava. Krásné knihy, ceny pro vítěze, do soutěže věnovali členové SRPŠ Hrabina. Byly o to cennější, že den předem je na požádání rádi podepsali herci, které jsme pozvali s programem Listování. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: V kategorii 1. tříd zvítězil Adam Vavříček, žák 1. B. Jako druhá se umístila Adéla Nováková ze třídy 1. C, na třetím místě jsme blahopřáli Elišce Žylkové z 1. C a Niccoló Metastasiovi z 1. B.

V kategorii 2. zvítězila: Marie Mokroszová ze III. A, na druhém místě jsou Kristýna Dudová ze III. A a Kateřina Křístková ze III. B. Jako třetí se umístili opět dva žáci: Kryštof Šildr z III. B a Anežka Szotkowská z III. A.

Kategorie 3. přinesla prvenství Zuzaně Slobodové ze třídy V. A; o druhé místo se podělili Matyáš Pastor V. A a Jan Sýkora z V. B. Na třetím místě jsou Matěj Šimik IV. B a Amy Salová IV. C.

V nejstarší – čtvrté kategorii vyhrála přesvědčivým přednesem Hedvika Jelínková VII. A, na druhém místě jsou Terezie Veverková VII. B a Ellen Prunnerová VI. A, třetí příčku obsadily Ema Šlehoferová VI. A a Michaela Dziadková VI. B.

Všem soutěžícím děkujeme za pěkně připravené ukázky ze zajímavé četby a blahopřejeme!

Za organizátory Mgr. Vlasta Potyszová


Exkurze do Pony klubu ve Vělopolí

Na konci května se druháčci vydali do nedaleké vesničky Vělopolí. Čekala je exkurze ve stáji Pony klub Jurášek. Těšili se na to, že se projedou vláčkem a také na svých koloběžkách. Z vláčku nebylo nic, jelikož měl výluku, a tak nás do Ropice převezl autobus. Z Ropice nás čekala cesta cca 4 km do Vělopolí. Cesta je klidná, proto si děti směly vzít své oblíbené koloběžky. Cestou si je také půjčovaly.

Děti byly skvělé, ukázněné, respektovaly pravidla, která jsme si předem stanovili, abychom se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a úrazům.

Ve stáji jsme si dali svačinku a hned se pustili do čištění poníků. Skvělými instruktorkami byly koňařky: z deváté třídy: Iva Lacková, Kikča Wrublová a Barča Kotásková a také bývala žákyně Lucie Kotásková. Děti poníky kartáčovaly, česaly jim hřívy a ocasy a vše, co k tomu patří. Milým zpestřením byl také Edi, zdejší pejsek. No a pak se začalo jezdit, běhat po lese a nakonec i skákat na trampolíně…

Byl by to sám o sobě pestrý zážitek, ale ještě jsme měli být obohaceni o jeden, naštěstí až na sám konec při vystupování z autobusu. Pořádná průtrž mračen. Některé děti se bouřky bály a začaly plakat. Nakonec se nám podařilo dostat se ve zdraví ke škole. Děkuji všem, kteří na nás mysleli a drželi nám palce.

Mgr. Lenka Činčalová