Soutěžní akce Wolfram

Akce Wolfram

Ze všech škol v Českém Těšíně se sešli žáci 8. tříd na hříšti Frýdecká, aby se zúčastnili branné soutěže Wolfram. Je pojmenována na poctu obranné anglické výsadkové skupiny. Každá ze zúčastněných škol rozdělila své sportovně nejzdatnější žáky do dvou skupin po čtyřech. Po nástupu v 9 hodin, při kterém byli soutěžící obeznámeni s pravidly, se rozešli na jednotlivá stanoviště, jichž bylo sedm. Byly nejen sportovní, ale i vědomostní (házení atrapou granátu do bedny, střílením vzduchovkou na terč, přebíhání „minového pole“, překážková dráha, soubor posilovacích cviků tvořený sedy-lehy, dřepy a kliky, zdravověda a vědomostní test). Na krásném druhém místě se umístilo družstvo ve složení: Štěpán Benek, Klára Bystroňová, Vojtěch Kučera a Kristína Wrublová. Tímto postupují do krajského kola. Obdrželi věcné ceny (batohy) a účastnický diplom.

Gratulujeme !!!


Konto žáka - bezhotovostní platby

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA

Od 1. dubna 2017 se hradí náklady na školní akce, školní výlety, exkurze, pracovní sešity, pomůcky atd. bezhotovostní platbou z konta žáka. Hlavní výhodou tohoto postupu je to, že zákonným zástupcům, žákům i učitelům zcela odpadne manipulace s obnosy v hotovosti. Zabrání se tak rovněž například možnosti ztráty peněz žáky, opomenutím rodičů poslat obnos třídnímu učiteli a podobně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Výše zálohy si určí každý třídní učitel zvlášť pro svou třídu a projedná ji se zákonným zástupcem žáka (žákyně).

2. Zákonný zástupce vyplní návratku, kterou pošle zpět třídnímu učiteli.

3. Zákonný zástupce obdrží tzv. předpis BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA, kde jsou uvedeny iniciály žáka (žákyně), zákonného zástupce, údaje pro úhradu platby (částka, bankovní účet školy, variabilní symbol) a termín, do kdy se má částka na konto žáka zaplatit, úřední hodiny pokladny, systém přiřazení Kč, povinnost informace zákonného zástupce o změně uvedených údajů žáka (žákyně) nebo zákonného zástupce.

4. Zákonný zástupce provede v určeném termínu platbu zálohy na dané období ve výši, kterou určí podle plánovaných akcí a nákupů v tomto období třídní učitel.

5. Platba zálohy může být provedena z běžného účtu zákonného zástupce, složenkou nebo hotově u hlavní provozní v pokladně školy v úředních hodinách pokladny školy.

6. Platba bude přicházet na zálohový účet školy – 30031-1725708369/0800.

7. Každému žáku – zákonnému zástupci bude přidělen variabilní symbol, ze kterého bude možné provádět platby po celou dobu školní docházky. K vynulování dojde po ukončení docházky.

8. Ze zálohy budou prováděny veškeré platby třídním učitelem, tj. zejména platby za vstupné na mimoškolní akce, nákupy pomůcek např. pro PČ, VV, platby za pracovní sešity.

9. Pokud nebude mít žák (žákyně) Kč na svém kontu, nemůže se zúčastňovat akcí apod.

10. Na tento účet se budou provádět rovněž mimořádné platby k určitému datu, tj. například platby na lyžařský výcvikový kurz, školu v přírodě a školní výlety.

11. Evidence provedených záloh i průběžné čerpání částek se povede v software VIS (dosud evidence např. školného, stravného). Na základě žádosti může být zákonný zástupce elektronicky seznámen s historií plateb i stávajícím zůstatkem na účtu KONTO ŽÁKA

12. Zákonný zástupce je povinen informovat o všech změnách hlavní provozní e-mailem: bieleszova@zsostravska.cz Marie Bieleszová, hlavní provozní


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 3, 1. června 2017


Členové čtenářského klubu byli na výlete

ČLENOVÉ ČTENÁŘSKÉHO KLUBU BYLI NA VÝLETĚ

Na poslední klub se členové moc těšili, protože ve středu 31. 5. mohli jet na výlet. Už od rána se nemohli dočkat, kdy budou se svou paní učitelkou odcházet na vlak, aby zajeli do nedalekého Frýdku – Místku, kde na ně čekali knihkupci v místeckém knihkupectví Kapitola. V knihkupectví děti besedovaly s knihkupci Veronikou a Honzou. Povídaly si o tom, jak se mají chovat návštěvníci v knihkupectví a jak naopak poznají správné prodavače knih, dozvěděly se o životě známého spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Knihkupec Honza dětem ukázal nejmenší a největší a zároveň i nejdražší knihu v obchodě. A když nakonec za dětmi přiletěl Harry Potter, aby je vybídl k nákupu krásné knihy, všechny děti se rozeběhly do dětského oddělení. A proč by si také nevybraly tu nejlepší knihu? Vždyť každý člen dostal poukázku na nákup knihy do dvou set korun. Kupování knihy nebylo vůbec jednoduché, ale Veronika s Honzou všem uměli poradit, takže se nakonec, spokojeni se svým nákupem, všichni vrátili zpátky domů.

Výlet se mi hrozně líbil, ani mi nevadilo, že jsem cestou zmokl. Vybral jsem si knížku Darebák David a už jsem ji začal číst.
Richard Harok, II. A

Strašně se mi líbila ta nejmenší knížka v obchodě, škoda, že tam neměli nejmenší knížku na světě. Koupil jsem si taky knížku Darebák David, ale jiný díl, protože jsem už díl od Ríši četl a hrozně mě bavil.
Lukáš Kula, II. A

Bylo to super, škoda, že takové velké knihkupectví není v Těšíně. Knihkupci mi moc dobře poradili, vybrala jsem si knížku, která se mi moc líbí, a už ji čtu.
Aneta Wronková, II. A

Strašně se mi líbila cesta vlakem, když jsme hráli slovní fotbal. Koupil jsem si knihu o dinosaurech, doma jsem ji ukazoval mamce. I jí se kniha moc líbila, protože byla 3D a obrázky v ní byly jako opravdové. Už poznám některé dinosaury.
Nikolas Morcinek, II. A

Ten výlet byl celý super. Ani jsem si nemyslel, že si koupím knížku a ještě jednu k ní, do které si můžu lepit dinosaury.
Matěj Majevský, I. A

Mgr. Barbara Raszyková

 


Setkání druháků se spisovatelkou

Druháci na besedě se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

V pondělí 5. 6. se druháci setkali v knihovně s opravdovou paní spisovatelkou. S dětmi si přišla popovídat paní Lenka Rožnovská, známá spisovatelka dětských knížek Natálka a zlobivé štěně, Panenka Bára, Škola pohádkového kouzlení, Školačka Kristýnka a mnoha dalších. Děti se s paní spisovatelkou seznámily a dozvěděly, jak vzniká knížka, kterou si mohou půjčit v knihovně nebo si ji koupit. Paní spisovatelka jim přečetla ukázky pohádek, potom si děti vyzkoušely vymyslet svůj příběh. Nakonec si všichni odnesli podpis Lenky Rožnovské do svých čtenářských deníčků.

Mgr. Barbara Raszyková, třídní učitelka


Naši žáci v okresním kole Pythagoriády

Úspěchy našich žáků v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017
 

17. května 2017 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017. Účastnili se ho úspěšní řešitelé školního kola soutěže, Kilián Benroth a Jakub Haas z V.B (Slezská), Nela Juráková, Richard Bernatík a Tomáš Novák ze 6.ročníku (Ostravská). Oba žáci ze Slezské se stali úspěšnými řešiteli okresního kola soutěže . Kilián Benroth získal 12 bodů z 15 a obsadil 7.- 15.místo , Jakub Haas získal 11 bodů z 15 a obsadil 16. – 22.místo . Oběma žákům blahopřejeme!

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Den dětí v Tarzanii

Den dětí jsme oslavili v lanovém centru Tarzanie a na Pustevnách. Více než 50 dětí absolvovalo zelenou a především žlutou trasu na lanech. Překonávaly množství překážek ve výšce až 12 m nad zemí. Někteří odvážně od začátku až do konce trasy, jiní maličko s obavami, jak to celé zvládnou. Klobouk dolů, všichni byli úžasní a máme z nich radost...

Za ŠŽS Mgr. Olga Planková

Den dětí 2017 - Nejlepší výlet za všechny roky
V tomto roce nejspíš vedení školy zjistilo, že náš nejoblíbenější sport je "gaučink", proto jsme jeli do lanového centra. Ti, co z lezení mezi stromy mají panickou hrůzu, jeli lanovkou na Pustevny. A tak jsem jela lanovkou. Evidentně jsem byla jediný člověk, který ji nikdy v životě neviděl.Ošklivou železnou obludu, jež se z mého pohledu pohybovala příliš vysoko nad zemí. Nakonec jsme všechno zvládli s klidem. Dále jsme pokračovali pěšky k Radegastovi a potom i ke kapličce Cyrila a Metoděje, což bylo dobrých pět kilometrů. Počasí se na nás usmálo a to doslova, měli jsme krásný, slunečný den. Cesta ubíhala velmi rychle. S kamarády jsme si krásně popovídali a máme opět obrovské množství nezapomenutelných "hlášek".
Andrea Macurová, Zuzana Recmanová, Zuzana Krucinová, VIII. A

Už v ten den, kdy bylo řečeno, že se pojede do Tarzánie, jsem se začal těšit. Jak nám bylo řečeno, že pojedeme autobusem HC Oceláři Třinec, vybuchl jsem radostí. V Tarzánii k nám nejdříve přišel instruktor, vyjmenoval všechny možné trasy - od červené přes modrou, zelenou, žlutou až po černou.Potom nám dali náramky s danou barvou, oblékli postroje a přilby, naučili nás vše používat a vyrazili jsme na trať. Byla to ohromná zábava a zkušenost: chodit po lanech, sjíždět dlouhé sjezdy nebo třeba chodit po mostě z lan a desek. Trasy byly v různé výškové velikosti, měly různý počet překážek a byly různé obtížnosti. S výletem jsme spokojeni, bylo to tam moc pěkné.
Tomáš Novák, Natálie Petrová, Hedvika Jelínková, Klára Kaletová, Kryštof Rusz, VI. A

Celý den se povedl, vyšlo i pěkné počasí! V Tarzánii jsme skoro všichni šli na zelenou trasu, která měřila něco přes 421 metrů a bylo v ní 44 překážek. Osobně si myslím, že jich tam snad bylo třikrát víc a myslela jsem, že omdlím při spatření ocelového lana, po kterém jsme měli přejít. - Překážky byly ze začátku lehké. Vybral jsem si zelenou trasu. Zpočátku jsem pořád čekal na ostatní, ale pak už to šlo rychle. Nic jsem si nezkrátil, došel jsem to úplně celé. První těžší bylo překročit nápis Tarzanie, protože I se hodně hýbalo. Poslední překážky byly sjezd dolů, což bylo na pohodu. Výlet byl kvalitní a opravdu jsme si to užili.
Natálie Lačíková, Patrik Onofrej, Dominik Kaminski, VIII. A
 

Poděkování SRPŠ

Rád bych touto cestou poděkoval školnímu výboru SRPŠ za podíl na přípravě této akce, kterou SRPŠ finančně podpořilo.
Děkuji.

Rudolf Fiedler, ředitel


Na návštěvě v útulku pro psy

Exkurze v Útulku pro psy v Třinci

Ve středu 31.5.2017 se vydala III.A do Třince navštívit zdejší útulek pro psy. Děti chtěly pejskům udělat radost, a tak donesly granule, nějaké hračky a mlsání. Správkyně útulku, paní Eva Labajová, nás přivítala s radostí. Poučila nás, jak se u pejsků chovat, co se smí a co se nesmí. Po řádném poučení nám na vodítku přivedla ukázat Baryka, Pegynku, Bena, Roksy aj. Děti si připravily krátká představení ve stylu televizního pořadu: "Chcete mě?", a tak jsme natáčeli krátká videa. Setkali jsme se tam i s panem Schauerem, který se svou paní chodívá pravidelně několikrát do týdne pejsky venčit. Děti se ptaly, kolik takový pejsek z útulku stojí. Od paní Labajové jsme se dozvěděli, že za pejsky z útulku se platit nemusí, že je může člověk dostat zadarmo. Důležité je, aby byli milováni, v dobrých rukou a v bezpečí. Nejvíce pejsků v útulku, kde je 5 klecí - výběhů vždy pro dva pejsky, bylo 27. Nejdéle byl pejsek v útulku 2 roky, jinak se jí daří velmi brzo najít pro ně nové majitele.

Mgr. Lenka ČINČALOVÁ


Zveme na Radovánky

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na

1. DĚTSKÉ RADOVÁNKY.

Přijďte si všichni společně užít fajn sobotní odpoledne dne 24. 6. 2017 od 14:00 do 19:00 v kulturním středisku v Chotěbuzi.

Těšíme se na Vás.

Za výbor SRPŠ Hrabina  předsedkyně Ciompová


Školní rok v žákovské kuchyňce

Školní rok v žákovské kuchyňce

Ahoj, mladší spolužáci,
nebudeme vám teď vysvětlovat, jak rádi jsme chodili v pracovních činnostech do školní kuchyňky. To musíte prožít sami. Je tam legrace, společně jsme zkoušeli uvařit, usmažit a upéct mnohá jídla. A že se nám většina opravdu povedla! Pokud jsme se měli s čím pochlubit třeba panu řediteli nebo panu Pastrňákovi, zanesli jsme k ochutnání a to si pište, že jsme vždy sklidili pochvalu! V těch posledních dvou hodinách jsme zkoušeli i recepty podle Ládi Hrušky (to už nám došla inspirace a navíc jsme to chtěli mít levné) a při jejich výrobě jsme se nechali zvěčnit. Je červen a nám nezbude nic jiného, než udělat velký úklid a zavřít za sebou dveře. Ani ty jedničky na vysvědčení nebudou k zahození! Přejeme vám, ať vás "kuchtění" příští rok baví stejně jako letos nás.

Žáci VIII. A


Navštívili jsme čističku odpadních vod

Návštěva čističky odpadních vod

V úterý 16. května 2017 měla naše třída naspěch. Před první hodinou ráno jsme se vyfotili na společné foto VIII. A, poté jsme svižným krokem zamířili s paní učitelkou Kantorovou k autobusovému stanovišti. Jeli jsme do Třanovic, kde jsme navštívili čističku odpadních vod. Provedla nás sympatická paní, která nás seznamovala s tím, jak to vypadá ve sběrném dvoře, které věci by se měly jak recyklovat. Potom jsme seděli v místnosti, která připomínala takovou místnost pro důležité schůzky různých ředitelů firem. Stůl byl do tvaru U a naproti bylo plátno. Dívali jsme se na různé dokumenty o znečišťování prostředí. Po této prezentaci, kterou udělala paní tak, že jsme museli hádat odpověď, a proto se nám hodně líbila, jsme se šli projít po areálu. Dozvěděli jsme se všichni nějaké novinky. Také zajímavosti, kterých jsou Třanovice plné a o nichž my nic nevíme. Areál, ve kterém jsme se pohybovali, byl velmi příjemný a prostředí řeky, která touto obcí protéká, okouzlující. Procházka mezi třanovickými jezírky nejspíš všem evokovala začátek léta, a tak jsme si to určitě všichni užili.

Natálie Lačíková, Andrea Macurová, Pavla Sojková, VIII. A


Výsledky soutěže O nejlépe čtoucího žáka

Soutěž "O nejlépe čtoucího žáka"
 

Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme se setkali soutěžící i vyučující ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská již na 9. ročníku této soutěže. Jako tradičně byli rozděleni žáci do čtyř kategorií podle věku. Byla tam však tentokrát patrná jedna malá změna. Děti prvních tříd nesoutěžily s druháky, ale jen mezi sebou, také osmáci se již soutěže nezúčastnili. Všichni předvedli vynikající výkony, kterými dokázali nám i divákům, že čtení je prostě skvělá zábava. Diváci vždy potleskem hodnotili všechny soutěžící. Vítěz v každé kategorii byl odměněn nejen diplomem, ale i knihou, kterou věnoval náš Spolek rodičů a přátel školy.

V příloze se můžete seznámit s výsledky letošní soutěže O nejlépe čtoucího žáka.